Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Úspěchy žáků GVH Louny - školní rok 2010/2011

EUROREBUS ve školním roce 2010/2011

16. ročník soutěže - průběžné výsledky

GVH Louny je v soutěži EUROREBUS dlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo). V 15. ročníku GVH Louny zvítězilo v soutěži škol. Za toto vítězství škola převzala 17. 9. 2010 putovní pohár.
Že by tým GVH Louny v 16. ročníku soutěže opakovaně zvítězil? Žádné střední škole v ČR se to zatím nepodařilo, někdo však musí být první ...

Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

GENIUS LOGICUS

GVH Louny - 9. 6. 2011

Pozoruhodných výsledků dosáhli žáci našeho gymnázia v národním i mezinárodním kole nejoblíbenější logické soutěže GENIUS LOGICUS. Blahopřejeme!

Kliknutím diplom zvětšíte!   Kliknutím diplom zvětšíte!   Kliknutím diplom zvětšíte!   Kliknutím diplom zvětšíte!
Mgr. A. Studenovský - koordinátor soutěže

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA (Archimediáda) - okresní kolo - kategorie G

DDM Žatec - 17. 5. 2011

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci naší sekundy v okresním kole soutěže družstev ve Fyzikální olympiádě - Archimediádě. První dvě místa v okrese hovoří za vše. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k výborným fyzikálním znalostem a dovednostem.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!
Tabulka okresního kola FO (Archimediády) kategorie G
Mgr. J. Studnička - vyučující fyziky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 12. 4. 2011

Vynikající úspěch žákyň naší primy a sekundy - první tři místa a postup do krajského kola Biologické olympiády kategorie D. Krajské kolo soutěže se koná 11. května 2011 na gymnáziu v Teplicích. Blahopřejeme Soně, Kateřině a Evě za výborný výsledek, děkujeme za vzornou reptezentaci gymnázia. V silné konkurenci krajského kola přejeme hodně úspěchů. Okresního kola se zúčastnilo celkem 19 žáků.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!   Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!   Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!
Mgr. M. Krupková - vyučující biologie

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z6, Z7, Z8

DDM Žatec - 6. 4. 2011

Ve středu 6. 4. 2011 se konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6 (primy osmiletých gymnázií a 6. třídy ZŠ), Z7 (sekundy osmiletých gymnázií a 7. třídy ZŠ) a Z8 (tercie osmiletých gymnázií a 8. třídy ZŠ). Celkovými výsledky v kategoriích Z7 a Z8 naši mladí matematici ukázali, že patří k nejlepším v okrese. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny na okresní úrovni. V tabulkách jsou žlutě označení žáci úspěšnými řešiteli úloh okresního kola MO.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!
Mgr. M. Šepsová, Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 24. 3. 2011

Vynikajícího úspěchu docílila Aneta Jirásková v krajském kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce - obsadila 2. místo v kategorii B2. Ve stejné soutěži obsadil Jan Kudrna pěkné 5. místo v kategorii A1. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Tabulka Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!

PhDr. M. Krahulíková, Mgr. J. Rychtrová - vyučující francouzského jazyka

PYTHAGORIÁDA - okresní kolo - kategorie 6, 7, 8

DDM Žatec, DDM Podbořany, ZŠ P. Holého Louny - 24. 3. 2011

Žáci primy, sekundy a tercie našeho gymnázia dosáhli v letošním ročníku Pythagoriády výborných výsledků. Svědčí o tom celkové výsledky a získané diplomy. Děkujeme všem našim žákům za účast ve školním kole soutěže a vzornou reprezentaci GVH Louny na okresní úrovni.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Stanislava Frasynyuka!  Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Anežky Nováčkové!  Kliknutím uvidíte zvětšený diplom Václava Kučery!
Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička, Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

MATEMATICKÝ KLOKAN - školní kolo - kategorie Benjamín, Kadet, Junior, Student

GVH Louny - 22. 3. 2011

Letošní kolo celosvětové matematické soutěže Klokan 2011 se v ČR konalo 18. března 2011. Na některých školách České republiky se však „Klokan” psal v pondělí 21. března 2011 (důvodem byly jarní prázdniny od 14. 3. do 20. 3. 2011). Na našem gymnáziu se do pěkné i náročné soutěže zapojilo 126 žáků ve čtyřech kategoriích. Poděkování patří všem účastníkům, blahopřejeme těm nejlepším. Okresní výsledky soutěže budou známé začátkem dubna, určitě je uvedeme na našem webu. Zadání a správné odpovědi na jednotlivé úlohy letošního ročníku soutěže najdete zde.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!
Předmětová komise matematiky GVH Louny

