Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuálně na GVH v Lounech
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si www stránky → Klub rodičů GVH Louny

SRDÍČKOVÉ DNY - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (3. 10. 2016)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se v pátek 30. září 2016 zapojili do podzimní sbírky Srdíčkové dny. Na částce 13 349,- Kč zaslané občanskému sdružení Život dětem se podíleli:
T. Hartmannová, K. Pastyříková, P. Vojtěchová, M. Smetanová, K. Petrlíková, Ch. Treppmann, A. Pavlíková, B. Homolková, T. Pilmajerová, D. Czervoniaková, M. Metličková, K. Kopta, V. Kotora, J. Dúha, P. Melichar, M. Polcar, M. Cita, D. Korenc, P. Vích, M. Tvrdík, O. KvapilT. Heřmanský. Děkujeme také všem dárcům.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na první projekci v tomto školním roce... (26. 9. 2016)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve Filmový klub GVH Louny zájemce na projekci, která se bude konat v pátek 30. září 2016 od 14.00 hodin v učebně č. 28 (1. poschodí vpravo). Bude promítnut film „MÝ VĚCI” - podívejte se na plakát. Podrobné informace o promítaném filmu najdete zde. Těšíme se na setkání.

NĚMECKÝ JAZYK - zajímavá nabídka pro žáky vyššího gymnázia ... (20. 9. 2016)
Žáci vyššího gymnázia mají možnost navštěvovat kurz konverzace-německý jazyk, jehož cílem je zlepšení komunikačních schopností v daném jazyce a osvojení si základů fonetiky a fonologie. Kurz bude probíhat jednou za 14 dní v rozsahu 2 hodin. Přihlásit se do kurzu je možné zasláním e-mailu ve tvaru jméno, třída a počet let absolvování německého jazyka, na adresu konverzace-gvh@seznam.cz. Další nformace najdete v letáku.

Adaptační pobyt třídy 1. A4 - informace a fotogalerie... (14. 9. 2016)
Ve dnech 8. - 10. 9. 2016 se všichni žáci třídy 1. A4 zúčastnili adaptačního pobytu v Horské chatě Hájenka u Jáchymova. Program byl bohatý, zahrnoval celou řadu pohybových her i her zaměřených na vzájemné poznávání i sebepoznání, nechyběl ani turistický výlet. Ke zdařilému průběhu akce přispělo také krásné počasí, dobré jídlo a vstřícný přístup organizátorů i majitelů chaty. Nezapomenutelné okamžiky jsou zachycené ve fotogalerii.

Zájezd do Anglie - nabídka studijně – poznávacího zájezdu do anglického města Bristol... (9. 9. 2016)
Předmětová komise anglického jazyka nabízí studijně – poznávací zájezd do anglického města Bristol v termínu 27. 5. – 2. 6. 2017. Program zahrnuje výuku anglického jazyka rodilými mluvčími, ubytování v rodinách, výlety do Římany založeného města Bath, středověkého města Wells, na nejstarší anglický kamenný hrad Chepstow a samozřejmě do Londýna. Bližší informace na webu CK Royal a u vyučujících AJ.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - účast žáků primy na 26. ročníku festivalu... (9. 9. 2016)
Téměř všichni žáci (29 z 30) primy se ve čtvrtek 8. září 2016 zúčastnili 26. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Náročný den přispěl k poznání „pohádkových” míst České republiky a také k poznání spolužáků ve třídě. Žáci se v rámci festivalu zapojili do aktivit v historickém centru Jičína, zámeckém parku, navštívili hrad Trosky, poté následoval 5 km dlouhý turistický pochod z obce Brada, přes Rumcajsovu jeskyni v lese Řáholec, odtud do obce Prachov a dále Prachovskými skalami až k Turistické chatě. Počasí nám tentokrát přálo. Věříme, že se náročný den našim primánům líbil. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

MATURITY V PODZIMNÍM TERMÍNU - ÚSTNÍ ČÁST - důležité informace pro maturanty... (6. 9. 2016)
Na našem gymnáziu zahajují ústní zkoušky společné a profilové části maturity v pondělí 12. září 2016 ve 13.45 hodin ve sborovně gymnázia. Ústní maturity se budou řídit tímto harmonogramem.

