Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Bakaláři - informační systém pro rodiče a žáky GVH Louny

VSTUPNÍ INFORMACE

systému Bakaláři

Vážení rodiče,
pro pružnější informovanost o prospěchu, docházce a chování Vašeho dítěte (nezletilého studenta GVH Louny) jsme pro Vás připravili možnost informování se pomocí Internetu. Pokud budete mít o tuto službu zájem, stáhněte si žádost o přidělení přihlašovacího jména a hesla (→ zde), vyplněnou žádost předá Vaše dítě třídnímu učiteli a ten mu předá potřebné informace pro přístup do systému Bakaláři. Přihlašovací jméno i heslo si můžete vyzvednout u třídního učitele také osobně. Tato služba byla spuštěna od 1. září 2009. Pro učitele to znamená administrativní práci navíc, doufáme však, že to přispěje ke zlepšení vzájemné komunikace škola - rodiče. Samozřejmě, že tento způsob předávání informací nemůže nahradit návštěvu rodičů ve škole a informování se přímo u vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce či vedení školy. Službu mohou využívat také zletilí studenti GVH Louny, žádost o přidělení přihlašovacího jména a hesla najdou (→ zde).

Milan Rieger - ředitel gymnázia

INFORMACE PRO RODIČE

průběžné hodnocení prospěchu, docházky a chování studentů GVH Louny

Průběžné informace o hodnocení prospěchu, chování a docházce lze získat prostřednictvím Internetu. Stačí kliknout na následující odkaz (→ zde) nebo na ikonu systému Bakaláři.

Vstup pro rodiče

VSTUP DO SYSTÉMU BAKALÁŘI

zadání přihlašovacího jména a hesla

Před vstupem do průběžného hodnocení je potřebné zadání Přihlašovacího jména (Login) a Hesla - zde zapisujte přesně podle předlohy, kterou jste obdrželi ze školy, dodržte přesně psaní malých či velkých písmen.

  • GVH Louny nenese odpovědnost za zneužití údajů při předání přihlašovacího jména a hesla cizí osobě.
  • V případě ztráty či vyzrazení přihlašovacího jména nebo hesla lze požádat třídního učitele o vydání nového přihlašovacího jména a hesla.
  • GVH Louny si vyhrazuje právo službu pozastavit.
  • GVH Louny se zaručuje aktualizovat data alespoň jedenkrát za měsíc.

KARTA ŽÁKA

je zobrazena na monitoru po přihlášení

Po zadání přihlašovacího jména, hesla a stisku tlačítka „Přihlásit” se na monitoru objeví karta žáka. Po přečtení informací - Úvod, Osobní údaje, Klasifikace, Výchovná opatření, Průběžná docházka, Rozvrh - opustíte systém Bakaláři stiskem tlačítka „Odhlásit”.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace