Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuality ↓
Aktuálně na GVH
Úspěchy žáků
v roce 2017/2018
v roce 2016/2017
v roce 2015/2016
v roce 2014/2015
v roce 2013/2014
v roce 2012/2013
v roce 2011/2012
v roce 2010/2011
v roce 2009/2010
v roce 2008/2009
v roce 2007/2008
v roce 2006/2007
Články o škole
Vysoké školy
Galerie úspěchů
2017/2018
Družstvo GVH Louny
kategorie 2. stupeň ZŠ
1. místo - okresní přebor
ŠACHY
Diplom za 1. místo - družstvo GVH Louny kategorie 2. stupeň ZŠ - šachy - okresní přebor. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo GVH Louny
kategorie SŠ
3. místo - okresní přebor
ŠACHY
Diplom za 3. místo - družstvo GVH Louny kategorie SŠ - šachy - okresní přebor. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
kategorie V
1. místo - krajské kolo
PŘESPOLNÍ BĚH
Diplom za 1. místo - dívky kategorie V - přespolní běh - krajské kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
kategorie IV
3. místo - okresní kolo
PŘESPOLNÍ BĚH
Diplom za 3. místo - dívky kategorie IV - přespolní běh - okresní kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
kategorie III
2. místo - okresní kolo
PŘESPOLNÍ BĚH
Diplom za 2. místo - chlapci kategorie III - přespolní běh - okresní kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
3. místo - krajské kolo
SAP
Diplom za 3. místo - dívky - SAP - krajské kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
1. místo - okresní kolo
SAP
Diplom za 1. místo - dívky - SAP - okresní kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
1. místo - okresní kolo
SAP
Diplom za 1. místo - hoši - SAP - okresní kolo. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Aktuálně na GVH v Lounech
Sledujte → aktualizované suplování, události týdne podrobně, Bakaláři (vstup pro rodiče a zletilé studenty)
Přečtěte si www stránky → Spolku rodičů a přátel GVH Louny

POLOLETNÍ BILANCOVÁNÍ školního roku 2017/2018 - hodnocení prospěchu a docházky ... (14. 2. 2018)
Ve úterý 31. 1. 2017 bylo rozdáním vysvědčení zakončeno 1. pololetí školního roku 2016/2017. Podívejte se na pořadí tříd podle průměrného prospěchu a graf průměrné absence jednotlivých tříd. Z 344 žáků GVH Louny má 24 žáků na pololetním vyvědčení samé výborné, 122 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků neprospělo a 4 žáci nebyli na konci 1. pololetí klasifikováni.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (7. 2. 2018)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na druhý Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 13. února 2018 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu, jednotných zkouškách, přihláškách, přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019, můžete se dotazovat našich žáků i učitelů. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveříinformace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019. Těšíme se na setkání s Vámi.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2018/2019 ... (7. 2. 2018)
Vážení rodiče, budoucí primáni,
po druhém Dni otevřených dveří (úterý 13. 2. 2018) bude na našem gymnáziu následovat TÝDEN PRO PÁŤÁKY od 19. 2. do 23. 2. 2018. Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, můžete navštívit TÝDEN PRO PÁŤÁKY. POZOR – počet míst pro účast ve výuce je omezen! Aby nedošlo k přeplnění třídy, může se každý den zúčastnit vyučování maximálně 6 zájemců. Podrobné informace najdete zde. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415652324).
Jakékoli dotazy zodpoví Mgr. Jana Honsová (honsova@glouny.cz) nebo Mgr. Jaroslav Řeřicha (rericha@glouny.cz).

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM TESTŮM Z ČJL a M - pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ - 2018/2019 ... (7. 2. 2018)

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 najdete zde.
Jednotlivé lekce pro uchazeče do primy budou v učebně č. 20 (první poschodí vlevo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. A. Studenovský
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Řeřicha

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 najdete zde.
Jednotlivé lekce pro uchazeče do 1. ročníku budou v učebně č. 32 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. V. Zlatohlávek
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Honsová

INFORMACE PRO ŽÁKY GVH LOUNY A JEJICH RODIČE - pro žáky tříd 2. A8, 3. A8 a 4. A8 ... (25. 1. 2018)
Nabídka letního setkání mládeže z partnerských měst (Louny, Barendrecht, Veneux-les-Sablons, Zschopau). Bližší informace najdete zde.

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA (JZS) MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2018 - jarní období 2017/2018... (17. 1. 2018)
Sdělení MŠMT určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018. Soubor Jednotné zkušební schéma 2018 obsahuje kompletní časové údaje administrace a dobu konání písemných zkoušek (písemné práce, didaktické testy) společné části maturitní zkoušky v jarním období školního roku 2017/2018. Soubor Příloha 9 obsahuje podrobné JZS, jehož cílem je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.
Informace najdete také na oficiálním webu www.novamaturita.cz.

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018 - pro školní rok 2018/2019... (17. 1. 2018)
Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2017/2018.
Informace najdete také na oficiálním webu www.cermat.cz.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci v tomto školním roce... (9. 1. 2018)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve Filmový klub GVH Louny zájemce na projekci, která se bude konat ve čtvrtek 11. listopadu 2018 od 16.15 hodin v učebně č. 25 (1. poschodí vlevo). Promítán bude film „ÍRÁNSKÝ RAVE”. Podrobnější informace najdete na plakátu.

VÁNOCE 2017 - přání všeho dobrého ... (18. 12. 2017)
Vedení gymnázia přeje všem žákům, rodičům, zaměstnancům i přátelům našeho gymnázia hezké prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, úspěchů i pohody v roce 2018.
Vyučování v roce 2018 začíná ve středu 3. ledna 2018.

Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit!  Kliknutím lze foto zvětšit! Kliknutím lze foto zvětšit! 

ROZPOČTY GVH LOUNY - rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 ... (14. 12. 2017)
Rada Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017 usnesením č. 025/28R/2017 schválila rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na roky 2019 a 2020. Současně uložila příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách schválený střednědobý výhled rozpočtů v letech 2019 a 2020 a rozpočet na rok 2018 v souladu s § 28a) odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb.
Rozpočet GVH Louny na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu GVH Louny v letech 2019 - 2020.

SRDÍČKOVÉ DNY - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (11. 12. 2017)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se ve čtvrtek 7. prosince 2017 zapojili do sbírky Srdíčkové dny. Na částce 15 914,- Kč zaslané občanskému sdružení Život dětem se podíleli:
J. Benedikt, M. Čonka, L. Dvořák, J. Holubcová, F. Chaloupka, L. Kabelová, Z. Košťál, K. Kubátová, S. Lavičková, J. Mrvík, D. Anh Phang Ngo, J. Svobodová, N. Šmídová, K. Taušková, K. Vachová, M. Beck, K. Borlová, R. Budiač, T. Dörflerová, A. Heřtová, K. Houšková, P. Hrdlička, J. Köhr, A. Macasová, D. Marek, P. Mundok, K. Passauerová, N. Patrovská, N. Schwarzerová, E. ŠánováT. Volmut. Děkujeme také všem dárcům.

TÝDEN PRO PÁŤÁKY - nabídka pro uchazeče do primy GVH Louny pro školní rok 2018/2019 ... (29. 11. 2017)
Vážení rodiče, budoucí primáni,
po prvním Dni otevřených dveří (čtvrtek 30. 11. 2017) bude na našem gymnáziu následovat TÝDEN PRO PÁŤÁKY od 4. 12. do 8. 2. 2017 (kromě úterý 5. 12. 2017 - třída prima je na exkurzi v Praze). Máte-li zájem zjistit, jak vypadá vyučování v primě nižšího gymnázia, můžete navštívit TÝDEN PRO PÁŤÁKY. POZOR – počet míst pro účast ve výuce je omezen! Aby nedošlo k přeplnění třídy, může se každý den zúčastnit vyučování maximálně 6 zájemců. Podrobné informace najdete zde. Rezervace místa je možná u hospodářky školy I. Sušické (telefon: 415652324).
Jakékoli dotazy zodpoví Mgr. Jana Honsová (honsova@glouny.cz) nebo Mgr. Jaroslav Řeřicha (rericha@glouny.cz).

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM TESTŮM Z ČJL a M - pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ - 2018/2019 ... (29. 11. 2017)

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 najdete zde.
Jednotlivé lekce pro uchazeče do primy budou v učebně č. 20 (první poschodí vlevo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. A. Studenovský
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Řeřicha

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 najdete zde.
Jednotlivé lekce pro uchazeče do 1. ročníku budou v učebně č. 32 (první poschodí vpravo) v těchto termínech:

 • pondělí 19. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - M - Mgr. V. Zlatohlávek
 • pondělí 26. 3. 2018
  14.00 - 16.00 - ČJL - Mgr. J. Honsová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GVH LOUNY - pro uchazeče a jejich rodiče... (23. 11. 2017)
Uchazeče o studium na Gymnáziu Václava Hlavatého v Lounech a jejich rodiče zveme na první Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 16.15 do 18.00 hodin v budově gymnázia. Můžete si prohlédnout školu, budeme vás informovat o studiu na gymnáziu, jednotných zkouškách, přihláškách, přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019, můžete se dotazovat našich žáků i učitelů. Přečtěte si informace o Dni otevřených dveříinformace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019. Těšíme se na setkání s Vámi.
Druhý den otevřených dveří se bude konat v úterý 13. února 2018 v době od 16.15 - 18.00 hodin.

ŠKOLSKÁ RADA GVH LOUNY - OPAKOVANÁ VOLBA - VÝSLEDKY - na období 2018 - 2020 ... (22. 11. 2017)
Dne 21. 11. 2017 se uskutečnila opakovaná volba členů školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, pro funkční období 2018 – 2020. Podle volebního řádu byly za členy školské rady zvoleny S. Kernerová (za zletilé žáky gymnázia) a Mgr. P. Stará (za nezletilé žáky gymnázia). Nově zvoleným členkám školské rady GVH Louny blahopřejeme. Podrobné informace najdete v dokumetu Oznámení o výsledku opakovaných voleb do školské rady GVH Louny.

FILMOVÝ KLUB GVH LOUNY - pozvání na další projekci v tomto školním roce... (21. 11. 2017)
V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách zve Filmový klub GVH Louny zájemce na projekci, která se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 16.15 hodin v učebně č. 24 (1. poschodí vlevo). Promítán bude film „ŽENY CHARTY 77”, následovat bude beseda. Podrobnější informace najdete na plakátu.

INFORMAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI - a jednání Rady Klubu rodičů při GVH Louny ... (10. 11. 2017)
První informační schůzky s rodiči v tomto školním roce budou v úterý 21. listopadu 2017 od 16.30 do 18.00 hodin. Před informačními schůzkami proběhne od 15.30 hod. ve sborovně gymnázia jednání Rady Spolku rodičů a přátel Gymnázia Louny.

Informace pro účastníky zájezdu do Anglie - studijně – poznávací zájezd pro žáky GVH Louny ... (1. 11. 2017)
Komise Anglického jazyka GVH Louny děkuje žákům a jejich rodičům za zájem o studijně-poznávací zájezd do Anglie. Doporučujeme prostudovat následující dokumenty CK, jakékoli dotazy zodpoví členky pedagogického dozoru Mgr. Jana Honsová, Mgr. Lucie Canini nebo Mgr. Lucie Čížová, případně se obracejte přímo na CK Školní zájezdy (Mgr. Michaela Vyskočilová). Přílohy:
Program zájezdu, Přehled cen vstupů, Všeobecné podmínky CK Školní zájezdy, Pojištění úpadku CK, Pojistné podmínky, Rozsah pojištění, Limity plnění.

ŠKOLSKÁ RADA GVH LOUNY - 2. KOLO VOLEB - VÝSLEDKY - na období 2018 - 2020 ... (1. 11. 2017)
Dne 30. 10. 2017 se uskutečnilo 2. kolo voleb členů školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, pro funkční období 2018 – 2020. Předmětem byla volba 2 členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy a 2 členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy. Podrobné informace najdete v dokumetu Oznámení o výsledku voleb do školské rady.

ŠKOLSKÁ RADA GVH LOUNY - 2. KOLO VOLEB - na období 2018 - 2020 ... (16. 10. 2017)
Kandidátní listina pro 2. kolo voleb do Školské rady GVH Louny na období 2018 - 2020 byla uzavřena ke dni 13. 10. 2017. Podívejte se na seznam kandidátů do 2. kola voleb. Ve druhém kole voleb budou z navržených kandidátů voleni noví členové školské rady. Volba bude provedena tajným hlasováním oprávněných voličů dne 30. 10. 2017 v budově Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, a to
   a) od 10:00 do 12:30 hodin – pedagogickými pracovníky školy,
   b) od 12:30 do 17:30 hodin – zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.
Hlasovací lístky obdrží oprávnění voliči v den voleb. Přečtěte si podrobné informace o volbách do školské rady GVH Louny na období 2018 - 2020.

Podzimní prázdniny - pro žáky všech základních a středních škol v ČR ... (16. 10. 2017)
Žáci GVH Louny mají 26. 10. a 27. 10. 2017 dva dny podzimních prázdnin. Vyučování pokračuje v pondělí 30. 10. 2017. Vedení školy přeje žákům gymnázia hezké prázdninové dny.

ANGLIE - VÝUKA V CAMBRIDGE - nabídka studijně – poznávacího zájezdu pro žáky GVH Louny ... (11. 10. 2017)
Vážení rodiče,
jako každý rok, i letos (v termínu 26. 5. – 1. 6. 2018) organizuje Komise anglického jazyka GVH Louny zájezd do Anglie s výukou anglického jazyka s rodilými mluvčími, ubytováním v rodinách a plnou penzí (snídaně + večeře v rodinách, teplý oběd ve školní kantýně). Délka: 7 dní, cena 11 990 Kč.
Nejdůležitější body programu:
  - univerzitní města Oxford a Cambridge,
  - Imperial War Museum Duxford (největší letecké muzeum v Evropě, základna RAF),
  - Hrad Warwick,
  - Stratford-upon-Avon (rodiště W. Shakespeara).
Z bezpečnostních důvodů nezařazujeme do zájezdu celodenní program v Londýně (podobně jako mnoho dalších škol), místo toho nám CK připravila variantu s celodenním programem v přímořském městě Brighton. Seznamte se s podrobnějšími informacemi - nabídka zájezdu, orientační ceny vstupů.
Prosíme o vyjádření zájmu/nezájmu nejpozději do pondělí 30. 10. 2017.

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2018 - důležité informace pro maturanty ... (4. 10. 2017)
Pomalu se blíží jarní termín maturitních zkoušek 2018. Maturanti musí odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. 12. 2017 vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou v nejbližší době obdrží od svého třídního učitele. Na webu www.novamaturita.cz najdete podrobné informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2018. Dále zde maturanti najdou Maturitní kalendář 2018, tedy orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018.
Důležitým termínem pro maturanty je středa 11. 4. 2018, to začíná písemná část společné maturity písemnou prací z českého jazyka a literatury (ČJL). Písemné práce z ČJL budou opravovány a hodnoceny centrálně nezávislými hodnotiteli. Další písemné práce a didaktické testy budou pokračovat v termínu 2. - 9. 5. 2018. Nejzazší datum, dokdy musí MŠMT zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jaro 2018 je datum 15. 1. 2018.

SRDÍČKOVÉ DNY - sbírka na pomoc handicapovaným dětem ... (3. 10. 2017)
Děkujeme všem žákům GVH Louny, kteří se v pondělí 25. září 2017 zapojili do podzimní sbírky Srdíčkové dny. Na částce 12 504,- Kč zaslané občanskému sdružení Život dětem se podíleli:
L. Straškrábová, N. Fridrichová, A. Hluštík, K. Štorchová, J. Krupka, F. Antropius, M. R. Krameriusová, S. Ajksnerová, O. Mišák, Š. Pichert, A. Vedralová, E. Kaplanová, A. Košútová, L. Petřivalská, V. Hrušková, A. Planičková, P. Jelínková, O. Pavlíček, J. Rüther, I. Homolová, T. Havlíčková, J. Karasová, K. PávováA. Becková. Děkujeme také všem dárcům.

VOLBY DO NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY GVH LOUNY - na období 2018 - 2021 ... (29. 9. 2017)
Ředitel Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech vyhlašuje v souladu s platnou legislativou volby do školské rady na období 2018-2021. Podrobnosti najdete v dokumentu Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661.
Školská rada Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace, (dále jen „školská rada“), má 6 členů: třetinu členů jmenuje zřizovatel školy, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Volit se proto budou:
   2 členové volení pedagogickými pracovníky školy,
   2 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy.

Bližší informace o stávající školské radě a její činnosti najdete na školním webu www.glouny.cz/skol_rada.htm.

SKANZEN BŘEZNO - exkurze žáků tříd 1. A4 a 5. A8 ... (27. 9. 2017)
V úterý 26. září 2017 se prváci a kvinta vydali do archeoskanzenu v Březně. Počasí se rozhodlo ukázat svou přívětivější tvář, což umožnilo, abychom si vyzkoušeli na vlastní ruce některé činnosti neolitických zemědělců a bojovníků. Velké nadšení budily především polní práce. Okopat těžkou dřevěnou motykou alespoň 20 cm čtverečních pozemku se ukázalo být srovnatelné s fitnesscentrem. Broušení kamenného nástroje patřilo k snazším činnostem, ovšem drcení mouky na primitivním kamenném drtiči podpořilo názor, že naši předkové museli být v neolitu často hladoví. Vysekávání dřevěné nádoby či zhotovování ozdobných a rituálních předmětů se pak už stalo spíše aktivitou relaxační. Naštěstí zdatní lovci zachránili situaci a zvládli luk do té míry, že několikrát dokonce ohrozili terč. Zpáteční cesta byla spojena s procházkou, neboť nejbližší funkční vlaková i autobusová zastávka je vzdálena asi 2,5 km od skanzenu. Prohlédněte si fotogalerii SKANZEN BŘEZNO.