RUSKÝ JAZYK - kroužek pro žáky nižšího gymnázia ... (31. 8. 2016)
Žákům nižšího gymnázia nabízíme ve školním roce 2016/2017 kroužek ruského jazyka vedený rodilou mluvčí Mgr. Oksanou Kaplanovou (absolventka FFUK Praha oboru fonetika-východoevropská studia se zaměřením na ruský jazyk). Podmínkou otevření kroužku je minimální účast 10 žáků (maximálně 15). Výuka by byla ve 2 oddělených vyučovacích hodinách týdně v domluvené době. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím svých třídních učitelů.

ANGLICKÝ JAZYK - možnost dalšího vzdělávání rodilým mluvčím ... (29. 8. 2016)
Jazyková akademie Bohemia Foreign Language Academy nabízí žákům našeho gymnázia výuku angličtiny (a dalších cizích jazyků) rodilým mluvčím. Informace najdete také na Facebooku. Akademie bude prezentovat nabídku pro žáky GVH Louny v termínu, který najdete na školním webu v udlálostech týdně podrobně.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - podrobné informace o organizaci školního roku ... (25. 8. 2016)
Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016 a končí v pátek 30. 6. 2017. Přečtěte si podrobné informace o organizaci školního roku.

ŠKOLNÍ ŘÁD - platný pro školní rok 2016/2017 ... (25. 8. 2016)
Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a je jedním ze základních dokumentů, kterým se řídí žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Dokument je také schálený Školskou radou našeho gymnázia. Znění najdete zde.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - 26. ročník festivalu ... (25. 8. 2016)
My,
pohádkové bytosti, jakož i naši člověčí kamarádi, chceme říct, že si budeme dál pomáhat a dělat všechno pro to, aby vždycky nakonec zvítězilo dobro nad zlem. V pohádce i mezi lidmi. K tomu přejem Vám i sobě hodně štěstí. Za všechny z Jičína Vás zdraví Rumcajs a jeho rodina.

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 obdrží rodiče našich primánů informaci o možnosti uspořádání seznamovacího pobytu žáků primy na uvedeném festivalu. Podrobné informace o festivalu včetně programu najdete zde. Součástí pobytu bude prohlídka státního hradu Trosky a návštěva Prachovských skal. Podívejte se na Prachovské skály virtuálně. Múžete se podívat na fotogalerii z pobytu primánů ve školním roce 2014/2015.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ - GVH Louny ve školním roce 2016/2017 ... (25. 8. 2016)
Stravování žáků GVH Louny ve školním roce 2016/2017 je smluvně zajištěno v jídelně OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p.o.. Žáci si musí zakoupit k odběru obědů bezkontaktní čip za cenu 130,- Kč (při ukončení stravování bude funkční čip odkoupen zpět). Jeden oběd přijde žáka školy na 23,- Kč, lze si vybrat z nabídky dvou obědů. Vše lze zařídit u vedoucí školní jídelny paní D. Veselé (dvesela@oasoslouny.cz; tel.: 776 440 067). Přečtěte si podrobné informace o stravování.

ŽÁDOSTI - informace pro rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky ... (25. 8. 2016)
Pro rychlejší přístup k žádostem zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků přidáváme následující odkazy na příslušné formuláře. Formuláře jsou také v rubrice Pro rodiče. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků musí odevzdat žádosti o uvolnění z tělesné výchovy Mgr. J. Jelínkové nejpozději do 16. září 2016. Na následující školní rok 2016/2017 je nutné předložit novou žádost, dříve podaná uvolnění na školní rok 2015/2016 platí pouze do 31. 8. 2016.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - aktualizovaný seznam učebnic .... (25. 8. 2016)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2016/2017. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace