Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Úspěchy žáků GVH Louny - školní rok 2006/2007

EUROREBUS - SOUTĚŽ ŠKOL O POHÁR ČESKÉ SPOŘITELNY

12. ročník soutěže - školní rok 2006/2007

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK CELOSTÁTNÍHO KOLA - 2. místo pro GVH Louny - celostátní kolo se konalo v pátek 8. června 2007 na FTVS UK v Praze.

ročník školní rok pořadí GVH vítěz
12. 2006/2007 2. Gymnázium Václava Hlavatého Louny Gymnázium Český Těšín
11. 2005/2006 5. Gymnázium Václava Hlavatého Louny Gymnázium Velké Meziříčí

KONEČNÉ POŘADÍ ZDE: pořadí první stovky nejúspěšnějších škol.
Celkovým 2. místem jsme ještě vylepšili loňské 5. místo. Tentokrát jsme sice postupovali z prvního místa, ale dvě družstva byla výrazně oslabena o úspěšné účastníky krajských kol zeměpisné olympiády. David Vincík, Vladimír Chlouba a David Verner byli v této době v Anglii. Ve velké konkurenci jsme přesto nakonec bojovali i o celkové vítězství. Bodové rozdíly ukázaly, že vyhrát mohl kdokoliv z prvních sedmi škol. Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu Gymnázia Český Těšín.
Z naší školy se soutěže školních tříd zúčastnila 4 tříčlenná družstva. V kategorii ZŠ 01 obsadila sekunda 36. místo, v kategorii ZŠ 02 obsadila kvarta 33. místo a v kategorii SŠ získala septima 23. místo a oktáva 30. místo.
Do finále soutěže jednotlivců postoupilo 31 studentů. Vzhledem k tomu, že se soutěže zúčastnili i žáci, kteří v krajských kolech zeměpisných olympiád obsadili 2. místa ( krajů je 14! ) a ještě 2. a 3. v celostátním kole ZO , je třeba za velký úspěch považovat umístění do 20. místa.
I v této konkurenci dosáhla Tereza Sedláčková z primy na 17.místo v kategorii ZŠ 01, kde olympioniků bylo 32!
V kategorii SŠ byl na 12. místě Jiří Urban ze septimy, 14. Johan Klesal ze 4A/4 a 17. Aneta Ungerová z oktávy!
Poděkování patří nejen všem, kteří se probojovali do celostátního kola, ale i každému, kdo se do soutěže zapojil. Tímto děkuji všem studentům naší školy.
Sledujte:
http://www.eurorebus.cz. Najdete zde výsledky 12. ročníku soutěže. Ty by měly být novou výzvou pro příští 13. ročník soutěže.
Podívejte se na kompletní výsledky celostátního finále tříd a jednotlivců:
kategorie ZŠ 01 ( prima a sekunda ) - třídy
kategorie ZŠ 01 ( prima a sekunda ) - jednotlivci
kategorie ZŠ 02 ( tercie a kvarta ) - třídy
kategorie ZŠ 02 ( tercie a kvarta ) - jednotlivci
kategorie SŠ ( střední školy ) - třídy
kategorie SŠ ( střední školy ) - jednotlivci
Stále platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Můžeme se ale pokusit trochu vylepšit loňské 5. a letošní 2. místo.
Podrobné informace o soutěži najdete na stránkách zeměpisu.

Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu - 13. 6. 2007

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie E

18. 5. 2007

Krajského kola Fyzikální olympiády kategorie E (žáci 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků - kvart - víceletých gymnázií) se zúčastnilo celkem 42 žáků. Všichni zástupci našeho gymnázia - David Verner, Vladimír Chlouba a Zuzana Radostová - byli úspěšnými řešiteli (úspěšným řešitelem je každý, kdo získal celkově alespoň 14 bodů a současně vyřešil alespoň dvě úlohy nejméně na 5 bodů) a to je, bez ohledu na pořadí, vynikající výsledek. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia.

Kompletní výsledková listina - FO - kategorie E - rok 2007
Pořadí v krajském kole FO kategorie E.

Účastnické listy úspěšných řešitelů

Účastnický list Davida Vernera - kliknutím lze zvětšit.     Účastnický list Vladimíra Chlouby - kliknutím lze zvětšit.     Účastnický list Zuzany Radostové - kliknutím lze zvětšit.
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující fyziky

Okresní kolo - ACHIMEDIÁDA

22. 5. 2007

V okresním kole Fyzikální olympiády kategorie G (žáci sekund osmiletých gymnázií a 7. tříd základních škol) - ARCHIMEDIÁDY - zvítězilo družstvo GVH Louny ve složení Tomáš Beneš, Albert Macas a David Vincík. Blahopřejeme našim žákům a děkujeme za vzornou reprezentaci. Krajské kolo této soutěže se nekoná. Celkové výsledky soutěže jsou uvedené v následující tabulce.

Kategorie A Diplom Tomáše Beneše - kliknutím lze zvětšit.
Kategorie A Diplom Alberta Macase - kliknutím lze zvětšit.
Kategorie A Diplom Davida Vincíka - kliknutím lze zvětšit.
Mgr. L. Dreslerová - vyučující fyziky

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie D

20. 4. 2007

V krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D (žáci kvint osmiletých gymnázií a 1. ročníků středních škol) reprezentovali GVH Louny se ctí Jakub Sedláček a Michal Patera (oba třída 1A/4). Jakub Sedláček je úspěšným řešitelem a celkově obsadil 9. místo, Michal Patera obsadil celkově 17. místo. Oběma studentům blahopřejeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy.
Úspěšným řešitelem byl každý účastník, který získal minimálně 14 bodů a nejméně 2 úlohy měl ohodnocené alespoň 5 body. Celkové výsledky svědčí o velké náročnosti úloh v krajském kole, o to více těší, že naši zástupci jsou v horní polovině výsledkové tabulky.


Mgr. L. Pospíšilová - vyučující fyziky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 17. 5. 2007

V okresním kole Biologické olympiády kategorie D (třídy 1A/8 a 2A/8) si vedli velice dobře reprezentanti našeho gymnázia. Tereza Mračková (třída 2A/8) obsadila 2. místo a postupuje do krajského kola soutěže, Daniel Kádner (třída 1A/8) obsadil celkově 5. místo. Děkujeme za reprezentaci GVH Louny a Tereze Mračkové držíme palce v krajském kole.


Mgr. O. Cajthamlová - vyučující biologie

DĚTSKÁ SCÉNA 2007 - sólová recitace

21. 4. 2007

Krajská přehlídka dětských sólových recitátorů Ústeckého kraje se konala v Chomutově a Lukáš Konečný zvítězil v kategorii IV. Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce v celostátním kole, které se bude konat 21. června 2007 v Trutnově. Podívejte se na diplom vítěze.
V kategorii I. obsadila pěkné 3. místo Tereza Vágnerová, blahopřejeme.

M. Nečesaná - vedoucí literárně dramatického oboru na ZUŠ v Lounech

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie A, B, C, D

18. 4. 2007

Krajské kolo se pořádalo v budově KÚ Ústí nad Labem. Naše gymnázium velice dobře reprezentovali Tereza Sedláčková, David Vincík , Vladimír Chlouba, David Verner, Jiří Urban a Johan Klesal. Celkové výsledky krajského kola všech kategorií jsou uvedené v následujících tabulkách. Děkujeme studentům GVH Louny ze reprezentaci školy.

Kategorie A

Kategorie B

Kategorie C

Kategorie D
RNDr. V. Mirvaldová, Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

Mezinárodní logická soutěž - GENIUS LOGICUS

20. 3. 2007

Do nejoblíbenější mezinárodní logické soutěže GENIUS LOGICUS se zapojilo 18 studentů našeho gymnázia a jejich výsledky po korespondenční části soutěže jsou velice pěkné. Studenti Michaela Vlčková (certificate) a Filip Černý (certificate) se zařadili do skupiny "VYNIKAJÍCÍ MEZINÁRODNÍ ŘEŠITEL". Jaroslav Kubát, Adéla Slámová, Markéta Gottfriedová, Albert Bakuridze, Barbora Suchanová, Simona Vágnerová, Josef Šupík, David Müller, Anežka Lešáková, Tereza Mračková, Jan Strašík, Jana Ortová a Markéta Stolínová patří do kategorie "VYNIKAJÍCÍ ŘEŠITEL", do skupiny "VELMI DOBRÝ ŘEŠITEL" se zařadili studenti David Verner, Petra Křivanová a Patrik Šťastný. Všem jmenovaným studentům blahopřejeme k celkově výborným výsledkům a přejeme do dalších kol soutěže mnoho hravosti a důvtipu. Zájemci o bližší informace se mohou podívat na web soutěže GENIUS LOGICUS.

