Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI STÁTNÍ MATURITY - školní rok 2016/2017

Jmenování maturitních komisí platné pro jarní i podzimní termín maturitní zkoušky

 

Třída: 4.A4 (rok nástupu 2013)

Termín: úterý 16. 5. - pátek 19. 5. 2017

Předseda: Mgr. Marie Sachetová

Místopředseda: Mgr. Jaroslav Řeřicha

Třídní: Mgr. Hana Vorlová

Místnost: 32 - 2.A8 - Ře

 

Předměty - zkoušející /a přísedící/

pr. Zsv

Základy společenských věd - Mgr. Vilém Vojtěch / Marie Turňová / {32}

pr. Z

Zeměpis - Mgr. Ivana Vernerová / Mgr. Alois Studenovský / {32}

sp. Čj

Český jazyk a literatura - Mgr. Hana Vorlová / PhDr. Martina Krahulíková / {32}

sp. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Alice Studenovská / Mgr. Lucie Čížová / {32}

sp. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Lucie Čížová / Mgr. Alice Studenovská / {32}

pr. D

Dějepis - Mgr. Jaroslav Řeřicha / Mgr. Zdeněk Zákutný / {32}

pr. I

Informatika - Mgr. Miloslava Šepsová / PaedDr. Milan Rieger / {32}

pr. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Alice Studenovská / Mgr. Lucie Čížová / {32}

pr. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Lucie Čížová / Mgr. Alice Studenovská / {32}

pr. Dg

Deskriptivní geometrie - Mgr. Vlastimil Zlatohlávek / PaedDr. Milan Rieger / {32}

pr. Ch

Chemie - Ing. Hana Csonková / Mgr. Marcela Krupková / {32}

pr. Bi

Biologie - Mgr. Ludmila Pospíšilová / Mgr. Marcela Krupková / {32}

pr. Nj

Německý jazyk - Mgr. Lucie Čížová / PhDr. Irena Slavíková / {32}

pr. M

Matematika - PaedDr. Milan Rieger / Mgr. Miloslava Šepsová / {32}

 

 

Třída: 8.A8 (rok nástupu 2009)

Termín: úterý 16. 5. - pátek 19. 5. 2017

Předseda: Mgr. Tomáš Volmut

Místopředseda: Mgr. Jana Honsová

Třídní: Mgr. Zdeněk Zákutný

Místnost: 28 - 4.A8 - Še

 

Předměty - zkoušející /a přísedící/

pr. Ch

Chemie - Mgr. Marcela Krupková / Ing. Hana Csonková / {28}

pr. Nj

Německý jazyk - Mgr. Hana Vorlová / PhDr. Irena Slavíková / {28}

sp. Čj

Český jazyk a literatura - Mgr. Zdeněk Zákutný / Mgr. Jana Honsová / {28}

pr. D

Dějepis - Mgr. Zdeněk Zákutný / Mgr. Jaroslav Řeřicha / {28}

pr. Z

Zeměpis - Mgr. Ivana Vernerová / Mgr. Alois Studenovský / {28}

sp. Nj

Německý jazyk - Mgr. Hana Vorlová / PhDr. Irena Slavíková / {28}

pr. Fj

Francouzský jazyk - PhDr. Martina Krahulíková / Mgr. Lucie Canini / {28}

sp. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Jana Honsová / Mgr. Alice Studenovská / {28}

sp. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Alice Studenovská / Mgr. Jana Honsová / {28}

pr. F

Fyzika - Mgr. Jiří Studnička / Mgr. Drahomír Zrůst / {28}

pr. I

Informatika - Mgr. Miloslava Šepsová / PaedDr. Milan Rieger / {28}

pr. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Jana Honsová / Mgr. Alice Studenovská / {28}

pr. Aj

Anglický jazyk - Mgr. Alice Studenovská / Mgr. Jana Honsová / {28}

pr. Zsv

Základy společenských věd - Mgr. Vilém Vojtěch / Marie Turňová / {28}

pr. Bi

Biologie - Mgr. Marcela Krupková / Mgr. Ludmila Pospíšilová / {28}

 

 

Třída: *4.A4 (rok nástupu 2012)

Termín: středa 17. 5. 2017

Předseda: Mgr. Marie Sachetová

Místopředseda: Mgr. Jaroslav Řeřicha

Třídní: Mgr. Hana Vorlová

Místnost: 32 - 2.A8 - Ře

 

Předměty - zkoušející /a přísedící/

pr. Bi

Biologie - Mgr. Marcela Krupková / Mgr. Ludmila Pospíšilová / {28}

pr. Zsv

Základy společenských věd - Mgr. Vilém Vojtěch / Marie Turňová / {28}

 

 

uloženo 25. 4. 2017 12:10

Zpracováno v systému Bakaláři