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - školní kolo - kategorie A, B, C, D

GVH Louny - 26. 2. 2011

Od 21. 2. 2011 do 25. 2. 2011 probíhala na našem gymnáziu školní kola Zeměpisné olympiády kategorií A, B, C a D. Do soutěže se zapojilo celkem 84 žáků GVH Louny. Postupujícím (žlutě označení) držíme palce v okresním kole a věříme, že jim postup do krajského kola neuteče. Všichni účastníci soutěže zaslouží pochvalu.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

PYTHAGORIÁDA - školní kolo - kategorie 8

GVH Louny - 18. 2. 2011

Do letošního ročníku školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA se zapojilo 24 žáků naší tercie. Žáci tercie soutěžili v kategorii 8 - žáci 8. tříd základních škol a tercií osmiletých gymnázií). Do okresního kola soutěže postupuje 20 žáků uvedených v následující tabulce (každý, kdo získal celkový počet bodů 10 a více je úspěšným řešitelem školního kola Pythagoriády a postupuje do okresního kola). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, postupujícím do okresního kola soutěže přejeme mnoho důmyslnosti a šikovnosti při řešení úloh okresního kola.

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

PYTHAGORIÁDA - školní kolo - kategorie 6, 7

GVH Louny - 15. 2. 2011

Do letošního ročníku školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA se zapojilo 27 žáků naší primy (primáni soutěžili v kategorii 6 - žáci 6. tříd základních škol a prim osmiletých gymnázií) a 27 žáků sekundy (žáci sekundy soutěžili v kategorii 7 - žáci 7. tříd základních škol a sekund osmiletých gymnázií). Do okresního kola soutěže postupují žáci uvedeni v následující tabulce. Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, postupujícím do okresního kola soutěže přejeme mnoho důmyslnosti a šikovnosti při řešení úloh dalšího kola.

Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III. A

DDM Žatec - 11. 2. 2011

Výborný úspěch studentek GVH Louny v okresním kole Olympiády v německém jazyce kategorie III. A (studenti 3. ročníků středních škol a septim osmiletých gymnázií) - blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Vítězka okresního kola Lucie Suková postupuje do krajského kola soutěže, které se koná 24. 2. 2011 v Ústí nad Labem (Obchodní akademie, Pařížská). Lucii držíme palce v silné konkurenci krajského kola.

Mgr. L. Majdová, Mgr. M. Chotěborský - vyučující německého jazyka

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo - kategorie C, B

GVH Louny - 20. 1. 2011

Ve čtvrtek 20. ledna se pustilo 13 studentů GVH Louny do řešení úloh klauzurní části školního kola 60. ročníku Matematické olympiády kategorií C a D. Úlohy to byly náročné, na běžných hodinách matematiky se zpravidla úlohy takové obtížnosti neřeší. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal 10 a více bodů (každá ze soutěžních úloh byla hodnocena maximálně 6 body, maximální bodový zisk mohl být tedy 18). Studenti s tímto ziskem bodů budou navrhováni do krajského kola soutěže. Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole soutěže.

I. Vernerová, M. Rieger, V. Zlatohlávek - vyučující matematiky

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 2. 2. 2011

Ve středu 2. února 2011 se na SZeŠ v Žatci uskutečnilo okresní kolo již 47. ročníku Chemické olympiády kategorie D určené pro žáky tercie a kvarty víceletých G. Naši školu reprezentovaly 2 studentky z kvarty, a to Daniela Lešáková a Markéta Moravcová. Děvčata nejprve řešila praktické úlohy v chemické laboratoři (letos věnované elektrolýze solanky a přípravě kyslíku, což se jim obzvláště líbilo), teprvé poté se vyměnila s předcházející skupinou soutěžících a pustila se do neobvykle košatého zadání teoretické části úloh olympiády. Dvakrát 90 min povoleného času uběhlo jako voda a po poledni nastal čas vyhlášení výsledků, pro naši dvojici velmi radostný: Daniela se stala vítězkou okresního kola ChO kategorie D a Markéta obsadila krásné 3. místo. Oběma dívkám děkujeme za jejich pečlivou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy. No a Daniele budeme držet palce v krajském kole, do něhož se koncem minulého týdne rozhodla krajská komise přizvat pouze držitele 1. a 2. míst z kol okresních. Podívejte se na fotogalerii ze soutěže.

Ing. H. Csonková - vyučující chemie

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 1. 2. 2011

V silné konkurenci 30 účastníků okresního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY si velmi dobře vedli zástupci našeho gymnázia. J. Slavík obsadil 3. místo, P. Vorlíček skončil na 15. - 16. místě. Úspěšným řešitelem byl každý z žáků, který získal alespoň 60% z maximálního počtu bodů 100. Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola, které se koná v Ústí nad Labem 4. dubna 2011. Blahopřejeme J. Slavíkovi k úspěchu, děkujeme oběma našim žákům za velmi dobrou reprezentaci GVH Louny a držíme palce našemu zástupci v krajském kole soutěže.

Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou tabulku okresního kola!
Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

Krajské finále AŠSK ČR - florbal - kategorie VI. - mladší dorostenky

Teplice - 26. 01. 2011

V krajském finále florbalu dívek obsadilo družstvo ve složení D. Hořejší, K. Hajmová, D. Tichá, B. Suchanová, M. Benešová, M. Šedivá, T. Höferová, M. Kučerová, A. Němečková, K. Srbová a T. Verunáčová krásné 2. místo. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci GVH Louny.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšenou medaili! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie I, II, III

GVH Louny - 13. 01. 2011

Dne 11. 1. 2011 se konalo školní kolo Konverzační soutěže AJ - kategorie I. B (prima a sekunda) a II. B (tercie a kvarta). Zúčastnilo se 16 a 17 studentů. Kolo připravily a hodnotily Mgr. Alice Studenovská, Mgr. Renáta Gänselová a Marie Kučerová. Dne 12. 1. 2011 se konalo školní kolo Konverzační soutěže AJ - III. kategorie (SŠ). Zúčastnilo se 27 studentů. Kolo připravily a hodnotily Mgr. Jana Honsová a Mgr. Alice Studenovská.
Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili. Postupujícím do okresního kola blahopřejeme, přejeme jim mnoho úspěchů a postup do krajského kola soutěže. Výsledky školního kola jsou uvedené v  následující tabulce.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

PLAVÁNÍ - krajské kolo IV. kategorie chlapců

8. 12. 2010 - Litoměřice

Družstvo chlapců GVH Louny zvítězilo v krajském kole v plavání. Blahopřejeme k vítězství a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. V této kategorii se celostátní kolo soutěže nekoná.
Naše gymnázium reprezentovali:
Matěj Adamec, Daniel Šupík, David Šupík, Stanislav Burian (všichni třída 3. A8), Jiří Vildomec a Vojtěch Fišer (oba třída 4. A8).
Družstvo chlapců ve stejném složení zvítězilo také okresním přeboru v plavání, který se konal 30. 11. 2010 v Lounech. Podívejte se na diplomy a poháry vítězného družstva.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů okresního kola! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár vítězů okresního kola! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů krajského kola! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár vítězů krajského kola!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

BASKETBAL - krajské kolo V. kategorie SŠ dívek

10. 11. 2010 - Litoměřice

Dívky GVH Louny obsadily ve své kategorii 3. místo v krajském kole středoškolských her v basketbalu. Blahopřejeme k bronzové medaili a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
Družstvo naší školy reprezentovaly:
Daniela Hořejší (třída 2. A4), Markéta Šedivá, Michaela Benešová (obě 1. A4), Klára Jenčková (třída 5. A8), Tereza Verunáčová, Alice Němečková, Kamila Srbová a Daniela Lešáková (všechny 4. A8).


Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšenou medaili za 3. místo!
Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

BASKETBAL - okresní kolo V. kategorie SŠ chlapců

8. 11. 2010 - ZŠ Přemyslovců v Lounech

8. 11. 2010 uspořádala OR AŠSK při GVH Louny spolu s OA Louny okresní kolo basketbalu pro střední školy na ZŠ Přemyslovců v Lounech. Na turnaj se přihlásilo 7 středních škol v kategorii chlapců a pouze jedno družstvo v kategorii dívek (GVH Louny), které tak přímo postupuje do krajského finále 10. 11. 2010 v Litoměřicích.
Družstvo naší školy reprezentovali:
Křivan Martin - kapitán týmu, Hartman Jaroslav, Suslov Dmitro (všichni 8. A8), Knobloch Jakub (4. A4), Kamil Patzak, Vojtěch Daniel (oba 7. A8), Tomáš Jonáš a Ondřej Král (oba 5. A8).
Chlapci GVH Louny obsadili 1. místo a získali titul přeborník okresu v basketbalu SŠ před Gymnáziem Žatec a SOŠ a SOU Podbořany. Soutěž nejlepšího střelce vyhrál Jaroslav Hartman (8. A8) s počtem bodů 26.
Blahopřejeme k vítězství a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Fotogalerii z turnaje připravila Mgr. J. Jelínková. Celkové výsledky jsou v následující tabulce.


Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom pro nejlepšího střelce turnaje! Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár pro nejlepšího střelce turnaje!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2010/2011

školní kolo - 20. října 2010 - GVH Louny

Ve středu 20. října 2010 se někteří žáci základních a středních škol v ČR zapojili do soutěže Přírodovědný KLOKAN. Soutěž je obdobou Matematického KLOKANA a jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěží se pouze v kategoriích Kadet (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií) a Junior (studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií). Blahopřejeme vítězům školního kola soutěže a také děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se do soutěže zapojili. Celou výsledkovou listinu GVH Louny můžete vidět po kliknutí na tabulce.

Kliknutím na obrázku uvidíte celou výsledkovou listinu!

Do okresního kola soutěže se zapojila gymnázia v Podbořanech, Žatci a Lounech. V následující tabulce je uvedeno „okresní” pořadí. V tabulkách jsou uvedeni vždy tři nebo čtyři (při rovnosti bodů) nejúspěšnější účastníci z jednotlivých škol.

Mgr. V. Zlatohlávek, Dr. M. Rieger - organizátoři soutěže na GVH v Lounech

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

krajské kolo - 8. - 10. října 2010 - Litoměřice

V krajském kole Ekologické olympiády reprezentovala naše gymnázium tři družstva. Medaili jsme tentokrát nezískali, ale umístění našich družstev v silné konkurenci je výborné. Velmi malé bodové rozdíly mezi 3. a 6. místem svědčí o tom, že rozhodovaly maličkosti a snad i štěstí. Děkujeme všem našim studentům - účastníkům krajského kola Ekologické olympiády - za výbornou reprezenatci gymnázia. Výsledková listina se po kliknutí na obrázku zobrazí kompletní.

Kliknutím na obrázku uvidíte celou výsledkovou listinu!
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

Corny středoškolský atletický pohár - krajské kolo

29. 9. 2010 - Bílina

29. září 2010 se zúčastnila družstva dívek a chlapců GVH Louny krajského kola středoškolského atletického poháru CORNY v Bílině. V obou kategoriích soutěžilo 8 družstev a studenti GVH Louny si vedli v silné konkurenci velmi dobře. Družstvo dívek obsadilo celkově 6. místo a družstvo chlapců získalo historickou bronzovou medaili, 2. místo uteklo našemu družstvu o jediný bod. K výborným výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
Reprezentantky GVH Louny V soutěži dívek:
D. Hořejší, M. Sihlovcová, S. Fiedlerová, J. Ortová, K. Matějová, J. Křížková, M. Šedivá, P. Dvořáková, B. Janoušková, A. Jirásková, B. Suchanová a P. Šafářová. Fotoalbum připravila Mgr. M. Ságlová.
Reprezentanti GVH Louny v soutěži chlapců:
T. Jonáš, P. Krůta, J. Knobloch, K. Patzak, F. Bartoš, D. Fejes, J. Canini, J. Vlček, O. Ekrt, V. Sedláček, M. KoutnýP. Kohlíček. Fotoalbum připravila Mgr. J. Jelínková.

Krajské kolo CORNY
Diplom za 6. místo - dívky - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!   Medaile za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Corny středoškolský atletický pohár - okresní kolo

22. 9. 2010 - Meziboří u Mostu

Dne 22. září 2010 se zúčastnila družstva dívek a chlapců GVH Louny okresního kola středoškolského atletického poháru CORNY v Meziboří u Mostu. Po dohodě organizátorů se okresní kolo konalo pro okresy Louny a Most dohromady.
Obě družstva GVH Louny v silné konkurenci obstála a postoupila do krajského kola soutěže. Blahopřejeme k bojovnému týmovému výkonu a k postupu. Krajské kolo se uskuteční 29. 9. 2010 v lehkoatletickém areálu v Bílině. Studnetkám i studentům GVH Louny děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Fotogalerii z průběhu okresního kola CORNY připravila Mgr. J. Jelínková.
V soutěži dívek GVH Louny reprezentovaly :
D. Hořejší, M. Sihlovcová, S. Fiedlerová, J. Ortová, K. Matějová, J. Křížková, M. Šedivá, S. Marková, P. Dvořáková, B. Janoušková a L. Suková.
Reprezentanti GVH Louny v soutěži chlapců:
T. Jonáš, P. Krůta, J. Knobloch, K. Patzak, F. Bartoš, D. Fejes, J. Canini, J. Vlček, O. Ekrt, P. Kohlíček a V. Sedláček.

Okresní kolo CORNY
Družstvo dívek - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 2. místo - dívky - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Družstvo chlapců - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy
 
© 2008 MIRI → poslední aktualizace