Mgr. A. Studenovský - školní koordinátor soutěže GENIUS LOGICUS

Republikové kolo - SOUTĚŽ VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE - kategorie B1

18. 4. 2007

Republikové kolo Soutěže ve francouzském jazyce se konalo 18. dubna 2007 na Gymnáziu Sladkovského v Praze. Celkem se zúčastnilo 50 studentů v kategoriích A1, A2, B1 a B2. V kategorii B1 reprezentoval naše gymnázium vítěz krajského kola této soutěže Lukáš Krupka (třída 3A/4). V celkovém pořadí 13 účastníků republikového kola se umístil na 6. - 7. místě. K velmi pěknému umístění blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci GVH Louny. Kompletní výsledky soutěže ve všech kategoriích můžete vidět na stránkách SUF - Sdružení učitelů francouzštiny.

PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

Krajské kolo - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie B, C

27. 3. 2007

Krajské kolo Matematické olympiády kategorií B (žáci 2. ročníků SŠ a sext osmiletých gymnázií) a C (žáci 1. ročníků SŠ a kvint osmiletých gymnázií) se konalo v budově KÚ Ústí nad Labem. GVH Louny reprezentovali - M. Höferová, Martin Zeman (třída 6A/8 - kategorie B), Jakub Sedláček, F. Havel, J. Mulák, O. Brož (třída 1A/4 - kategorie C). Čím vyšší je kategorie (... , Z9, C, B, A), tím náročnější úlohy lze očekávat a tím méně žáků se dostává do krajských kol MO. Klesá také počet úspěšných řešitelů. V těchto kategoriích nestačí pouze talent. Úspěšný může být pouze ten, který se o matematiku zajímá hlouběji a je ochotný i schopný řešit úlohy náročnější, které se ve školních učebnicích matematiky příliš mnoho nevyskytují. V krajském kole měli účastníci řešit 4 zadané úlohy, první dvě úlohy vycházely ze školního kola a byly také nejčastěji a lépe řešené než úlohy 3 a 4. Právě tyto úlohy byly nestandardní, snad o něco obtížnější než první dvě úlohy. Našim zástupcům děkujeme za postup do krajského kola, upřímně řečeno, chtělo to nějaký "bodík" navíc ... .
Marcela Höferová zaslouží pochvalu, protože obsadila 4. místo v kategorii B a je úspěšnou řešitelkou této kategorie. V kategoriích B, C se nekoná ústřední (celostátní kolo), to čeká až na úspěšné řešitele v kategorii A (3. - 4. ročníky SŠ a septimy i oktávy).

výsledková listina kategorie B     úlohy krajského kola kategorie B s celkovým hodnocením i řešením
výsledková listina kategorie C     úlohy krajského kola kategorie C s celkovým hodnocením i řešením
Dr. Milan Rieger, Mgr. V. Zlatohlávek - vyučující matematiky

Krajské kolo - EUROREBUS

Ústí nad Labem - 21. 4. 2007

Pochvalu za výbornou reprezentaci školy si zaslouží všichni zástupci GVH Louny. Jejich seznam najdete zde. Soutěžila družstva i jednotlivci. Atmosféru krajského kola můžete nahlédnout ve fotogalerii. Celostátní kolo bude v Praze v pátek 8. června. V tomto termínu jsou však naši nejúspěšnější reprezentanti na poznávacím a jazykovém pobytu v Anglii ... . Výsledky našich studentů jsou následující:

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
(animace ukazuje na družstva postupující do celostátního kola soutěže)
kategorie   pořadí v krajském kole složení družstva odkaz na celkové výsledky krajského kola
ZŠ 01 (prima a sekunda) Postup do celostátního kola soutěže EUROREBUS. 3. (družstvo sekundy) Anežka Lešáková
Bára Suchanová
David Vincík
kategorie ZŠ 01 - krajské kolo
(v krajském kole soutěžilo 15 družstev)
  11. (družstvo primy) Ondřej Cvešpr
Alena Rossová
Tereza Sedláčková
ZŠ 02 (tercie a kvarta) Postup do celostátního kola soutěže EUROREBUS. 1. (družstvo kvarty) Jaroslav Hartman
Vladimír Chlouba
David Verner
kategorie ZŠ 02 - krajské kolo
(v krajském kole soutěžilo 25 družstev)
  7. (družstvo tercie) Jana Ortová
Markéta Stolínová
Michaela Vlčková
SŠ (vyšší gymnázium) Postup do celostátního kola soutěže EUROREBUS. 2. (družstvo septimy) Jitka Cimpová
Miroslav Švestka
Jiří Urban
kategorie SŠ - krajské kolo
(v krajském kole soutěžilo 31 družstev)
Postup do celostátního kola soutěže EUROREBUS. 4. (družstvo oktávy) Zuzana Pokutová
Aneta Ungerová
Martina Vernerová
  6. (družstvo třídy 1A/4) Filip Havel
Jiří Mulák
Jakub Sedláček
  8. (družstvo třídy 4A/4) Mylan Balahura
Johan Klesal
Bohumil Kurka
  9. (družstvo třídy 3A/4) Kamil Bušek
Jaroslav Kubát
Kateřina Škroudová
  11. (družstvo sexty) Lenka Cimpová
Marcela Höferová
Tereza Peterková
  19. (družstvo kvinty) Jan Kocián
Markéta Jirkovská
Klára Lunterová
  30. (družstvo třídy 2A/4) Petra Novotná
Lucie Příhodová
Veronika Šťastná
SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
(výrazně vyznačení studenti GVH Louny postupují do celostátního kola)
kategorie pořadí v krajském kole příjmení jméno třída odkaz na celkové výsledky krajského kola
ZŠ 01 2. SEDLÁČKOVÁ Tereza prima kategorie ZŠ 01 - soutěž jednotlivců
(v krajském kole soutěžilo 11 jednotlivců)
4. MRAČKOVÁ Tereza sekunda
další umístění našich studentů - 6. M. Turňová, 8. B. Suchanová, 9. S. Vágnerová, 11. A. Lešáková
ZŠ 02 1. CHLOUBA Vladimír kvarta kategorie ZŠ 02 - soutěž jednotlivců
(v krajském kole soutěžilo 14 jednotlivců)
2. VERNER David kvarta
4. STOLÍNOVÁ Markéta tercie
další umístění našich studentů - 7. R. Trsek, 10. L. Hořejší, 11. M. Vlčková, 13. J. Ortová, 14. K. Patzak
2. HÖFEROVÁ Marcela sexta kategorie SŠ - soutěž jednotlivců
(v krajském kole soutěžilo 17 jednotlivců)
3. VERNEROVÁ Martina oktáva
4. URBAN Jiří septima
5. UNGEROVÁ Aneta oktáva
další umístění našich studentů
6. J. Cimpová, 7. T. Peterková, 8. L. Cimpová, 9. M. Jirkovská, 10. H. Fricová, 11. L. Příhodová, 12. K. Gottfriedová,
13. L. Faustová, 15. K. Pávová, 16. S. Malec, 17. P. Panenková
Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský, RNDr. V. Mirvaldová - vyučující zeměpisu

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - Communicator - B2

16. 4. 2007

Blahopřejeme studentkám oktávy - Zuzaně Pokutové (certifikát), Adéle Roedlové (certifikát), Martině Vernerové (certifikát), Haně Vorlové (certifikát) - k získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Je to velice dobrý vklad do budoucnosti, možná je to také první složená zkouška (z anglického jazyka) na budoucí vysoké škole.

Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek... - lze zvětšit! Podívej se na dokument!

Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce - GVH LOUNY – předmětové komise AJ, FJ, NJ. Podívejte se na dokument.

