Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Školní rok 17/18 ↓
Organizace
Rozvrhy
tříd
učitelů
Učební plány
ŠVP - nižší G
ŠVP - vyšší G
Přijímací řízení
DOD
informace
přijďte na GVH
výsledky
Maturity
státní
po vstupu do budovy GVH Louny
Kliknutím se foto zvětší!
historie a současnost
Kliknutím se foto zvětší!
přijímací řízení 2018
Odkaz na server CERMAT (komplexní informace k přijímacím zkouškám na střední školu)
úspěšnost absolventů 2015
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2015
úspěšnost absolventů 2014
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2014
úspěšnost absolventů 2013
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2013
úspěšnost absolventů 2012
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2012
úspěšnost absolventů 2011
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2011
úspěšnost absolventů 2010
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2010
úspěšnost absolventů 2009
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2009
úspěšnost absolventů 2008
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2008
úspěšnost absolventů 2007
Kliknutím se obrázek zvětší - úspěšnost absolventů GVH Louny - rok 2007
Den otevřených dveří pro uchazeče a jejich rodiče
první termín → čtvrtek 30. listopadu 2017 - 16.15 - 18.00 hod.
druhý termín → úterý 13. února 2018 - 16.15 - 18.00 hod.

V průběhu "Dne otevřených dveří" si můžete prohlédnout jednotlivá pracoviště naší školy, odborné a multimediální učebny, laboratoře, tělocvičnu, posilovnu, studovnu apod. Všude Vám budou k dispozici naši odborníci, kteří zodpoví Vaše dotazy. Pozvánka je určena všem uchazečům, kteří chtějí studovat na našem gymnáziu a plánují pokračování studií na vysoké škole jakéhokoli zaměření. Právě gymnázia jsou z hlediska úrovně přípravy pro další vysokoškolská studia těžko zastupitelná. Naše gymnázium to svými výsledky dlouhodobě potvrzuje (tabulka - historie počtu maturantů a přijatých na VŠ od roku 2007 do roku 2017). Informace o studiu na Gymnáziu Václava Hlavatého podá také Mgr. D. Syrovátko (ředitel školy), Mgr. V. Zlatohlávek (zástupce ředitele školy) a Mgr. J. Řeřicha (výchovný poradce školy).

Kde uvidíte či uslyšíte úvodní informace?
Informační tabule Přízemí, umístění inormační tabule bude umístěna v přízemí
a v 1. patře
Informace pro osmileté studium
v 16. 30 hodin
učebna číslo 28 - 1. poschodí vpravo
Učebna číslo 28 - zde budou podávané informace informace podává
Mgr. Daniel Syrovátko
ředitel školy
Mgr. Vlastimil Zlatohlávek
zástupce ředitele školy
Mgr. Jana Honsová
informace k akci "TÝDEN PRO PÁŤÁKY"
Informace pro čtyřleté studium
v 17. 15 hodin
učebna číslo 28 - 1. poschodí vpravo
Co můžete vidět?
Multimediální učebna
2. poschodí vlevo
učebna číslo 3

Multimediální učebna vybavená projekcí, elektrickým plátnem, ozvučením a připojením na internet. Učebna je kmenovou třídou 1. A8.

Učebna číslo 3 informace podává
volně přístupná třída
Učebna výtvarné výchovy
2. poschodí vlevo
učebna číslo 5

V učebně uvidíte výtvarné práce našich žáků.

Učebna číslo 5 - učebna výtvarné výchovy informace podává
Mgr. Jan Valt
Multimediální učebna
2. poschodí vlevo
učebna číslo 6

Multimediální učebna vybavená projekcí, elektrickým plátnem, ozvučením a připojením na internet. Učebna je kmenovou třídou 2. A4.

Učebna číslo 6 informace podává
PhDr. Irena Slavíková
Multimediální učebna
2. poschodí vlevo
učebna číslo 7

Učebna (kmenová třída 4. A4) je vybavena interaktivní tabulí, PC s připojením na internet, DVD přehrávačem, projekcí a ozvučením. Učebna je volně přístupná.

Učebna číslo 7 - multimediální učebna s interaktivní tabulí volně přístupná učebna
Učebna anglického jazyka
2. poschodí uprostřed
učebna číslo 8

Můžete vidět využití satelitního vysílání, Internetu, výukových programů, bude připravena výstava učebnic a můžete se informovat o jazykových pobytech (Anglie, Irsko, Skotsko) a výměnách studentů s Gymnáziem J.Calvijn z holandského Barendrechtu. Dostanete informaci o získávání mezinárodních jazykových certifikátů.

Učebna číslo 8 - učebna anglického jazyka informace podává
Mgr. Alice Studenovská
Učebna
německého a francouzského jazyka

2. poschodí uprostřed
učebna číslo 9

Můžete vidět využití satelitního vysílání, Internetu, výukových programů, bude připravena výstava učebnic a můžete se informovat o jazykových pobytech a výměnách studentů se školami v zahraničí. Dostanete informaci o získávání mezinárodních jazykových certifikátů.

Učebna číslo 9 - učebna německého a francouského jazyka informace podává
Mgr. Lucie Canini
Učebna a laboratoř fyziky
2. poschodí vpravo
učebna číslo 13

Nejmodernější didaktická technika, řada zajímavých pokusů, možnost vyzkoušení testu z fyziky, výstava učebnic - přijďte se sem určitě podívat.

Učebna číslo 13 - učebna fyziky informace podává
Mgr. Jiří Studnička
Multimediální učebna
1. poschodí vlevo
učebna číslo 20

Uvidíte práci s interaktivní tabulí, počítačem a internetem při výuce zeměpisu. Uchazeči i jejich rodiče si mohou vyzkoušet nejmodernější didaktickou techniku, jsou připravené elektronické mapy, testy a řada dalších ukázek. Kmenová třída 2. A8.

Učebna číslo 20 - multimediální učebna s interaktivní tabulí informace podává
Mgr. I. Vernerová
Studovna a knihovna
1. poschodí vlevo
místnost číslo 22

Prostor, který je studentům GVH k dispozici v době jejich volna, současně je zde stálá výstava tabel absolventů našeho gymnázia. Studenti zde mají k dispozici počítače a kopírku. Dostanete informace o možnostech zapůjčování knih ze školní knihovny.

Místnost číslo 22 - studovna s kopírkou a PC s připojením na Internet informace podává
Mgr. Vilém Vojtěch
Multimediální učebna
1. poschodí vlevo
učebna číslo 23

Třída je vybavena nejnovější interaktivní technikou s připojením na internet a ozvučením. Kmenová třída 1. A4.

Třída číslo 23 - kmenová třída volně přístupná učebna
Multimediální učebna
1. poschodí vlevo
učebna číslo 24

Třída je vybavena nejnovější interaktivní technikou s připojením na internet a ozvučením. Kmenová třída 8. A8.

Třída číslo 24 - kmenová třída volně přístupná učebna
Kmenová třída tercie
1. poschodí vlevo
učebna číslo 25

Multimediální učebna vybavená projekcí, elektrickým plátnem, ozvučením a připojením na internet. Kmenová třída 4. A8.

Učebna číslo 25 - multimediální učebna s interaktivní tabulí volně přístupná třída
Multimediální učebna
1. poschodí vpravo
učebna číslo 26

Třída je vybavena nejnovější interaktivní technikou s připojením na internet a ozvučením. Kmenová třída 7. A8.

Třída číslo 26 - kmenová třída volně přístupná učebna
Multimediální učebna
1. poschodí vpravo
učebna číslo 28

V této učebně budou podávané informace o řijímacím řízení pro školní rok 2018/2019. Od 16.30 hodin informace pro uchazeče do primy, od 17.15 hodin informace pro uchazeče do 1. ročníku čtyřletého gymnázia.

Učebna číslo 28 - multimediální učebna s interaktivní tabulí INFORMACE PRO UCHAZEČE
Informace pro osmileté studium
v 16. 30 hodin
Informace pro čtyřleté studium
v 17. 15 hodin
Učebna a laboratoř chemie
přízemí vpravo
učebna číslo 41

Nejmodernější didaktická technika, televizní okruh, snímací kamera, projekce, počítač, připojení na internet, učebnice, informace o výuce chemie - to vše najdete v učebně chemie.

Učebna číslo 41 - chemie informace podává
Ing. Hana Csonková
Učebna a laboratoř biologie
přízemí vpravo
učebna číslo 44

Projekce, počítač, připojení na Internet, učebnice, televizní okruh, informace o výuce biologie - to vše najdete zde, navíc informace o velice zajímavém projektu ekologické výchovy, kterého se každoročně účastní naši studenti.

Učebna číslo 44 - biologie informace podává
Mgr. Marcela Krupková
Multimediální učebna
přízemí vlevo
učebna číslo 52

Můžete si vyzkoušet výukové programy pro český jazyk, můžete vidět videoukázky dějepisných filmů. Kmenová třída 6. A8.

Učebna číslo 52 - multimediální učebna s interaktivní tabulí informace podává
volně přístupná třída
Učebna hudební výchovy
přízemí vlevo
učebna číslo 54

Učebna byla komplexně zrekonstruována v roce 2014. Můžete si prohlédnout vybavení učebny a poslechnout reprodukovanou hudbu.

Učebna číslo 54 - hudební výchova informace podává
p. Eva Kleinová
Učebna výpočetní techniky I
přízemí vlevo
učebna číslo 57

Učebna byla komplexně zrekonstruována v roce 2014. Projekce, ozvučení, počítače propojené v síti s připojením na internet. Informace o výuce předmětů Informatika a výpočetní technika, Informatika, Publikování na Internetu, Tvorba školního časopisu nebo Základy programování na našem gymnáziu - přijďte se podívat.

Učebna číslo 57 - výpočetní technika volně přístupná učebna
Učebna výpočetní techniky II
přízemí vlevo
učebna číslo 58

Druhá učebna pro výuku počítačových předmětů, také byla komplexně zrekonstruována v roce 2014. Projekce, ozvučení, počítače propojené v síti s připojením na internet.

Učebna číslo 58 - výpočetní technika informace podává
Mgr. Zdeněk Zákutný
Tělocvična
přízemí - proti hlavnímu vchodu

Můžete se dotázat na výuku tělesné výchovy a na sportovní kurzy v průběhu studií na GVH.

Tělocvična informace podává
Mgr. Miroslava Ságlová
Posilovna
suterén školy vlevo

Posilovna byla rekonstruována v období hlavních prázdnin 2014. Je stále dovybavována, v současné době byly zakoupeny dva nové běžecké trenažéry. Můžete posílit svoji kondici využitím posilovacího trenažéru. Bezprostřední účinek posilování můžete vidět v zrcadlové stěně proti posilovacímu zařízení.

Posilovna informace podává
Mgr. Miroslava Ságlová
Hřiště s umělým povrchem
areál gymnázia

Areál využívaný našimi studenty při výuce tělesné výchovy a v řadě sportovních aktivit mimo vyučování (např. florbalové a volejbalové tréninky, školní liga v malé kopané, ...).

Hřiště s umělým povrchem v areálu školy informace podává
Mgr. Miroslava Ságlová
© 2008 MIRI → poslední aktualizace