Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Výzva sponzorům

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s prosbou o sponzorský dar Gymnáziu Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace.

Gymnázium V. Hlavatého v Lounech navštěvuje ve školním roce 2008/2009 343 žáků osmiletého a čtyřletého studia. Poskytujeme kvalitní přípravu pro vysokoškolská studia žákům z Loun a okolí. Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy je dlohoudobě vysoká (školní rok 2006/2007, školní rok 2007/2008, školní rok 2009/2010) a GVH Louny plní své základní poslání velmi dobře.
Ke kvalitní přípravě našich žáků (a také ke kvalitní práci učitelů gymnázia) je potřebné odpovídající vybavení tříd, odborných učeben, laboratoří, tělocvičny, sportovišť, potřebujeme moderní audiovizuální i didaktickou techniku, projektory, počítače (notebooky), softwarové vybavení, ... . Také potřebujeme kvalitní literaturu, učebnice, mapy, časopisy. Školu bychom rádi vybavili novými tabulemi, nástěnkami a nábytkem ve třídách. Chceme myslet i na finanční podporu nadaných studentů s horším sociálním zázemím, ocenění by zasloužili vítězové jednotlivých kategorií soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN v okrese Louny (viz KLOKAN).
Velice uvítáme jakýkoli dar, který nám pomůže zlepšit podmínky a prostředí ve škole. Dar může mít formu finančního obnosu nebo poskytnutí potřebného vybavení či vykonání řemeslných prací. Obracíme se na každého, komu záleží na tom, aby současní i budoucí žáci GVH Louny byli vzdělávaní v podmínkách odpovídajících 21. století.
Pokud se rozhodnete poskytnout gymnáziu sponzorský dar, dejte nám, prosím, vědět jakoukoli formou (tel.: 415652324, fax.: 415653565, e-mail: gvh@glouny.cz, další kontakty zde ). Ředitel školy s Vámi uzavře „Darovací smlouvu” s vymezením účelu daru. Sponzoři mohou být zveřejněni na www stránkách naší školy, při oslavách 115. výročí školy (v roce 2011) a při kulturních a společenských akcích pořádaných školou.
Děkujeme za pochopení a podporu gymnázia.

Dr. Milan Rieger - ředitel gymnázia
Děkujeme sponzorům, kteří podpořili oslavy 110. výročí založení gymnázia

Johana B. Ridgeway

Lostr a. s., Louny

STAVUM s.r.o., Louny

PATOK, Jiří Paclt, Hřivice

Lounská stavební, s.r.o., Louny

BIAUCA CZ, Brno

Losan s.r.o., Chomutov

Česká spořitelna a.s. Louny

Likor a.s. Žatec

Poprokan s.r.o., Louny

Malování Zelenka

Pekařství Stolín

Pekařství Vacek

Maso uzeniny Kaderová

Maso uzeniny Lošan

Potraviny Říha - Tyršovo náměstí

Supermarket Kaufland

Cukrářství Stárek

Barokní Špitál Louny - Josef Klesal

Restaurace v České - Martina Poděbradská

Louny - značková prodejna piva - Vladimír Hieke

BAU-EUROPE, s. r. o.

Plakát - tvorba studentů

Plakát - tvorba studentů   Plakát - tvorba studentů
© 2008 MIRI → poslední aktualizace