Mgr. J. Honsová, Mgr. Z. Tyburcová - vyučující anglického jazyka

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z6

11. 4. 2007

Ve středu 11. dubna 2007 se v DDM Žatec konalo okresní kolo matematické olympiády kategori Z6 (žáci 6. tříd zákadních škol a prim osmiletých gymnázií). GVH Louny reprezentovalo 6 žáků. Celkem přesvědčivě v této kategorii zvítězila Tereza Sedláčková, velice pěkné je 2. místo Jana Dvořáka. To je vynikající úspěch a blahopřejeme k němu. Děkujeme i ostatním žákům našeho gymnázia za účast a pěkná umístění - Barbora Jílková (11. - 12. místo), Tereza Vágnerová (13. - 14. místo), Maria Lebedeva (26. - 28. místo) a Anna Bahnerová (30. - 32. místo). Tabulka není, pro svoji velikost, uvedena kompletní. Okresního kola se zúčastnilo 32 žáků a konkurence to byla velmi těžká - žáci ostatních gymnázií, žáci tříd základních škol se zaměřením na matematiku a další šikovné matematické hlavy z ostatních základních škol.

Výsledky okresního kola - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z6
Mgr. B. Naxer - vyučující matematiky

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z7

11. 4. 2007

Ve středu 11. dubna 2007 se v DDM Žatec konalo okresní kolo matematické olympiády kategori Z7 (žáci 7. tříd zákadních škol a sekund osmiletých gymnázií). Jediná naše reprezentantka Barbora Suchanová skončila na 6. místě. Děkujeme za umístění v horní polovině výsledkové listiny. Zadané úlohy byly pravděpodobně hodně náročné, protože se nikomu z účastníků okresního kola nepodařilo vyřešit správně všechny úlohy a poměrně mnoho účastníků získalo 0 bodů.

Výsledky okresního kola - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z7
Mgr. I. Vernerová - vyučující matematiky

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z8

11. 4. 2007

Ve středu 11. dubna 2007 se v DDM Žatec konalo okresní kolo matematické olympiády kategori Z8 (žáci 8. tříd zákadních škol a tercií osmiletých gymnázií). Obě dvě reprezentantky GVH Louny Markéta Gottfriedová a Ivana Pavlíčková jsou úspěšnými řešitelkami (úř) okresního kola. Markéta Gottfriedová vyřešila všechny zadané úlohy bez chyby a získala, společně s dalšími dvěma žáky, první místo. Vynikající úspěch, blahopřejeme. Těší nás, že máme i v této kategorii šikovné "matematické" hlavy. Celkové výsledky ukazuje následující tabulka. Konkurence to byla opravdu náročná.

Výsledky okresního kola - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z8
Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie E

4. 4. 2007

Ve středu 4. dubna 2007 se v DDM Žatec konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategori E (žáci 9. tříd zákadních škol a kvart osmiletých gymnázií). Všichni tři účastníci GVH Louny - David Verner, Vladimír Chlouba, Zuzana Radostová (všichni třída 4A/8) - byli úspěšnými řešiteli okresního kola a postupují do kola krajského. Umístění, postup a především fakt, že jsou všichni úspěšnými řešiteli nelehkých úloh s fyzikální tématikou si zaslouží pochvalu a poděkování za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. Mnoho úspěchů přejeme v krajském kole, které se bude konat 18. května 2007. Zvláštní pochvalu zaslouží vítěz - David Verner.

Výsledky okresního kola - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - kategorie E
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie Z9

28. 3. 2007

Krajského kola Matematické olympiády kategorie Z9 (žáci 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se zúčastnilo celkem 73 žáků. Všichni zástupci našeho gymnázia - Zuzana Radostová, David Verner, Kristýna Matějová - byli úspěšnými řešiteli (úspěšným řešitelem je každý, kdo získal alespoň 10 bodů z maximálního počtu 24 bodů) a to je, bez ohledu na pořadí, vynikající výsledek. Medaile byla na dosah, pouze o jediný bod unikla Zuzaně Radostové. Zuzana, David i Kristýna zaslouží pochvalu za svoji matematickou šikovnost a vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

V následující tabulce jsou uvedeni pouze úspěšní řešitelé, celkový počet účastníků byl 73! Účastnické listy
úspěšných řešitelů
Pořadí v krajském kole MO kategorie Z9.   Účastnický list Zuzany Radostové - kliknutím lze zvětšit.
Účastnický list Davida Vernera - kliknutím lze zvětšit.
Účastnický list Kristýny Matějové - kliknutím lze zvětšit.
Mgr. I. Vernerová - vyučující matematiky

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie A

23. 3. 2007

Krajského kola Biologické olympiády kategorie A pořádala katedra biologie Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem, celkem se zúčastnilo 29 žáků posledních dvou nejvyšších ročníků středních škol, převahu měli studenti gymnázií. Naše gymnázium dobře reprezentovala Barbora Pospíšilová (7A/8), která skončila v konečném pořadí na 13. místě. Podrobné výsledky ukazuje souhrnná tabulka.

Mgr. O. Cajthamlová - vyučující biologie

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie D

22. 3. 2007

Krajského kola Chemické olympiády kategorie D se zúčastnilo celkem 21 žáků 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zástupkyně našeho gymnázia se v krajské konkurenci neztratily, děkujeme za reprezentaci. Pozoruhodná je největší účast studentů GVH Louny v tomto krajském kole.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - krajské kolo - kategorie D - Výsledková listina
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující chemie

BASKETBAL - okresní kolo - kategorie IV.

23. 3. 2007

Okresní kolo basketbalu kategorie IV. (chlapci tříd 3A/8 a 4A/8) pořádala ZŠ Přemyslovců Louny. Tým GVH Louny nenašel přemožitele, všechny soupeře porazil a zaslouženě zvítězil. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci a předvedenou hru, blahopřejeme k historickému vítězství v silné okresní konkurenci.
Gymnázium reprezentovali:
D. Verner, V. Chlouba, T. Houda, A. Suslov, J. Hartman, M. Křivan, M. Majer (všichni 4A/8), J. Müller, D. Vojtěch, P. Kohlíček, M. Václavek, K. Patzak (všichni 3A/8).

Diplom pro vítěze    Tým basketbalistů GVH (bohužel neúplný) s trenérem P. Dovalou.    Pohár vítěze.
Mgr. P. Dovala, Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie A, B, C, D

21. 3. 2007

Okresní kolo Zeměpisné olympiády pořádal DDM v Žatci. Ve všech soutěžních kategoriích dosáhli reprezentanti našeho gymnázia vynikajících výsledků. V silné konkurenci se dovedli prosadit a získali 6 postupových míst do krajského kola soutěže - historicky nejúspěšnější výsledek našich studentů. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci, postupujícím do krajského kola
T. Sedláčkové, D. Vincíkovi, D. Vernerovi, V. Chloubovi, J. Urbanovi a J. Klesalovi - přejeme mnoho úspěchů i zde
. Krajské kolo se koná 18. dubna 2007 na ZŠ České mládeže v Ústí n/L. Prezence 8.00 - 8.45, soutěž v 9.00 hod. Postupují dva nejlepší účastníci každé kategorie, přihlášky zajišťuje DDM.
Následující tabulky dokládají úspěšnost našich studentů v silné konkurenci.

Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie A
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie A
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie B
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie B
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie C
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie C
Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie D Výsledky okresního kola - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - kategorie D
RNDr. V. Mirvaldová, Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

Soutěž v cizích jazycích - FRANCOUZSKÝ JAZYK

krajské kolo - kategorie B1 - 21. 3. 2007

Krajské kolo soutěže se konalo na SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Obsahové zadání soutěže vypracovala ústřední komise francouzštiny a všechny materiály byly konzultovány na Francouzském institutu v Praze. Vítězství Lukáše Krupky a jeho postup do celostátního kola je vynikajícím úspěchem, blahopřejeme. Věříme v pěkné umístění i na úrovni celostátní. Celostátní kolo se koná 18. dubna 2007 na Gymnáziu Karla Sladkovského v Praze.
Celkový počet účastníků v krajském kole, jejich pořadí a celkový počet získaných bodů ukazuje následující tabulka.

Výsledky krajského kola - FRANCOUZSKÝ JAZYK
PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

Okresní kolo v sólové recitaci

15. 3. 2007

Okresního kola v sólové recitaci se zúčastnili tři studenti našeho gymnázia - Tereza Vágnerová (2A/8), Lukáš Konečný (4A/8) a Petr Pidrman (3A/8). Pro naše účastníky to byla velice úspěšná přehlídka - Lukaš Konečný získal 1. místo ve 4. kategorii a stal se také absolutním vítězem soutěže, Tereza Vágnerová zvítězila ve 3. kategorii. Vítězové postupují do regionálního kola soutěže, které se bude konat 21. dubna 2007 v Chomutově. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci GVH Louny a postupujícím do regionálního kola přejeme úspěch i tam.