GVH Louny v nizozemském Barendrechtu - tradiční výměnný pobyt žáků GVH Louny... (27. 9. 2017)
Již 12 rokem pokračuje výměnný projekt mezi GVH Louny a střední školou Groene Hart v Barendrechtu. Letos byla řada na nás, abychom zavítali k našim holandským přátelům a v týdnu od 16. do 22.9. 2017 absolvovali jimi připravený bohatý a velice zajímavý program. Skupina 15 žáků naší školy pod vedením Mgr. Alice Studenovské a Mgr. Lucie Canini poznala fungování holandské střední školy, diskutovala se starostou Barendrechtu na radnici a objevila se v místním tisku, prohlédla si Haag, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht či Kinderdijk. Stali jsme se součástí holandských rodin, velmi zdokonalili konverzaci v angličtině a loučení bylo opravdu nelehké. Navázaná přátelství utužíme přístí rok, kdy budeme studenty a učitele z Barendrechtu hostit v Lounech. Atmosféru pobytu ukazuje fotogalerie BARENDRECHT 2017.

VÍDEŇ 2017 - pobyt žáků tříd 2. A4 a 6. A8 ve Vídni... (25. 9. 2017)
Ve dnech 10. – 12. 9. 2017 se žáci vyššího gymnázia, převážně ze tříd 2.A4 a 6.A8, zúčastnili poznávacího zájezdu do rakouské metropole Vídně. Počasí nebylo právě ideální, přesto všichni absolvovali náročný program s velkým zájmem. Naši žáci navštívili všechny významné vídeňské pamětihodnosti, projeli se v Prátru na známém Obřím kole, ze kterého měli krásný výhled na celé město, vyzkoušeli si své znalosti němčiny v praxi a nechybělo ani posezení v typické vídeňské kavárně, kde ochutnali slavný Sachrův dort. Zájezd se velmi vydařil také díky bezproblémovému chování všech žáků a vstřícnosti všech zúčastněných. Prohlédněte si fotogalerii VÍDEŇ 2017.

ADAPTAČNÍ POBYT - žáků 1. ročníku čtyřletého gymnázia... (20. 9. 2017)
Ve dnech 13. – 15. 9. 2017 se uskutečnil adaptační a seznamovací pobyt žáků prvního ročníku čtyřletého studia v útulné chatě Hájenka nedaleko Jáchymova v Krušných horách. Přestože počasí po většinu pobytu nepřálo venkovním aktivitám, stihli jsme pěší výlet do Jáchymova, štafetovou soutěž v týmech i běh za pokladem. Po zbytek času jsme se zabavili seznamovacími aktivitami, divadelními scénkami a deskovými hrami. Díky vzornému chování všech žáků pobyt proběhl bez problémů a v příjemné atmosféře. Doufejme, že to byl první z řady zážitků na gymnáziu, na který budou zúčastnění rádi vzpomínat. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY - účast žáků primy na 27. ročníku festivalu... (14. 9. 2017)
Téměř všichni žáci (24 z 28) primy se ve čtvrtek 14. září 2017 zúčastnili 27. ročníku festivalu Jičín město pohádky. Náročný den přispěl k poznání „pohádkových” míst České republiky a také k poznání spolužáků ve třídě. Žáci se v rámci festivalu zapojili do aktivit v historickém centru Jičína, zámeckém parku, navštívili hrad Trosky, poté následoval 3 km dlouhý turistický pochod Prachovskými skalami až k Turistické chatě. Počasí nám tentokrát nepřálo, většinou pršelo. Primáni však zvládli program na sto procent. Věříme, že se náročný den našim primánům líbil. Podívejte se na fotogalerii z pobytu.

NOVÝ WEB KABINETU INFORMATIKY - pro žáky GVH Louny ... (15. 9. 2017)
Mgr. Jiří Studnička aktualizoval web KABINETU INFORMATIKY. Maturanti z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA zde najdou maturitní okruhy pro školní rok 2017/2018, je zde řada dalších informací pro žáky našeho gymnázia i jejich rodiče. Podívejte se na stránku s dalšími předmětovými weby.

