(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Bartonová Natalie  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

8.A8 (aB8)
(08)
Aj

 
 
-- P --

1.A4 (aB8)
(08)
Aj

             

 
Ú
t

 

 

3.A8 (aB8)
(08)
Aj

3.A4 (aB6)
(11)
Aj

1.A4 (aB8)
(23)
Aj

 

8.A8 (aB8)
(24)
Aj

   

3.A8 (aB8)
(26)
Aj

 

 
S
t

 

     

3.A4 (aB6)
(08)
Aj

3.A8 (aB8)
(08)
Aj

4.A4 (AKB+) +
(07)
KAj

4.A4 (AKB+) +
(07)
KAj

     

 
Č
t

 

3.A4 (AKB+) +
(07)
KAj

3.A4 (AKB+) +
(07)
KAj

 

3.A8 (aB8)
(26)
Aj

8.A8 (aB8)
(23)
Aj

     

3.A4 (aB6)
(11)
Aj

1.A4 (aB8)
(08)
Aj

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Canini Lucie  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

1.A8 (fC8)
(26)
Fj

4.A8 (aC8)
(25)
Aj

5.A8 (aC8)
(28)
Aj

7.A8 (aC8)
(26)
Aj

2.A8 (aC8)
(26)
Aj

6.A8 (aC8)
(52)
Aj

     

 
Ú
t

 

 

4.A8 (aC8)
(25)
Aj

 

2.A8 (aC8)
(28)
Aj

 

4.A8 (fC8)
(28)
Fj

       

 
S
t

 

 

2.A8 (aC8)
(23)
Aj

6.A8 (aC8)
(52)
Aj

4.A8 (aC8)
(25)
Aj

7.A8 (aC8)
(26)
Aj

         

 
Č
t

 

3.A4 (AKC+) +
(26)
KAj

3.A4 (AKC+) +
(26)
KAj

4.A8 (fC8)
(28)
Fj

5.A8 (aC8)
(28)
Aj

 
 
-- P --

 

1.A8 (fC8)
(09)
Fj

     

 
P
á

 

 

5.A8 (aC8)
(28)
Aj

6.A8 (aC8)
(52)
Aj

 

7.A8 (aC8)
(26)
Aj

4.A8 (aC8)
(25)
Aj

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Csonková Hana  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

3.A8
(41)
Ch

   

4.A4
(41)
Ch

         

 
Ú
t

 

 

2.A4 (C2C)
FBC

2.A4 (C2C)
FBC

3.A4
(41)
Ch

8.A8
(41)
Ch

1.A8 (aS8)
(57)
IVT

1.A8 (aČ8)
(57)
IVT

 

4.A4 (CsC+) +
(41)
Chs

4.A4 (CsC+) +
(41)
Chs

 
S
t

 

 

4.A4
(41)
Ch

   

 
 
-- P --

2.A8
(41)
Ch

   

3.A4 (CsC+) +
(41)
Chs

3.A4 (CsC+) +
(41)
Chs

 
Č
t

 

       

3.A4
(41)
Ch

 

3.A8
(41)
Ch

     

 
P
á

 

 

2.A8
(41)
Ch

   

8.A8
(41)
Ch

3.A4 (C53C) +
FBC

3.A4 (C53C) +
FBC

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Čížová Lucie  (1.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

4.A8 (aČ8)
(25)
Aj

3.A4 (nČ4+) +
(03)
Nj

5.A8 (aČ8)
(25)
Aj

 

4.A4 (aČ6)
(07)
Aj

1.A8 (aČ8)
(03)
Aj

 

1.A4 (nČ4)
(23)
Nj

 

 
Ú
t

 

 

4.A8 (aČ8)
(23)
Aj

2.A8 (nČ8)
(20)
Nj

   

1.A8 (aČ8)
(03)
Aj

       

 
S
t

 

   

4.A8 (aČ8)
(25)
Aj

 
 