M. Nečesaná - vedoucí literárně dramatického oboru na ZUŠ v Lounech

Regionální kolo - festival poezie Wolkrův Prostějov

9. 3. 2007

V regionálním kole festivalu (v I. kategorii do 17 let) zvítězil a do celostátního kola postupuje Marek Mikulášek z třídy 1A/4. Vynikající úspěch Marka, kterému přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole festivalu. Děkujeme také za literární reprezentaci GVH Louny. Celostátní přehlídka se uskuteční ve středu 28. března 2007 (kulturní klub DUHA Prostějov).
V následující tabulce můžete vidět seznam všech účatníků regionálního kola současně s interpretovanými ukázkami.

Přehled soutěžících
M. Nečesaná - vedoucí literárně dramatického oboru na ZUŠ v Lounech

Soutěž v cizích jazycích - ANGLICKÝ JAZYK

krajské kolo - kategorie II. B - 8. 3. 2007

Krajské kolo soutěže se konalo na SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Obsahové zadání soutěže vypracovala Mgr. H. Škodová, předsedkyní poroty byla Mgr. E. Panschábová. Ve velmi silné konkurenci nejlepších studentů Ústeckého kraje obsadil 1. místo Petr Josef Gaertner z třídy 4A/8. Blahopřejeme k vítězství i k postupu do celostátního kola soutěže. Přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole a děkujeme za vynikající reprezentaci našeho gymnázia. Zde můžete nahlédnout CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH, který získal P. J. Gaertner v prosinci 2006.
Celkový počet účastníků v krajském kole, jejich pořadí a celkový počet získaných bodů ukazuje následující tabulka.

Výsledky krajského kola - ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. J. Honsová - vyučující anglického jazyka

Soutěž v cizích jazycích - NĚMECKÝ JAZYK

krajské kolo - kategorie III. A - 6. 3. 2007

Krajské kolo soutěže se konalo na SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Obsahové zadání soutěže vypracovala PhDr. H. Pouchová, předsedkyní poroty byla PaedDr. L. Měsíčková. V silné konkurenci nejlepších "němčinářů - studentů" Ústeckého kraje obsadila 2. místo Anastasia Borisová z třídy 1A/4. Blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. Celkový počet účastníků v krajském kole, jejich pořadí a celkový počet získaných bodů ukazuje následující tabulka.

Výsledky krajského kola - NĚMECKÝ JAZYK
Mgr. L. Majdová - vyučující německého jazyka

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - okresní kolo

8. 3. 2007

Okresní kolo OČJ se konalo v DDM Žatec. Do krajského kola - 25. 4. 2007 v Ústí nad Labem - postupují první tři soutěžící v pořadí, další dva jsou náhradníky. Děkujeme všem účastníkům z GVH Louny za pěknou reprezentaci našeho gymnázia. Příslibem jsou velice pěkná umístění nejmladších účastníků soutěže - M. Mikuláška (1A/4) a J. Boudové (5A/8). Zajímavý je také pohled na "týmovou" soutěž - první 3 v pořadí z každé zúčastněné školy. Na 1. místě je G Žatec (68 bodů), 2. místo GVH Louny (61 bodů), 3. místo OA Źatec (50 bodů), 4. místo G Podbořany (47 bodů) a 5. místo OA Louny (37 bodů). Opět výzva pro pořadatele okresních kol těchto soutěží - nebylo by pro žáky více motivující vyhlásit i ocenit současně týmovou soutěž?

Výsledky okresního kola OČJ.
Mgr. J. Řeřicha - vyučující českého jazyka

Kompletní výsledky školního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

V únoru proběhla školní kola Zeměpisné olympiády. Výsledky jsou uvedené v následujcích tabulkách. Všem 55 studentům děkuji za účast a výborné výkony! Postupujícím (žlutě vyznačeni) přeji mnoho úspěchů v okresním kole ZO, které se bude konat 21. března 2007 v DDM Žatec.

Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády.
Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády.
Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

Výsledky školního kola BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie C

1. 3. 2007

Ve čtvrtek 1. března 2007 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C (žáci tříd 3A/8 a 4A/8). Výsledky jsou uvedené v následující tabulce. Prvním třem v pořadí blahopřejeme k postupu do okresního kola soutěže a přejeme mnoho úspěchů na okresní úrovni.

Výsledky školního kola Biologické olympiády kategorie C.
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie.

Výsledky školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA

třída 2A/8 - 27. 2. 2007

Téměř všichni žáci sekundy se zúčastnili školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Žáci řešili 15 úloh a jaké jsou celkové výsledky vidíme v následující tabulce. Blahopřejeme všem účastníkům této soutěže, protože všichni ukázali, že se matematiky není potřeba obávat. Postupujícím do okresního kola - každý, kdo získal 9 a více bodů - přejeme mnoho úspěchů a umístění co nejvýše.

Výsledky školního kola PYTHAGORIÁDY - třída sekunda
Autorka článku - Mgr. I. Vernerová - vyučující matematiky.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK

kategorie I - 27. 2. 2007

Dne 27. 2. 2007 se konalo v DDM Žatec okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - kategorie I (6. - 7. ročníky středních škol a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií - prima, sekunda). Děkujeme všem účastníkům okresního kola z GVH Louny za výbornou reprezentaci a pěkná umístění.
Z pohledu "týmové" soutěže (jsou započítáni první tři nejlepší z každé školy) jsou Výsledky následujcí - 1. místo - GVH Louny (součet bodů 142,5), 2. místo - G Žatec (141,5 bodů), 3. místo - ZŠ JAK Louny (131,5 bodů), 4. místo G Podbořany (119,5 bodů).

Výsledky okresního kola olympiády v Anglickém jazyce - kategorie I
Autorka článku - Mgr. M. Milsimerová - vyučující anglického jazyka.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK

kategorie II - 27. 2. 2007

Dne 27. 2. 2007 se konalo v DDM Žatec okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - kategorie II (8. - 9. ročníky středních škol a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií - tercie, kvarta). Děkujeme všem účastníkům okresního kola z GVH Louny za vzornou reprezentaci a výborné výsledky. Blahopřejeme P. J. Gaertnerovi k vítězství a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže.
Z pohledu "týmové" soutěže (jsou započítáni první tři nejlepší z každé školy) jsou výsledky následujcí - 1. místo - GVH Louny (součet bodů 173,5), 2. místo - G Žatec (153,5 bodů), 3. místo - ZŠ JAK Louny (145 bodů), 4. místo G Podbořany (138 bodů).

Výsledky okresního kola olympiády v Anglickém jazyce - kategorie II
Autorka článku - Mgr. Z. Tyburcová - vyučující anglického jazyka.

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK

kategorie III - 26. 2. 2007

Dne 26. 2. 2007 se konalo v DDM Žatec okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - kategorie III (1. - 3. ročníky středních škol a odpovídající ročníky osmiletých gymnázií). Výsledková listina okresního kola svědčí o velmi silné konkurenci (malé bodové rozdíly na prvních místech). Velkým příslibem do budoucna je umístění nejmladších účastnic soutěže Markéty Jirkovské a Natálie Peterkové z kvinty. Všem účastníkům soutěže z GVH Louny děkujeme za pěknou reprezentaci našeho gymnázia a blahopřejeme Markétě Jirkovské k 2. místu a Martinu Vítovi k místu třetímu.
Zajímavý je pohled na výsledkovou listinu z hlediska "týmové" soutěže (jsou započítáni první tři nejlepší z každé školy). Výsledky "týmové" soutěže jsou potom následujcící - 1. místo - GVH Louny (součet bodů 282,5), 2. místo - G Žatec (276,5 bodů), 3. místo - G Podbořany (264 bodů), 4. místo OA Žatec (201 bodů). Otázka pro pořadatele soutěže - nebylo by vhodné pojímat tuto soutěž současně jako soutěž jednotlivců i týmů?

Výsledky okresního kola olympiády v Anglickém jazyce
Autorka článku - Mgr. J. Honsová - vyučující anglického jazyka.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI KAMPANI ČERVENÁ STUŽKA 2006

9. 2. 2007
Podívejte se na www stránky Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.  

27. 11. 2006 - LÁSKA MŮŽE I ZABÍJET
Týden na GVH v Lounech věnovaný Světovému dni boje proti AIDS. Studenti tříd 2A/4, 6A/8 připravili pro své spolužáky vyšších tříd gymnázia besedu a znalostní test - vše proběhlo v rámci výuky předmětu Základy společenských věd. V pátek se studenti zapojili do kampaně ČERVENÁ STUŽKA - zakoupením stužky se mohli přidat k těm, kteří nepodceňují nebezpečí šíření nemoci AIDS a pomáhají proti ní bojovat. V rámci této akce byla na konto Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu zaslána částka 19 256,50 Kč, která byla získána prodejem stužek.

  Podívejte se na poděkování - lze zvětšit!
Mgr. V. Vojtěch - vyučující základů společenských věd a občanské nauky

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - Communicator - B2

9. 2. 2007
Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek... - lze zvětšit!  

Blahopřejeme Johanu Klesalovi (třída 4A/4) k získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Je to velice dobrý vklad do budoucnosti, možná je to také první složená zkouška (z anglického jazyka) na budoucí vysoké škole.

Podívej se na certifikát! Cerfifikát ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG ZEUGNIS - lze zvětšit!
Podívej se na dokument!

Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce - GVH LOUNY – předmětové komise AJ, FJ, NJ. Podívejte se na dokument.

 
Mgr. A. Studenovská - vyučující anglického jazyka

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

DDM Žatec - 8. 2. 2007

Okresního kola v Dějepisné olympiádě se zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a tercií i kvart osmiletých gymnázií. Do krajského kola, které bude 29. března 2007 v Ústí nad Labem, postupují první tři žáci v pořadí.

Výsledková listina okresního kola DO
Mgr. Z. Zákutný - vyučující dějepisu.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - školní kolo

kategorie B, C - 25. 1. 2007

Školní kolo 56. ročníku Matematické olympiády 2006/2007 se konalo v pondělí 25. ledna 2007 a zúčastnilo se jej 6 studentů našeho gymnázia. Kategorie B je určena studentům 2. ročníku nebo sexty, kategorie C je pro studenty 1. ročníku nebo kvinty. Pro soustředění a klid byli soutěžící umístěni do učebny výtvarné výchovy. Zde řešili v časovém limitu (4 hodiny čistého času) tři zajímavé a hezké úlohy, za každou úlohu bylo možné získat maximálně 6 bodů (v případě správného vyřešení úlohy). Všichni účastníci soutěže si počínali velmi dobře, protože v součtu bodů za 3 úlohy získali minimálně bodů 10 a to je hranice oddělující neúspěšného řešitele školního kola MO od řešitele úspěšného. Všem účastníkům blahopřejeme k "úspěšnému řešiteli školního kola matematické olympiády" a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, které se bude konat v úterý 27. března 2007 v Ústí nad Labem.
Na zadané úlohy v kategorii B se můžete podívat zde, v kategorii C zde. Mnoho úspěchů při řešení!

Výsledky školního kola MO kategorií B, C
Dr. M. Rieger, Mgr. V. Zlatohlávek - vyučující matematiky.

OKRESNÍ KOLO KONVERZACE - NĚMECKÝ JAZYK

5. 2. 2007

Výborných výsledků dosáhla trojice reprezentantů GVH Louny v okresním kole Konverzace v Německém jazyce kategorie III (třídy 5A/8 - 3A/4). Blahopřejeme vítězce soutěže Anastasii Borisové, 6. a 7. místo v silné konkurenci studentů téměř všech středních škol okresu Louny je také velice pěkné. Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia a popřejme vítězce mnoho úspěchů v krajském kole.

Výsledky okresního kola Konverzace v Německém jazyce
Mgr. L. Majdová - vyučující Německého jazyka.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK

30. 1. 2007

Dne 30. 1. od 14.00 do 16.00 probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - kategorie III ( střední školy ). Studenti absolvovali písemnou část soutěže - poslech, porozumění textu, gramatika, fráze - nejlepších devět postoupilo do ústní části - konverzace na běžná témata (seznam témat byl předem zveřejněn) a bezprostřední reakce na situaci (např. obrázek). Studenti projevili o soutěž velký zájem.Celkem bylo 22 účastníků. Soutěž připravila Mgr. Alice Studenovská, v porotě dále zasedaly Mgr. Zinaida Tyburcová , Mgr. Jana Honsová a Mgr. Martina Milsimerová.

Výsledky školního kola olympiády v Anglickém jazyce
Autorka článku - Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise Anglického jazyka.

OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie D

25. 1. 2007 - DDM Žatec

25. 1. 2007 se v DDM Žatec konalo okresní kolo chemické olympiády kategorie D (tercie a kvarty osmiletých gymnázií, 8. a 9. třídy základních škol). Tři zástupkyně našeho gymnázia nemohly dopadnout lépe. Blahopřejeme k vynikajícímu výsledku a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole této soutěže. Pohled do výsledkové listiny soutěže hovoří za vše, lepší to být nemohlo.

Výsledky okresního kola Chemické olympiády
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující chemie

56. ročník MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z9

24. 1. 2007

24. ledna 2007 se konalo v DDM Žatec okresní kolo 56. ročníku matematické olympiády kategorie Z9 (žáci 9. tříd základních škol a kvart osmiletých gymnázií) za účasti 19 žáků. Byly zadané 4 úlohy, z každé úlohy mohli soutěžící získat maximálně 6 bodů v případě, že úlohu kompletně a správně vyřešili. Úspěšným řešitelem okresního kola se stal každý účastník, který získal 12 a více bodů. Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola soutěže, které se bude konat 28. března 2007 v Ústí nad Labem (velká zasedací místnost KÚ). Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu studentům GVH Louny Davidu Vernerovi (1. místo), Kristýně Matějové (3. - 4. místo) a Zuzaně Radostové (12. - 13. místo). Velice potěšitelné je to, že všichni tři zástupci našeho gymnázia jsou úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola této soutěže. Držíme palce v krajském kole!

Výsledková listina MO kategorie Z9
Mgr. I. Vernerová - vyučující matematiky

Školní kolo konverzační soutěže v NĚMECKÉM JAZYCE

III. kategorie - 23. ledna 2007

V úterý 23. ledna 2007 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v Německém jazyce - III. kategorie. Přihlášeno bylo sedm soutěžících, pro něž byly podle skladby soutěže připraveny poslechové texty, konverzační témata a modelové situace. Soutěžící předvedli pěkné výkony, kterými se mohou dále prezentovat v okresním kole. Soutěž připravily a hodnotící komisi představovaly Libuše Majdová a Marie Kučerová. Okresní kolo proběhne 5. 2. 2007 v Žatci. Postupujícími žáky podle umístění jsou žáci uvedení v tabulce. Přejeme mnoho úspěchů v okresním kole!

Výsledková listina
Mgr. L. Majdová - za předmětovou komisi německého jazyka

ZERTIFIKAT C1 - ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG ZEUGNIS

22. 1. 2007
Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek... - lze zvětšit!  

Blahopřejeme studentce oktávy Michaele Vitvarové k získání mezinárodního certifikátu z německého jazyka a k vynikajícímu celkovému výsledku testů.

Podívej se na certifikát! Cerfifikát ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG ZEUGNIS - lze zvětšit!
Podívej se na dokument!

Srovnání mezinárodních jazykových zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce - GVH LOUNY – předmětové komise AJ, FJ, NJ. Podívejte se na dokument.

 
Mgr. M. Kučerová - vyučující německého jazyka

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY - ANGLICKÝ JAZYK

16. 1. 2007

Dne 16. 1. od 14.00 do 16.15 probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - kategorie I B a II B. Obě kategorie absolvovaly písemnou část soutěže - poslech, porozumění textu, gramatika, fráze - a ti nejlepší postoupili do ústní části - konverzace na běžná témata (seznam témat byl předem zveřejněn) a bezprostřední reakce na situaci (např. obrázek). Studenti projevili o soutěž velký zájem, v kategorii I B bylo celkem 18 účastníků, v kategorii II B jich bylo 17. Soutěž připravila Mgr. Jana Honsová, v porotě zasedaly Mgr. Zinaida Tyburcová a Mgr. Alice Studenovská.

Výsledky školního kola olympiády v Anglickém jazyce
Autorka článku - Mgr. A. Studenovská - předsedkyně předmětové komise Anglického jazyka.

FLORBAL - KRAJSKÉ FINÁLE 2007 - žákyně ZŠ

kategorie 8. a 9. tříd - 18. 01. 2007

DĚVČATA MILE PŘEKVAPILA A OBSADILA PĚKNÉ 5.- 6. MÍSTO V KRAJI!
V krajském finále se utkalo 8 družstev. Hrálo se systémem ve dvou skupinách každý s každým na 2x7 minut. V loňském roce děvčata obsadila ve skupině 4.místo (v mnohem silnější sestavě). Toto družstvo před dvěma lety utrpělo několik debaklů. To byla fakta, která naznačovala, že odjíždíme s poměrně malými šancemi na úspěch. Navíc nám citelně chyběly pro nemoc tři hráčky, které pomohly v okresním kole (Nelly Bakuridzeová, Jana Ortová a Lucie Suková). V naší skupině nás čekalo družstvo z Děčína, dále domácí Krupka a ZŠ Eliška Ústí nad Labem. Naše děvčata hrála v improvizované sestavě. Nevýhodou byla i velká tělocvična, se kterou nemáme zkušenosti. Hrálo se v 5 hráčích v poli, což také byla novinka, protože většinou se v malých tělocvičnách hraje ve čtyřech. V prvním utkání s Děčínem jsme inkasovali branku hned v 1. minutě. Potom jsme začali bránit, což dělalo lepšímu soupeři trochu problémy. Výborně chytala Míša Hrdinová, v útoku se dostala do dvou šancí Petra Dvořáková. Utkání se rozhodlo v 11. minutě, kdy jsme dostali druhou branku. Pokusili jsme se začít hrát útočněji, ale bohužel soupeř toho v poslední minutě dvakrát využil, a tak děvčata prohrála 0:4. Do dalších utkání jsme vstoupili s jasnou taktikou - bránit minimálně ve čtyřech lidech a využít jednu šanci k vítězství (to byl úkol pro Petru Dvořákovou). To se i povedlo. Šest minut jsme v pětici bránili trojici útočnic Krupky na vlastní polovině, až z jediného protiútoku skórovala Dvořáková. Po zbytek utkání se naše děvčata překonávala v obětavosti a nakonec utkání skončilo 1:0 pro GVH. V posledním utkání nás čekalo favorizované Ústí, přes které jsme v případě výhry mohli postoupit do semifinále. Již ve třetí minutě Petra Dvořáková z poloviny hřiště prostřelila brankářku a vedli jsme 1:0. Tento stav jsme ubránili do poločasu a v tu chvíli jsme senzačně postupovali. Bohužel se zranila klíčová hráčka Petra Dvořáková a druhý poločas jsme hráli bez ní. Hned v první minutě druhé půle Ústí vyrovnalo. Rozhodnutí přišlo ve 12.minutě, kdy jsme obdrželi druhou branku. Kosmetickou úpravu doznalo skóre ještě v posledních sekundách, a tak jsme prohráli 1:3. Třetí místo ve skupině je vzhledem k našim možnostem velký úspěch. Děvčata zaslouží za obdivuhodnou bojovnost a velmi dobrou reprezentaci školy pochvalu. Celkové 5. místo v kraji vůbec není špatné. Podívejte se na diplom našeho družstva.
Sestava GVH Louny:
B 1 Michaela Hrdinová (4A/8), 10 Zuzana Radostová, 12 Petra Dvořáková, 5 Zuzana Kurcová, 4 Kristýna Součková (všechny 4A/8), 11 Ivana Pavlíčková, 8 Markéta Gottfriedová, 9 Kateřina Kurcová, 6 Adéla Slámová, 8 Aneta Jirásková (všechny 3A/8).
HODNOCENÍ HRÁČEK:
Děvčata určitě zaslouží za předvedené výkony pochvalu. Výborný výkon podala především brankářka Míša Hrdinová, která chytala v brance teprve podruhé. Neudělala žádnou výraznou chybu. V obraně odehrála celý turnaj Zuzka Radostová, která jediná (společně s Petrou) má větší zkušenosti s florbalem. Velmi dobré výkony podávaly v obraně Ivana Pavlíčková a Markéta Gottfriedová. Všechny ostatní hráčky plnily také většinou obranné úkoly ve středu pole , což znamenalo neustále běhat a napadat soupeřky. Tento fyzicky náročný způsob hry nakonec zvládly. Jedinou vysunutou útočnicí, která měla dát branku byla Petra Dvořáková. Ovšem i Petra po vstřelení branky musela bránit před vlastní brankou. Bohužel po prvním poločase s Ústím musela pro zranění odstoupit. Jinak se možná mohl stát i zázrak v podobě postupu, s čímž nikdo nepočítal. Ve všech utkáních měli naši soupeři výraznou převahu, ale ukázalo se, že naše bojovnost může způsobit problémy i výrazným favoritům.
Branky: Dvořáková 2.

Turnaj se konal ve sportovní hale v Krupce.
Vedoucí družstva dívek GVH a autor článku - Mgr. A. Studenovský.

Krajské kolo ve volejbale chlapců a dívek

V. kategorie - 11. 1. 2007

OR AŠSK Louny a ŠSK při Gymnáziu V. Hlavatého v Lounech uspořádal dne 11. 1. 2007 z pověření KR AŠSK Ústí nad Labem krajské kolo ve volejbale. Turnaj se konal ve Sportovní hale v Lounech za účasti 6 dívčích a 4 chlapeckých družstev kraje. Děvčata hrála ve dvou skupinách. Do finálové skupiny postoupila první dvě družstva ze skupin a po té se hrálo do kříže. Chlapci hráli v jedné skupině. Turnaj řídili kvalifikovaní rozhodčí z okresního volejbalového svazu . Turnaj byl zahájen v 9.00 hodin a ukončen 13.45 hodin. Na závěr turnaje dostala družstva na prvních třech místech poháry a všechna družstva diplomy, které zajistila KR AŠSK Ústí n/L.

Pořadí chlapců - V. kategorie - 11. 1. 2007  Pořadí dívek - V. kategorie - 11. 1. 2007
Krajské kolo ve volejbale chlapců a dívek - V. kategorie - 11. 1. 2007 Krajské kolo ve volejbale chlapců a dívek - V. kategorie - 11. 1. 2007 Družstvo dívek GVH Louny - lze zvětšit

Eva Dragounová, Tereza Tolarová, Michala Zasadilová, Klára Kubíková (všechny 6A/8), Romana Šindelářová, Marie Weissová (obě 8A/8), Anna Křivanová, Lenka Cimpová, Kateřina Godycká (všechny 6A/8), Adéla Dragounová (4A/4), Marta Valtová (1A/4).

Krajské kolo ve volejbale chlapců a dívek - V. kategorie - 11. 1. 2007 Krajské kolo ve volejbale chlapců a dívek - V. kategorie - 11. 1. 2007
Turnaj uspořádal Školní sportovní klub AŠSK při GVH Louny, díky patří pořadatelům, rozhodčím a studentům GVH Louny, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu turnaje.
Mgr. J. Jelínková a Mgr. M. Ságlová

