Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Školní rok 17/18 ↓
Organizace
Rozvrhy
tříd
učitelů
Učební plány
ŠVP - nižší G
ŠVP - vyšší G
Přijímací řízení
DOD
informace
přijďte na GVH
výsledky
Maturita
státní
po vstupu do budovy GVH Louny
Kliknutím se foto zvětší!
historie a současnost
Kliknutím se foto zvětší!
přijímací řízení 2018
Odkaz na server CERMAT (komplexní informace k přijímacím zkouškám na střední školu)
úspěšnost absolventů 2015
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2015
úspěšnost absolventů 2014
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2014
úspěšnost absolventů 2013
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2013
úspěšnost absolventů 2012
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2012
úspěšnost absolventů 2011
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2011
úspěšnost absolventů 2010
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2010
úspěšnost absolventů 2009
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2009
úspěšnost absolventů 2008
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2008
úspěšnost absolventů 2007
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2007
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - informace pro uchazeče a jejich rodiče

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2018

zveřejněno 21. 11. 2017

Uchazeč o vzdělávání na střední škole s maturitní zkouškou koná pro školní rok 2018/2019 jednotné zkoušky absolvováním didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Další informace o jednotné přijímací zkoušce na střední školy najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2018/2019 - zveřejněno 21. 11. 2017

Jednotná kritéria přijímacího řízení do primy osmiletého gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2018/2019:
obor 79-41-K/81 Gymnázium (prima osmiletého gymnázia),
obor 79-41-K/41 Gymnázium (1. ročník čtyřletého gymnázia).

ILUSTRAČNÍ TESTY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

pro školní rok 2018/2019 - zveřejněno 21. 11. 2017

Ilustrační testy z Českého jazyka a literutury a Matematiky jsou ukázkou toho, jak budou koncipované „ostré” testy, kterých se zúčastní povinně uchazeči do osmiletého i čtyřletého gymnázia v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Dávají uchazečům možnost dobré přípravy na ostré testy.

ORGANIZACE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019

zveřejněno 21. 1. 2017

V rámci přijímacího řízení vykonají uchazeči o vzdělávání na našem gymnáziu jednotné zkoušky ze dvou předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání a pro osmiletá gymnázia. Podrobné informace najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Příklady „ostrých” testů použitých v příjímacím řízení ve školním roce 2016/2017 najdete na těchto stránkách CERMATU.
Uchazeči do čtyřletého gymnázia (obor: 79 - 41 - K/41 Gymnázium) budou v 1. kole přijímacího řízení konat jednotné testy z obou předmětů v těchto termínech
   1. termín - čtvrtek 12. dubna 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 1. škole zapsané v přihlášce)
   2. termín - pondělí 16. dubna 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 2. škole zapsané v přihlášce).
Uchazeči do osmiletého gymnázia (obor: 79 - 41 - K/81 Gymnázium) tyto testy vykonají v 1. kole přijímacího řízení v těchto termínech
   1. termín - pátek 13. dubna 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 1. škole zapsané v přihlášce)
   2. termín - úterý 17. dubna 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 2. škole zapsané v přihlášce).
Náhradní termín jednotných testů pro uchazeče do osmiletého i čtyřletého gymnázia je určen na tyto dny
   1. termín - 10. května 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 1. škole zapsané v přihlášce)
   2. termín - 11. května 2018 (uchazeč vykoná jednotné testy na 2. škole zapsané v přihlášce).
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví řediteli školy (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem).
Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem. Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy (1. škola, 2. škola). Testy koná uchazeč ve škole uvedené v přihlášce (1. škola = 1. termín, 2. škola = 2. termín). Můžete si vytisknout formulář přihlášky ke vzdělávání.

DŮLEŽITÝ TERMÍN - ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
nejpozději do 1. března 2018

Uchazeč podává přihlášku do 1. kola přijímacího řízení (denní formy vzdělávání) nejpozději do 1. března 2018 prostřednictvím svých zákonných zástupců přímo řediteli střední školy. Základní škola potvrzuje správnost údajů uvedených na přihlášce razítkem školy a podpisem ředitele školy.
Přihlášky se tedy nepodávají prostřednictvím základní školy.

PŘIHLÁŠKA

ke vzdělávání na GVH v Lounech pro školní rok 2018/2019

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ NA GVH V LOUNECH je k dispozici zde. Barva formuláře se nemusí dodržet (lze tisknout černobíle). Přihlášku obdrží uchazeč na základní škole, bude také k dispozici na dnech otevřených dveří GVH Louny (→ DOD).
Před vyplněním přihlášky si pozorně přečtěte poznámky a vysvětlivky k přihlášce.
Do přihlášky doplňte
→ název školy:
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
→ adresu školy:
Gymnázium Václava Hlavatého
Poděbradova 661
440 62 Louny
→ termín 1. kola přijímacího řízení - 22. duben 2018
→ obor vzdělání (kód a název):
79-41-K/81 Gymnázium do primy osmiletého gymnázia
79-41-K/41 Gymnázium do 1. ročníku čtyřletého gymnázia
→ Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání nevyžadujeme.
→ Pro potřeby rozdělení na jazykové skupiny doplňte na rubové straně přihlášky do sloupce "Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další", kolik let jste se ve škole učil(a) cizím jazykům (AJ - anglický jazyk; FJ - francouzský jazyk, NJ - německý jazyk, RJ - ruský jazyk, ŠJ - španělský jazyk), stačí nám uvedení zkratky (např. AJ - 4 roky; FJ - 2 roky; RJ - 3 roky apod.).
→ Nezapomeňte na potvrzení vyplněné přihlášky - základní škola musí zkontrolovat správnost doplnění chování a prospěchu uchazeče, tuto kontrolu potvrdí kulatým razítkem a podpisem ředitel základní školy.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA GVH

pro uchazeče z 5. a 9. tříd základních škol školního roku 2018/2019

Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech nabízí uchazečům do primy osmiletého a 1. ročníku čtyřletého gymnázia pro školní rok 2018/2019 přípravné kurzy zaměřené na testy z předmětů Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (M). Pod vedením zkušených učitelů našeho gymnázia budou uchazečům objasňované postupy, metody a řešení otázek (úloh) jednotlivých testů. Zájemci se mohou závazně přihlásit na adrese susicka@glouny.cz nebo telefonicky na čísle 415652324 nejpozději do 15. března 2018. Cenu celého kurzu (120,- Kč) prosíme uhradit nejpozději do 15. března 2018 u hospodářky školy paní I. Sušické.

Jednotlivé lekce pro uchazeče do primy budou v učebně č. 20 (první poschodí vlevo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. A. Studenovský
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Řeřicha

Jednotlivé lekce pro uchazeče do 1. ročníku budou v učebně č. 32 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. V. Zlatohlávek
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Honsová
© 2008 MIRI → poslední aktualizace