Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Školní rok 16/17 ↓
Organizace
Rozvrhy
tříd
učitelů
Učební plány
ŠVP - nižší G
ŠVP - vyšší G
Přijímací řízení
DOD
informace
přijďte na GVH
výsledky
Maturity
státní
po vstupu do budovy GVH Louny
Kliknutím se foto zvětší!
historie a současnost
Kliknutím se foto zvětší!
přijímací řízení 2016
Odkaz na server CERMAT (komplexní informace k přijímacím zkouškám na střední školu)
úspěšnost absolventů 2015
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2015
úspěšnost absolventů 2014
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2014
úspěšnost absolventů 2013
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2013
úspěšnost absolventů 2012
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2012
úspěšnost absolventů 2011
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2011
úspěšnost absolventů 2010
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2010
úspěšnost absolventů 2009
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2009
úspěšnost absolventů 2008
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2008
úspěšnost absolventů 2007
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2007
Proč studovat na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech?

Protože poskytuje kvalitní středoškolské všeobecné vzdělání

motivovaným žákům vytváří velmi dobré předpoklady k úspěchu

Absolvent našeho gymnázia - osmiletého i čtyřletého studia - se může hlásit na kteroukoliv vysokou školu v ČR a má, v případě zodpovědné přípravy, velmi dobré předpoklady k tomu, aby byl přijatý a vysokou školu úspěšně vystudoval. Podívejte se, na jaké vysoké školy se dostali absolventi GVH Louny roku 2015 (→ zde). Následující tabulka ukazuje dlouhodobou úspěšnost absolventů GVH Louny u přijímacích zkoušek na VŠ.

Úspěšnost absolventů GVH Louny u přijímacích zkoušek na VŠ - 2004 - 2015

Protože nabízí svým žákům studijní, poznávací a sportovní pobyty v zahraničí,

které přispívají k rozvoji jazykových schopností, tělesné zdatnosti i všeobecného poznání

O zahraničních pobytech žáků a učitelů našeho gymnázia ve školním roce 2014/2015 najdete komplexní informace ve výroční zprávě v části Zahraniční pobyty žáků i učitelů, kontakty se zahraničními hosty, mnoho informací najdete v článcích zveřejněných na našen webu Články o škole - příspěvky žáků a učitelů GVH Louny.

Protože vyučující cizích jazyků vedou žáky GVH k získávání mezinárodních jazykových certifikátů

z anglického, francouzského a německého jazyka

Získání mezinárodního jazykového certifikátu je současně získáním kvalifikace, může být také první složenou zkouškou na budoucí vysoké škole (některé vysoké školy uznávají zkoušku z cizího jazyka na základě získaného mezinárodního jazykového certifikátu). Úspěšné složení jazykového certifikátu finančně podporuje Klub rodičů při GVH Louny, v některých případech také město Louny. Přečtěte si část výroční zprávy GVH Louny za školní rok 2014/2015, která se týká mezinárodních jazykových certifikátů. Od letošního školního roku je možné (za určitých zákonných podmínek) uznávat mezinárodní jazykové certifikáty u maturitní zkoušky z cizích jazyků - podívejte se na maturitní model GVH Louny ve školním roce 2015/2016.

Protože budete studovat na gymnáziu s mnohaletou tradicí

mezi jehož absolventy patří významné osobnosti uznávané v České republice i ve světě

Škola byla založena v roce 1896 jako soukromá reálná škola s českou vyučovací řečí v Lounech z prostředků obce Louny. V Ústeckém kraji patří ke gymnáziím s nejstarší historií a tradicí. V listopadu 1992 bylo lounské gymnázium slavnostně přejmenováno na Gymnázium Václava Hlavatého. Tento lounský rodák a matematik světové proslulosti na zdejším gymnáziu maturoval a krátce zde také učil (→ Václav Hlavatý). Ve školním roce 2005/2006 oslavilo Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech 110. výročí svého založení. Oslav se zúčastnilo 1238 absolventů z celkového počtu 5504 abiturientů. I vy se můžete zařadit do seznamu úspěšných absolventů našeho gymnázia. Dále podrobněji stránky (→ Historie GVH, 115 let GVH, Václav Hlavatý, Absolventi GVH Louny). V tomto školním roce oslavíme 120. výročí založení Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech.

Protože je dobře vybavené pro moderní formy výuky

přijďte se podívat na dny otevřených dveří ...

Odborné učebny pro výuku jazyků (televizní okruhy, připojení na satelit s možností sledovat výukové programy zahraničních televizí v cizím jazyce, PC, projekce na plátno, připojení k internetu), odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a biologie (obdobně vybavené jako učebny jazyků), laboratoře, dvě nově zrekonstruované učebny výpočetní techniky, interaktivní tabule, všedchny kmenové třídy jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou s připojením na internet, nově zrekonstruovaná posilovna, ... . Nelépe je vidět na vlastní oči. Přijďte se podívat na dny otevřených dveří, pořádáme je pro uchazeče a jejich rodiče ve dvou termínech. První termín → čtvrtek 3. prosince 2015 - 16.15 - 18.00 hod., druhý termín → úterý 9. února 2016 - 16.15 - 18.00 hodin. Podrobnější informace ke dnům otevřených dveří na GVH v Lounech najdete → zde.

Učebna jazyků Multimediální učebna Odborná učebna chemie
© 2008 MIRI → poslední aktualizace