FLORBAL - KRAJSKÉ FINÁLE 2007

kategorie SŠ - 10. 01. 2007

DĚVČATA v kraji poprvé prohrála a obsadila 2.místo!
V krajském finále se utkalo 8 družstev. Hrálo se systémem ve dvou skupinách každý s každým na 2x8 minut. V loňském roce děvčata zvítězila ve všech pěti utkáních, tentokrát se poslední krok nezdařil. Přesto je i druhé místo výborným výsledkem. Tentokrát chyběl soupeř, kterého jsme se nejvíce obávali - Gymnázium Litvínov. Tím se do role spolufavorita pasoval jejich přemožitel z okresu - družstvo Gymnázium Most. V naší skupině se sešli tři poslední vítězové MF Dnes Cupu - GVH, Gymnázium Lovosice a Gymnázium Stavbařů Ústí nad Labem. Naším prvním soupeřem však byla EOA Děčín. Proti tomuto soupeři se podařilo rozhodnout již v první půli, která skončila 3:0. Ve druhém poločase se podařilo přidat další dva góly, a tak se zrodilo rekordní vítězství 5:0. Skóre otevřeli Míša Funková a Markéta Hříchová, poté dvě branky vstřelila Maruška Weissová. Poslední branku vstřelila Martina Vernerová. V brance se vystřídaly obě brankářky. Ve druhém poločase předvedla dva vynikající zákroky Petra Svobodová. Ve druhém utkání nás čekalo domácí Ústí - Gymnázium Stavbařů. Již ve druhé minutě jsme inkasovali. Ve zbytku utkání jsme měly místy až drtivou převahu, ale soupeř výborně bránil. Vyrovnat se povedlo až ve 12. minutě Marušce Weissové. O dvě minuty později vstřelila Aneta jeden z nejhezčích gólů turnaje, když pohybem naznačila, že bude obíhat branku soupeře, a poté se vrátila zpět k odkryté tyčce, zatímco brankářka se přesunula na opačnou stranu. K vítězství ve skupině nám stačila v posledním utkání remíza. Zde jsme nastoupili proti tradičnímu soupeři - Gymnáziu Lovosice. Již ve 3. minutě vstřelila branku Martina Vernerová, což ovšem neviděl pouze rozhodčí, a to stačilo k tomu, aby stav zůstal 0:0. V poslední minutě prvního poločasu vstřelila Martina další branku. Během dalších dvou minut se trefily ještě Jana Lorencová a Maruška Weissová. Brankářka Petra Svobodová žádný gól nedostala, a tak jsme vyhráli 3:0. V semifinále jsme nastoupili proti druhému družstvu druhé skupiny, tím bylo Gymnázium Ústí nad Labem v Jateční ulici. Toto utkání bylo velice náročné a v začátku nás několikrát zachránila od pohromy brankářka Zuzka Pokutová. Rozhodující branku vstřelila v 11. minutě z dálky Weissová, která ve 13. minutě přidala i uklidňující druhou branku. Soupeř musel riskovat a důsledkem toho byla třetí inkasovaná branka od aktivní Vernerové. Ve finále nás čekal soupeř největší - Gymnázium Most. Most také vyhrál všechna dosavadní utkání, v semifinále přehrál Gymnázium Stavbařů 4:0. Bohužel se nám vůbec nepovedl úvod zápasu, kdy po zbytečných chybách a nedůslednosti v obraně byl stav po necelých dvou minutách 0:2 v náš neprospěch. Naštěstí se děvčata vzpamatovala a začala stupňovat snahu o dosažení kontaktního gólu. To se nakonec podařilo v poslední minutě první půle, kdy opět skórovala Martina Vernerová. Vzhledem ke kvalitám soupeře bylo třeba ve druhé půli začít riskovat, což znamenalo šance na obou stranách. Bohužel jsme několik příležitostí nevyužili. Most rozhodl šťastnou brankou, kdy Zuzka Pokutová sice zabránila nájezdu soupeřky, ale míček se obloukem dostal na horní tyčku a vracející se obrana ho srazila do vlastní branky. Děvčata se snažila ještě utkání zdramatizovat, ale zkušený Most si už vítězství pohlídal. Děvčata jako obvykle bojovala, ale o výsledku rozhodl nepovedený začátek s velmi kvalitním protivníkem.
Sestava GVH Louny:
B 1 Zuzana Pokutová (8A/8), B 18 Petra Svobodová (4A/4) - 6 Radka Pohludková, 9 Martina Vernerová, 12 Aneta Ungerová, 14 Marie Weissová (všechny 8A/8), 13 Markéta Hříchová , 16 Michaela Funková (obě 4A/4), 2 Marcela Höferová, 4 Petra Minaříková (obě 6A/8), 8 Jana Lorencová ( 5A/8 ), pro nemoc citelně chyběla Hanka Vorlová ( 8A/8 ).
HODNOCENÍ HRÁČEK:
Děvčata určitě zaslouží za předvedené výkony pochvalu. Obě brankářky předvedly několik výborných zákroků. Zuzka Pokutová obdržela čtyři branky po chybách v obraně. Petra Svobodová odchytala tři poločasy ve skupině a branku nedostala. V obraně hrála výborně Maruška Weissová, která opět vstřelila nejvíce branek - 6. Bohužel jediné větší zaváhání znamenalo ve finále vedoucí gól Mostu. Spolehlivý výkon podala tradičně Radka Pohludková, kterou dobře doplňovala Marcela Höferová. Na Petře Minaříkové se trochu projevil herní výpadek způsobený zraněním, ale statečně bojovala. Střelecky se tradičně dařilo i Martině Vernerová, která vstřelila 6 branek, ale dvě nebyly z neznámých důvodů uznány. Aneta Ungerová byla mimořádně aktivní a odměnou byl krásný a rozhodující gól ve skupině proti Gymnáziu Stavbařů. Míša Funková a Markéta Hříchová výborně začaly, trefily se proti Děčínu. V dalších utkáních se obě děvčata dostávala do šancí, ale bohužel měla smůlu v koncovce. Nejmladší hráčka - Jana Lorencová - narychlo nahradila nemocnou Hanku Vorlovou. Jana vstřelila branku proti Lovosicím a naznačila, že by od příštího roku měla být hlavní osobností družstva.
Branky:
Weissová 6, Vernerová 4, Funková 1, Hříchová 1, Ungerová 1, Lorencová 1.

Diplom za 2. místo v krajském kole - lze zvětšit!  Výsledná tabulka
Pořadatelem turnaje byl KÚ Ústeckého kraje ve spolupráci s KR AŠSK Ústecka.
Vedoucí družstva dívek GVH a autor článku - Mgr. A. Studenovský.

Okresní kolo středoškolských her ve florbalu

5. 1. 2007 - OBCHODNÍ AKADEMIE ŽATEC

Chlapci byli rozlosováni do dvou čtyřčlenných skupin. Hrací doba byla postupně 12, 11 a 10 min ! V naší skupině jsme nejdříve porazili SOA Žatec 2:0 ( branky 6.Křivka,9.Kautský) a ve druhém utkání jsme podlehli SSPŠe Žatec 1:3 (branka 6.Vlček), když ještě v 9.minutě byl stav 1:1. V souboji o druhé místo ve skupině jsme nestačili na Gymnázium Podbořany. Nakonec toto utkání skončilo porážkou 0:3. Ve skupině jsme obsadili stejně jako před rokem až 4.místo.
SESTAVA GVH LOUNY:
B Ondřej Petrus ( 8A/8 ) - 9 Tomáš Vojtěchovský, 6 Josef Kautský (oba 8A/8), 12 Michal Hemiš ( 3A/4), 5 Zdeněk Holý, 7 Tomáš Křivka, 4 Dominik Mirovský ( všichni 2A/4), 3 Petr Hloucha, 2 Vladimír Vlček, 8 Dominik Prokeš ( všichni 1A/4).

Děvčata nastupovala do turnaje jako velký favorit. Ve všech zápasech si vytvořila velký tlak. V prvním utkání (trvalo 10 minut) nás čekala Střední zemědělská škola Žatec. Poslední vzájemný zápas skončil 7:0. Tentokrát Zemědělka výborně bránila, prosadila se až v 8. minutě Maruška Weissová, která odehrála celý turnaj v obraně. Konečný výsledek byl pouze 1:0, přestože se hrálo stále na jednu branku. Ve druhém utkání děvčata nastoupila proti Gymnáziu Žatec s cílem vyhrát vyšším rozdílem. To se i podařilo - po devíti minutách byl stav 6:0. Hned po 10 sekundách se trefila Weissová. Na začátku 2. minuty zvyšovala na 2:0 Martina Vernerová. Po pěkných kombinacích útoku Hříchová-Funková zvyšovala ve 3. minutě Markéta Hříchová na 3:0 a v 7. minutě Míša Funková už na 5:0. Zbylé dvě branky vstřelila tradiční nejlepší střelkyně Maruška Weissová (5. a 7. minuta). V posledním utkání s OA Žatec nám tak stačila remíza. Tentokrát se hrálo pouze 8 minut. Obchodka je již tradičně naším největším soupeřem. Toto družstvo se snaží hrát aktivně, což vyhovuje i nám. Uklidňující branku vstřelila v 1. minutě Weissová, která ve 4. minutě vedení pojistila. Poslední naší branku dala v 5. minutě Funková. Minutu před koncem Zuzka Pokutová obdržela jedinou branku. Děvčata turnaj vyhrála s přehledem. Brankářky byly prakticky bez práce. Obrana toho soupeřkám moc nedovolila. Útočnice splnily svůj úkol. Největším naším soupeřem byl čas, který se neustále zkracoval a nezastavoval se. Čtvrtinu času se čekalo než dojde k rozehrání míčku. Krajské kolo se hraje ve středu 10.ledna v hale v Ústí nad Labem. Děvčata obhajují loňské vítězství.
Sestava GVH Louny:
B 1 Zuzana Pokutová (8A/8), B 18 Petra Svobodová (4A/4) - 6 Radka Pohludková, 8 Hana Vorlová, 9 Martina Vernerová, 12 Aneta Ungerová, 14 Marie Weissová (všechny 8A/8), 13 Markéta Hříchová, 16 Michaela Funková (obě 4A/4), 2 Marcela Höferová (6A/8).

