Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Školní rok 17/18 ↓
Organizace
Rozvrhy
tříd
učitelů
Učební plány
ŠVP - nižší G
ŠVP - vyšší G
Přijímací řízení
DOD
informace
přijďte na GVH
výsledky
Maturity
státní
MŠMT ↓
Odkaz na server MŠMT
nové maturity ↓
Odkaz na server CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
přijímací zkoušky ↓
Odkaz na server SCIO (testy k přijímacím zkouškám na střední školu)
RVP G ↓
Odkaz na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - server VÚP Praha
metodický portál ↓
Metodický portál vzdělávání
Administrativa školy ↓
Odkaz na server systému Bakaláři
Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium
(kvinta - oktáva osmiletého studia a 1. - 4. ročník čtyřletého studia)
podle tohoto programu se na GVH v Lounech bude vyučovat od 1. 9. 2011 ve třídách
5. A8 (kvinta) - 7. A8 (septima) [obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium]
a 1. A4 - 3. A4 [obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium]
Kompletní ŠVP GVH Louny pro vyšší gymnázium najdete zde (*.doc)
aktuální časová dotace v ročníku (minimum 27, maximum 35) 33 33 33 33  
 Vzdělávací oblast  Vzdělávací obor  1. ročník   2. ročník   3. ročník   4. ročník  Časová dotace GVH Louny Minimální časová dotace dle RVP G Použití disponibilních hodin
kvinta sexta septima oktáva
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14 12 2
Angliký jazyk 3 3 3 3 12 12 0
Německý jazyk 3 3 3 3 12 12 0
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Matematika a její aplikace 4 4 3 3 14 10 4
Člověk a příroda Fyzika 2,25 2,25 2,5 2 50 36 14
Chemie 2,25 2,5 2,25 2
Biologie 2,5 2,25 2,25 2
Geografie 2 3 2  
Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Umění a kultura Hudební obor 1 1     4 4 0
Výtvarný obor 1 1    
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 0
Informatika a informační a komunikační technologie 2 2     4 4 0
Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět 1     2 2 14 8 6
Volitelný předmět 2     2 2
Volitelný předmět 3     2 2
Volitelný předmět 4       2
 
Disponibilní časová dotace   106 26
Celková povinná časová dotace 33 33 33 33 132 132
© 2008 MIRI → poslední aktualizace