VOLNÝ DEN ŘEDITELE ŠKOLY - pro žáky GVH Louny ... (13. 9. 2017)
Ředitel GVH Louny vyhlašuje na základě ustanovení §24, odstavce 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na den 29. září 2017 volno pro žáky školy (tzv. ředitelské volno) z provozně organizačních důvodů.

NOVÝ ŘEDITEL GYMNÁZIA - informace pro žáky, rodiče a veřejnost ... (31. 7. 2017)
S účinností od 1. srpna 2017 byl do funkce ředitele Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace jmenován Mgr. Daniel Syrovátko. Jmenování proběhlo na základě výsledku konkursního řízení usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017.

MZ 2017 - PODZIMNÍ TERMÍN - informace pro maturanty 2016/2017... (1. 8. 2017)
Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017 jsou uvedené na stránkách www.novamaturita.cz. Nejdůležitější termíny podzimního zkušebního období 2017 najdete v orientačním kalendáři.

UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - aktualizovaný seznam učebnic .... (1. 8. 2017)
Pro zákonné zástupce žáků a žáky našeho gymnázia uvádíme aktualizovaný seznam učebnic platných pro školní rok 2017/2018. Seznam je vytvořen v Excelu, jednotlivé listy jsou pojmenované třídami, seznamy učebnic lze ihned tisknout. Prosíme o respektování roku vydání, nakladatelství a dalších informací uvedených u jednotlivých učebnic.

ŠKOLNÍ ŘÁD - platný pro školní rok 2017/2018 ... (1. 8. 2017)
Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a je jedním ze základních dokumentů, kterým se řídí žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Dokument je také schálený Školskou radou našeho gymnázia. Znění najdete zde.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ - GVH Louny ve školním roce 2017/2018 ... (1. 8. 2017)
Stravování žáků GVH Louny ve školním roce 2017/2018 je smluvně zajištěno v jídelně OA a SOŠ gen. F. Fajtla Louny, p.o.. Žáci si musí zakoupit k odběru obědů bezkontaktní čip za cenu 130,- Kč (při ukončení stravování bude funkční čip odkoupen zpět). Jeden oběd přijde žáka školy na 23,- Kč, lze si vybrat z nabídky dvou obědů. Vše lze zařídit u vedoucí školní jídelny paní D. Veselé (dvesela@oasoslouny.cz; tel.: 776 440 067). Přečtěte si podrobné informace o stravování.

ŽÁDOSTI - informace pro rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky ... (1. 8. 2017)
Pro rychlejší přístup k žádostem zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků přidáváme následující odkazy na příslušné formuláře. Formuláře jsou také v rubrice Pro rodiče. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků musí odevzdat žádosti o uvolnění z tělesné výchovy Mgr. J. Jelínkové nejpozději do 16. září 2017. Na následující školní rok 2017/2018 je nutné předložit novou žádost, dříve podaná uvolnění na školní rok 2016/2017 platí pouze do 31. 8. 2017.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - NEJLEPŠÍ ŽÁCI GVH LOUNY - za 2. pololetí školního roku 2016/2017 ... (30. 6. 2017)
Vyučování ve školním roce 2016/2017 bylo zakončeno v pátek 30. června 2017. Žáci obdrželi vysvědčení, 116 žáků prospělo s vyznamenáním, z nich 21 má na vysvědčení samé výborné - blahopřejeme! Podívejte se na seznam nejlepších žáků GVH Louny. Vedení školy přeje všem žákům hezké a dlouhé prázdniny, zaměstnancům gymnázia příjemnou dovolenou. Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017. Učitelům začíná přípravný týden v pondělí 28. srpna 2017 úvodní poradou v 9.00 hodin ve sborovně gymnázia.

ROZŘAZOVACÍ TESTY - ANGLICKÝ JAZYK - žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia 2017/2018 ... (21. 6. 2017)
Rozřazovacích testů do dvou skupin anglického jazyka (skupina 1 - pokročilí; skupina 2 - mírně pokročilí) se zúčastnilo 32 žáků. Výsledky testů a rozdělení do skupin pod evidenčními čísly od přijímacích zkoušek můžete vidět zde. V testu bylo možné získat maximálně 91 bodů. Rozdělení do skupin není definitivní, testy se budou na konci prvního pololetí 1. ročníku opakovat. Žáci tedy mají možnost v průběhu vzdělávání přejít ze skupiny 2 do skupiny 1 a  také obráceně.

© 2008 MIRI → poslední aktualizace