-- P --

1.A4 (nČ4)
(23)
Nj

3.A4 (nČ4+) +
(06)
Nj

       

 
Č
t

 

   

1.A8 (aČ8)
(08)
Aj

5.A8 (aČ8)
(11)
Aj

4.A4 (aČ6)
(07)
Aj

3.A4 (nČ4+) +
(06)
Nj

2.A8 (nČ8)
(23)
Nj

     

 
P
á

 

 

5.A8 (aČ8)
(08)
Aj

1.A8 (aČ8)
(08)
Aj

4.A4 (aČ6)
(08)
Aj

1.A4 (nČ4)
(23)
Nj

4.A8 (aČ8)
(28)
Aj

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Honsová Jana  (1.A4)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

1.A4
(23)
Čj

 

2.A4 (aH6)
(06)
Aj

2.A8 (aH8)
(20)
Aj

4.A4 (aH8)
(08)
Aj

6.A8 (aH8)
(26)
Aj

     

 
Ú
t

 

 

3.A8 (aH8)
(32)
Aj

 

2.A8 (aH8)
(20)
Aj

2.A4 (aH6)
(06)
Aj

 

1.A4
(23)
Čj

 

3.A8 (aH8)
(23)
Aj

 

 
S
t

 

 

2.A8 (aH8)
(20)
Aj

6.A8 (aH8)
(08)
Aj

 

3.A8 (aH8)
(32)
Aj

4.A4 (AKH)
(08)
KAj

4.A4 (AKH)
(08)
KAj

     

 
Č
t

 

 

1.A4
(23)
Čj

3.A8 (aH8)
(06)
Aj

 

4.A4 (aH8)
(08)
Aj

         

 
P
á

 

 

 
 
-- P --

6.A8 (aH8)
(26)
Aj

4.A4 (aH8)
(07)
Aj

 

2.A4 (aH6)
(06)
Aj

1.A4
(23)
Čj

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Hons Vladimír Antonín  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

       

1.A8
(03)
Čj

4.A8
(25)
Čj

   

7.A8
(26)
D

4.A8
(25)
D

 
Ú
t

 

 

1.A8
(03)
Čj

4.A8
(25)
Čj

 

 
 
-- P --

2.A4
(06)
D

       

 
S
t

 

       

4.A8
(25)
Čj

4.A8
(25)
D

1.A8
(03)
Čj

     

 
Č
t

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
P
á

 

 

2.A4
(06)
D

4.A8
(25)
Čj

   

1.A8
(03)
Čj

7.A8
(26)
D

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Jelínková Jana  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

2.A8 (Ch)
Tv

2.A8 (Ch)
Tv

   

7.A8 (CH)
Tv

7.A8 (CH)
Tv

 

3.A4 (CH)
Tv

3.A4 (CH)
Tv

 
Ú
t

 

     

4.A8 (CH)
Tv

4.A8 (CH)
Tv

4.A4 (CH)
Tv

4.A4 (CH)
Tv

     

 
S
t

 

 

1.A8 (Ch)
Tv

1.A8 (Ch)
Tv

   

5.A8 (CH)
Tv

5.A8 (CH)
Tv

 

6.A8 (CH)
Tv

6.A8 (CH)
Tv

 
Č
t

 

     

1.A4 (Ch)
Tv

1.A4 (Ch)
Tv

2.A4 (Ch)
Tv

2.A4 (Ch)
Tv

     

 
P
á

 

8.A8 (CH)
Tv

8.A8 (CH)
Tv

 
 
-- P --

3.A8 (CH)
Tv

3.A8 (CH)
Tv

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Kleinová Eva  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Ú
t

 

 

6.A8 (1)
(54)
Hv

6.A8 (1)
(54)
Hv

3.A8 (1)
(54)
Hv

3.A8 (1)
(54)
Hv

5.A8 (1)
(54)
Hv

5.A8 (1)
(54)
Hv

     

 
S
t

 

 

1.A4 (1)
(54)
Hv

1.A4 (1)
(54)
Hv

1.A8 (1)
(54)
Hv

1.A8 (1)
(54)
Hv

2.A4 (1)
(54)
Hv

2.A4 (1)
(54)
Hv

     

 
Č
t

 

   

 
 
-- P --

2.A8 (1)
(54)
Hv

2.A8 (1)
(54)
Hv

1.A8
(54)
Hv

       

 
P
á

 

     

4.A8 (1)
(54)
Hv

4.A8 (1)
(54)
Hv

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Krahulíková Martina  (4.A4)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

4.A4
(07)
Čj

3.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

4.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

 

2.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

3.A8 (fK8)
(09)
Fj

     

 
Ú
t

 

 

 
 
-- P --

2.A8 (fK8)
(09)
Fj

4.A4 (fK8+) +
(24)
Fj

5.A8 (fK8)
(09)
Fj

         

 
S
t

 

 

5.A8 (fK8)
(09)
Fj

 

2.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

4.A4
(07)
Čj

3.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

   

3.A4 (FKKx) +
(09)
KFj

3.A4 (FKKx) +
(09)
KFj

 
Č
t

 

   

4.A4
(07)
Čj

4.A4 (fK8+) +
(24)
Fj

2.A4 (fK8+) +
(06)
Fj

3.A4 (fK8+) +
(09)
Fj

2.A8 (fK8)
(11)
Fj

     

 
P
á

 

 

3.A8 (fK8)
(32)
Fj

 

5.A8 (fK8)
(28)
Fj

4.A4
(07)
Čj

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Krupková Marcela  (7.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

3.A4 (BsK+) +
(44)
Bis

3.A4 (BsK+) +
(44)
Bis

8.A8
(44)
Bi

4.A8
(41)
Ch

 

5.A8
(41)
Ch

       

 
Ú
t

 

 

1.A4 (B2C1) +
FBC

1.A4 (B2C1) +
FBC

2.A4
(44)
Bi

7.A8
(44)
Bi

7.A8
(41)
Ch

2.A8
(44)
Bi

     

 
S
t

 

 

 
 
-- P --

8.A8
(44)
Bi

1.A4
(41)
Ch

           

 
Č
t

 

 

2.A8
(44)
Bi

5.A8
(41)
Ch

7.A8
(41)
Ch

7.A8
(44)
Bi

4.A8
(41)
Ch

   

7.A8 (BC7K)
FBC

7.A8 (BC7K)
FBC

 
P
á

 

   

2.A8
(44)
Bi

1.A4
(41)
Ch

2.A4
(44)
Bi

4.A4 (BsK+) +
(44)
Bis

4.A4 (BsK+) +
(44)
Bis

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Mareš Karel  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Ú
t

 

       

4.A4
(07)
D

 

8.A8
(24)
D

     

 
S
t

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Č
t

 

         

8.A8
(24)
D

4.A4
(07)
D

 

4.A4 (LM+) +
(07)
L

4.A4 (LM+) +
(07)
L

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Rieger Milan  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

   

5.A8
(28)
M

 

6.A8
(52)
M

1.A4
(23)
M

       

 
Ú
t

 

 

5.A8
(28)
M

 
 
-- P --

6.A8
(52)
M

1.A4
(23)
M

         

 
S
t

 

   

5.A8
(28)
M

 

6.A8
(52)
M

1.A4
(23)
M

       

 
Č
t

 

 

5.A8
(28)
M

1.A4
(23)
M

6.A8
(52)
M

           

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Rychtrová Lucie  (6.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

   

2.A4
(41)
Ch

3.A8
(44)
Bi

5.A8
(44)
Bi

1.A8
(44)
Bi

4.A4
(44)
Bi

 

4.A8
(44)
Bi

1.A4
(44)
Bi

 
Ú
t

 

 

1.A4 (B1R)
FBC

1.A4 (B1R)
FBC

   

3.A4
(44)
Bi

6.A8
(41)
Ch

     

 
S
t

 

 

6.A8
(44)
Bi

 

4.A4
(44)
Bi

2.A4
(41)
Ch

3.A8
(44)
Bi

4.A8
(44)
Bi

     

 
Č
t

 

 

6.A8
(41)
Ch

3.A4
(44)
Bi

 
 
-- P --

 

5.A8
(44)
Bi

1.A4
(44)
Bi

 

6.A8 (BC6R)
FBC

6.A8 (BC6R)
FBC

 
P
á

 

 

1.A8
(44)
Bi

 

6.A8
(44)
Bi

 

3.A4 (B53R) +
FBC

3.A4 (B53R) +
FBC

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Řeřicha Jaroslav  (3.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

6.A8
(52)
D

 
 
-- P --

6.A8
(52)
Čj

3.A8
(32)
Čj

 

2.A8
(20)
D

     

 
Ú
t

 

   

3.A8
(32)
Čj

   

6.A8
(52)
Čj

   

4.A4 (DsR+) +
(52)
Ds

4.A4 (DsR+) +
(52)
Ds

 
S
t

 

 

3.A8
(32)
Čj

3.A8
(32)
D

 

3.A4
(11)
D

 

2.A8
(20)
D

 

3.A4 (DsR+) +
(52)
Ds

3.A4 (DsR+) +
(52)
Ds

 
Č
t

 

 

3.A8
(32)
Čj

6.A8
(52)
Čj

             

 
P
á

 

 

6.A8
(52)
D

 

3.A4
(11)
D

   

3.A8
(32)
D

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Ságlová Miroslava  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

2.A8 (D)
Tv

2.A8 (D)
Tv

 
 
-- P --

 

7.A8 (D)
Tv

7.A8 (D)
Tv

 

3.A4 (D)
Tv

3.A4 (D)
Tv

 
Ú
t

 

     

4.A8 (D)
Tv

4.A8 (D)
Tv

4.A4 (D)
Tv

4.A4 (D)
Tv

     

 
S
t

 

 

1.A8 (D)
Tv

1.A8 (D)
Tv

   

5.A8 (D)
Tv

5.A8 (D)
Tv

 

6.A8 (D)
Tv

6.A8 (D)
Tv

 
Č
t

 

     

1.A4 (D)
Tv

1.A4 (D)
Tv

2.A4 (D)
Tv

2.A4 (D)
Tv

     

 
P
á

 

8.A8 (D)
Tv

8.A8 (D)
Tv

 

3.A8 (D)
Tv

3.A8 (D)
Tv

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Slavíková Irena  (2.A4)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

2.A4
(06)
Čj

7.A8 (nS8)
(26)
Nj

4.A4 (nS4)
(07)
Nj

 
 
-- P --

2.A4 (nS8)
(03)
Nj

8.A8 (nS8)
(07)
Nj

     

 
Ú
t

 

     

4.A4 (nS4)
(07)
Nj

       

6.A8 (nS8)
(06)
Nj

 

 
S
t

 

8.A8 (nS8)
(07)
Nj

2.A4
(06)
Čj

 

2.A4 (nS8)
(03)
Nj

 

7.A8 (nS8)
(26)
Nj

6.A8 (nS8)
(09)
Nj

 

4.A4 (NKS)
(03)
KNj

4.A4 (NKS)
(03)
KNj

 
Č
t

 

     

4.A4 (nS4)
(07)
Nj

2.A4 (nS8)
(11)
Nj

7.A8 (nS8)
(26)
Nj

8.A8 (nS8)
(06)
Nj

     

 
P
á

 

 

3.A4 (NKS+) +
(11)
KNj

3.A4 (NKS+) +
(11)
KNj

2.A4
(06)
Čj

 

6.A8 (nS8)
(09)
Nj

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Studenovská Alice  (8.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

8.A8 (aS8)
(24)
Aj

 

1.A4 (aS6)
(23)
Aj

2.A4 (aS8)
(08)
Aj

7.A8 (aS8)
(08)
Aj

 

1.A8 (aS8)
(08)
Aj

     

 
Ú
t

 

   

3.A4 (aS8)
(08)
Aj

1.A4 (aS6)
(08)
Aj

2.A4 (aS8)
(08)
Aj

8.A8 (aS8)
(08)
Aj

1.A8 (aS8)
(03)
Aj

     

 
S
t

 

     

3.A4 (aS8)
(11)
Aj

7.A8 (aS8)
(20)
Aj

8.A8 (AKS)
(24)
KAj

8.A8 (AKS)
(24)
KAj

     

 
Č
t

 

3.A4 (AKS)
(08)
KAj

3.A4 (AKS)
(08)
KAj

1.A8 (aS8)
(03)
Aj

 

8.A8 (aS8)
(24)
Aj

     

3.A4 (aS8)
(08)
Aj

1.A4 (aS6)
(23)
Aj

 
P
á

 

   

1.A8 (aS8)
(03)
Aj

 
 
-- P --

7.A8 (aS8)
(08)
Aj

2.A4 (aS8)
(08)
Aj

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Studenovský Alois  (2.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

8.A8
(24)
M

3.A8
(32)
M

2.A8 (HM)
(20)
HM

 

3.A4
(20)
Z

1.A4
(23)
Z

     

 
Ú
t

 

4.A4 (ZsS+) +
(24)
Zs

4.A4 (ZsS+) +
(24)
Zs

8.A8
(24)
M

1.A8
(03)
Z

2.A8
(20)
M

3.A8
(32)
M

   

3.A4 (ZsS+) +
(20)
Zs

3.A4 (ZsS+) +
(20)
Zs

 
S
t

 

   

2.A8
(20)
M

   

 
 
-- P --

3.A8
(32)
M

 

4.A4 (MsS+) +
(20)
Ms

4.A4 (MsS+) +
(20)
Ms

 
Č
t

 

   

2.A8
(20)
M

1.A8
(03)
Z

3.A8
(32)
M

1.A4
(23)
Z

3.A4
(20)
Z

     

 
P
á

 

   

8.A8
(24)
M

2.A8
(20)
M

   

2.A8
(20)
Z

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Studnička Jiří  (3.A4)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

4.A8 (1)
(57)
IVT

4.A8 (2)
(57)
IVT

 

8.A8
(13)
F

         

 
Ú
t

 

4.A4 (FsS+) +
(13)
Fs

4.A4 (FsS+) +
(13)
Fs

4.A4
(13)
F

 

3.A4
(13)
F

 
 
-- P --

7.A8
(13)
F

     

 
S
t

 

 

8.A8
(13)
F

4.A8 (1)
(57)
IVT

4.A8 (2)
(57)
IVT

 

2.A4 (2)
(58)
I

2.A4 (2)
(58)
I

 

2.A4 (1)
(58)
I

2.A4 (1)
(58)
I

 
Č
t

 

4.A4 (IsS+) +
(58)
Is

4.A4 (IsS+) +
(58)
Is

 

3.A4
(13)
F

       

7.A8 (F7S)
FBC

7.A8 (F7S)
FBC

 
P
á

 

 

4.A4
(13)
F

 

7.A8
(13)
F

 

3.A4 (F3S)
FBC

3.A4 (F3S)
FBC

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Syrovátko Daniel  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

                   

 
Ú
t

 

       

1.A8
(03)
D

1.A4
(23)
D

       

 
S
t

 

                   

 
Č
t

 

                   

 
P
á

 

       

1.A8
(03)
D

1.A4
(23)
D

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Turňová Marie  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

   

6.A8
(52)
Zsv

2.A8 (OČTJ)
(32)
OCtj

3.A4
(11)
Čj

     

8.A8
(24)
Čj

2.A4
(06)
Zsv

 
Ú
t

 

   

7.A8
(26)
Čj

   

2.A8
(20)
Čj

3.A4
(11)
Čj

     

 
S
t

 

   

7.A8
(26)
Čj

2.A8
(20)
Čj

8.A8
(24)
Čj

 

3.A4
(11)
Čj

     

 
Č
t

 

 

2.A4
(06)
Zsv

8.A8
(24)
Čj

   

2.A8
(20)
Čj

7.A8
(26)
Čj

 

4.A4 (ČjLT) +
(52)
ČjLs

4.A4 (ČjLT) +
(52)
ČjLs

 
P
á

 

     

8.A8
(24)
Čj

 
 
-- P --

2.A8
(20)
Čj

6.A8
(52)
Zsv

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Valt Jan  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
Ú
t

 

     

3.A8 (2)
(05)
Vv

3.A8 (2)
(05)
Vv

     

5.A8 (2)
(05)
Vv

5.A8 (2)
(05)
Vv

 
S
t

 

     

1.A8 (2)
(05)
Vv

1.A8 (2)
(05)
Vv

     

2.A4 (2)
(05)
Vv

2.A4 (2)
(05)
Vv

 
Č
t

 

4.A4 (VvV+) +
(05)
Vvs

4.A4 (VvV+) +
(05)
Vvs

 

2.A8 (2)
(05)
Vv

2.A8 (2)
(05)
Vv

6.A8 (2)
(05)
Vv

6.A8 (2)
(05)
Vv

     

 
P
á

 

 

1.A4 (2)
(05)
Vv

1.A4 (2)
(05)
Vv

4.A8 (2)
(05)
Vv

4.A8 (2)
(05)
Vv

 
 
-- P --

4.A8
(05)
Vv

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Vernerová Ivana  (4.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

5.A8
(28)
Z

4.A4
(07)
M

1.A8
(03)
M

 

 
 
-- P --

2.A4
(06)
Z

 

6.A8
(52)
Z

 

 
Ú
t

 

3.A4 (MsV+) +
(26)
Ms

3.A4 (MsV+) +
(26)
Ms

1.A8
(03)
M

7.A8
(26)
Z

6.A8
(52)
Z

 

4.A8
(25)
Z

     

 
S
t

 

   

2.A4
(06)
Z

3.A8
(32)
Z

           

 
Č
t

 

 

4.A8
(25)
Z

7.A8
(26)
Z

 

1.A8
(03)
M

4.A4
(07)
M

5.A8
(28)
Z

     

 
P
á

 

   

4.A4
(07)
M

1.A8
(03)
M

6.A8
(52)
Z

3.A8
(32)
Z

2.A4
(06)
Z

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Vojtěch Vilém  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

     

3.A4
(11)
Zsv

1.A4
(23)
Zsv

8.A8
(24)
Zsv

5.A8
(28)
Zsv

 

4.A4
(07)
Zsv

7.A8
(26)
Zsv

 
Ú
t

 

 

2.A8
(20)
Ov

5.A8
(28)
Zsv

     

3.A8
(32)
Ov

     

 
S
t

 

3.A4 (SvV+) +
(26)
Svs

3.A4 (SvV+) +
(26)
Svs

4.A4
(07)
Zsv

8.A8
(24)
Zsv

 

1.A8
(03)
Ov

7.A8
(26)
Zsv

     

 
Č
t

 

         

 
 
-- P --

4.A8
(25)
Ov

 

1.A4
(23)
Zsv

3.A4
(11)
Zsv

 
P
á

 

   

3.A8
(32)
Ov

   

4.A4 (SvV+) +
(24)
Svs

4.A4 (SvV+) +
(24)
Svs

     

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Vorlová Hana  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

 

1.A8 (nV8)
(03)
Nj

3.A4 (nV8)
(11)
Nj

4.A4 (nV8)
(24)
Nj

 

2.A4 (nV4+) +
(06)
Nj

3.A8 (nV8)
(32)
Nj

 

1.A4 (nV8)
(11)
Nj

 

 
Ú
t

 

     

4.A4 (nV8)
(09)
Nj

5.A8 (nV8)
(28)
Nj

4.A8 (nV8)
(25)
Nj

       

 
S
t

 

 

5.A8 (nV8)
(28)
Nj

 

2.A4 (nV4+) +
(06)
Nj

1.A4 (nV8)
(09)
Nj

3.A4 (nV8)
(11)
Nj

       

 
Č
t

 

 

 
 
-- P --

4.A8 (nV8)
(25)
Nj

4.A4 (nV8)
(09)
Nj

2.A4 (nV4+) +
(09)
Nj

3.A4 (nV8)
(11)
Nj

1.A8 (nV8)
(03)
Nj

     

 
P
á

 

 

3.A8 (nV8)
(09)
Nj

 

5.A8 (nV8)
(09)
Nj

1.A4 (nV8)
(09)
Nj

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Zákutný Zdeněk  (5.A8)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

       

2.A8 (aC8)
(57)
IVT

2.A8 (aH8)
(57)
IVT

   

5.A8
(28)
Čj

5.A8
(28)
D

 
Ú
t

 

 

6.A8 (2)
(58)
I

6.A8 (2)
(58)
I

 
 
-- P --

 

5.A8 (2)
(58)
I

5.A8 (2)
(58)
I

 

5.A8 (1)
(58)
I

5.A8 (1)
(58)
I

 
S
t

 

 

1.A4 (2)
(58)
I

1.A4 (2)
(58)
I

5.A8
(28)
Čj

5.A8
(28)
Čj

         

 
Č
t

 

   

3.A8 (aB8)
(57)
IVT

3.A8 (aH8)
(57)
IVT

5.A8
(28)
Čj

6.A8 (1)
(58)
I

6.A8 (1)
(58)
I

     

 
P
á

 

 

1.A4 (1)
(58)
I

1.A4 (1)
(58)
I

 

5.A8
(28)
D

         

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Zlatohlávek Vlastimil  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

     

7.A8
(26)
M

2.A4
(06)
M

 

3.A4
(11)
M

     

 
Ú
t

 

           

2.A4
(06)
M

 

3.A4 (DgZx) +
(28)
Dg

3.A4 (DgZx) +
(28)
Dg

 
S
t

 

   

3.A4
(11)
M

7.A8
(26)
M

           

 
Č
t

 

     

2.A4
(06)
M

           

 
P
á

 

   

2.A4
(06)
M

 

3.A4
(11)
M

7.A8
(26)
M

       

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661  Zrůst Drahomír  

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:20-16:05

 
P
o

 

   

1.A8
(13)
F

1.A4
(13)
F

4.A8
(25)
M

3.A8
(13)
F

4.A8
(13)
F

 

2.A4
(13)
F

6.A8
(13)
F

 
Ú
t

 

 

1.A4 (F12Z) +
FBC

1.A4 (F12Z) +
FBC

5.A8
(13)
F

           

 
S
t

 

 

4.A8
(25)
M

 
 
-- P --

 

2.A8
(13)
F

6.A8
(13)
F

1.A4
(13)
F

     

 
Č
t

 

 

1.A8
(13)
F

2.A4
(13)
F

4.A8
(25)
M

4.A8
(13)
F

3.A8
(13)
F

   

6.A8 (F6Z)
FBC

6.A8 (F6Z)
FBC

 
P
á

 

 

4.A8
(25)
M

5.A8
(13)
F

 

2.A8
(13)
F

5.A8 (F5Z)
FBC

5.A8 (F5Z)
FBC

     

Zpracováno v systému Bakaláři