Družstvo GVH - kliknutím větší foto!  Výsledná tabulka
Turnaj pořádala OA Žatec, zúčastnilo se 8 družstev chlapců a 4 družstva dívek
vedoucí družstev GVH a autor článků - Mgr. A. Studenovský

Okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek – 2006/2007

4. 1. 2007

Školní sportovní klub AŠSK při GVH Louny uspořádal dne 4.ledna 2007 okresní kolo ve volejbale chlapců a dívek kategorie V.(střední školy). Turnaj se konal ve Sportovní hale v Lounech a zúčastnilo se ho pět družstev chlapců a pět družstev dívek. Mezi chlapci si nejlépe vedlo družstvo Gymnázia Žatec, když všechny zápasy vyhrálo a zajistilo si tak účast na krajském finále, které se uskuteční 11. 1. 2007. Velmi dobře reprezentovali školu studenky našeho gymnázia, které skončily na druhém místě a tím si zajistili postup do krajského kola, jehož pořadatelem je z pověření KR AŠSK Ústeckého kraje Gymnázium V. Hlavatého v Lounech. V chlapcích si postup do krajského finále zajistilo družstvo Gymnázia Žatec. Naši studenti se umístili na pěkném 3. místě.

Družstvo chlapců GVH Louny - lze zvětšit

Martin Zeman, Jan Rubeš, Petr Vávra (všichni 6A/8), Martin Maršál, Stanislav Malec, Lukáš Hodan, Jiří Urban (všichni 7A/8), Martin Houda (8A/8), Zdeněk Holý (2A/4), Lukáš Krupka (3A/4), Pavel Dvořák, Bohumil Kurka (všichni 4A/4).

Družstvo dívek GVH Louny - lze zvětšit

Eva Dragounová, Tereza Tolarová, Michala Zasadilová, Klára Kubíková (všechny 6A/8), Romana Šindelářová, Marie Weissová (obě 8A/8), Anna Křivanová, Lenka Cimpová, Kateřina Godycká (všechny 6A/8), Adéla Dragounová (4A/4), Marta Valtová (1A/4).

Družstva na prvních třech místech získala poháry a diplomy, které věnovala OR AŠSK Louny.
Turnaj uspořádal Školní sportovní klub AŠSK při GVH Louny.
Vedoucí družstev GVH - Mgr. J. Jelínková a Mgr. M. Ságlová

Okresní kolo ve florbalu starších chlapců

tercie a kvarta - středa 13. prosince 2006
Družstvo florbalistů GVH Louny - lze zvětšit Družstvo florbalistů GVH Louny - lze zvětšit 1. místo ZŠ Prokopa Holého, Louny
2. místo ZŠ Postoloprty
3. místo GVH Louny
4. místo ZŠ Lipenec
Diplom a pohár družstva GVH Louny za 3. místo - lze zvětšit

Okresního přeboru se zúčastnilo 14 družstev. V silné konkurenci obsadili naši chlapci celkově výborné 3. místo. Ve skupině C obsadilo družstvo GVH Louny 1. místo. Výhrami nad všemi soupeři ve skupině si zajistili postup do finálové skupiny (GVH Louny : ZŠ Peruc >> 2 : 1; GVH Louny : ZŠ JAK Louny >> 2 : 1; GVH Louny : ZŠ Lenešice >> 2 : 0). Zápasy finálové skupiny byly dramatické, většinou s těsnými výsledky. Podrobnější informace k turnaji najdete zde.
Naše sestava:
David Verner, Vladimír Chlouba, Tomáš Houda, Miroslav Krejčík , Jaroslav Hartman, Martin Křivan, Miroslav Majer (všichni kvarta), Jakub Müller, Vojtěch Daniel, Petr Kohlíček (všichni tercie).

Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Okresní kolo ve florbalu mladších chlapců

prima a sekunda - středa 6. prosince 2006

Okresního přeboru se zúčastnilo 12 družstev. V silné konkurenci obsadili naši chlapci 9. místo. Vzájemné zápasy ve skupině B (ZŠ Postoloprty, 4. ZŠ Louny, GVH Louny, Gymnázium Žatec) byly s velice těsnými výsledky, tým GVH obsadil v této skupině 3. místo. Přesto děkujeme za bojovnost a dobrou reprezentaci našeho gymnázia, věříme, že v příštím ročníku soutěže bude umístění lepší. Podrobnější informace o soutěži najdete zde.
Naše sestava:
Tomáš Beneš, Jan Kopecký, Jan Strašík, Albert Bakuridze , Albert Macas, David Müller, Jakub Křivánek, Ladislav Laurich (všichni sekunda), Jan Dvořák, Filip Suchý (všichni prima).

Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Okresní kolo ve florbalu starších dívek

tercie a kvarta - pondělí 4. prosince 2006

Do okresního přeboru se přihlásila dvě družstva dívek. Utkání o postup do krajského kola bylo sehráno v tělocvičně 4. ZŠ Louny. Hrálo se 2x20 minut. Utkání řídil Jan Kapucián – trenér ligových dorostenek Lokomotivy Louny.
Naše sestava:
B Michaela Hrdinová – 15 Nelli Bakuridzeová, 10 Zuzana Radostová, 12 Petra Dvořáková (všechny kvarta), 6 Adéla Slámová – 8 Lucie Suková, 11 Ivana Pavlíčková, 7 Jana Ortová, 9 Kateřina Kurcová (všechny tercie).
4.ZŠ LOUNY – GYMNÁZIUM VÁCLAVA HLAVATÉHO LOUNY 3 : 10 ( 2:4 )
Naše branky – 4 Dvořáková, 3 Ortová, 2 Bakuridzeová, 1 vlastní
Sled gólů – 5.min 1:0 – 11.Dvořáková ( as.Radostová) 1:1 – 13.Ortová 1:2 – 15.Dvořáková ( as.Radostová) 1:3 – 16. Dvořáková ( as.Bakuridzeová ) 1:4 – 17.min 2:4 – 21.Bakuridzeová 2:5 – 27.Ortová ( as.Suková) 2:6 – 33.min 3:6 – 34. Ortová ( as.Kurcová ) 3:7 – 36. Dvořáková 3:8 – 37. vlastní 3:9 – 39. Bakuridzeová ( as.Slámová ) 3:10
Utkání bylo prvních deset minut vyrovnané. 4.ZŠ se dostala do vedení v 5. minutě, když naše obrana několikrát zapomněla bránit. Několik šancí soupeřek zlikvidovala Míša Hrdinová. V druhé desetiminutovce se prosadila především Petra Dvořáková a stav se otočil na 1:4. V 17.minutě soupeřky snížily na 2:4, a tak také skončil první poločas. V druhém poločase se nám podařilo hned v první minutě zvýšit na rozdíl tří gólů. Tím bylo prakticky rozhodnuto. V posledních šesti minutách děvčata přidala další 4 branky. Konečný výsledek 3:10.
Brankářka Míša Hrdinová zachytala velmi dobře. V úvodu utkání nás několikrát zachránila za nepříznivého stavu. První čtyřka vyhrála své miniutkání 0:7 , a to mluví za vše . Děvčata velmi dobře bránila a také dávala góly. Druhá čtyřka, kterou tvořila děvčata z tercie , zatím sbírá zkušenosti. První střídání se trápila hlavně obrana, v průběhu hry došlo k výraznému zlepšení. Útočnice Jana Ortová a Káťa Kurcová hrály velice aktivně, bojovaly o každý míček a odměnou jim byly tři branky.
Je škoda, že se okresního kola nezúčastnilo více družstev. Na druhou stranu je pozitivní, že si děvčata musela postup vybojovat s rovnocenným soupeřem. V krajském kole můžeme proti velice silným soupeřkám jen překvapit. Podívejte se na foto našeho družstva.

Mgr. A. Studenovský - vedoucí družstva

Výborný úspěch basketbalistek GVH Louny

3. místo v krajském kole soutěže - 1. 12. 2006

Postup do krajského kola si družstvo našich baketbalistek vybojovalo na okresním kole této soutěže, které se konalo 28. 11. 2006 v hale Obchodní akademie v Žatci. Naše družstvo po vítězství postoupilo na krajský turnaj do Mostu, kterého se zúčastnilo 5 družstev. Děvčata obsadila velice pěkné 3. místo za týmy Gymnázia Ústí nad Labem a Gymnázia Lovosice. Ovšem nechat za sebou družstva basketbalistek Gymnázia Teplice a Střední gastronomické školy v Mostě je úspěchem. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme. Podrobné výsledky najdete zde. A kdo GVH Louny reprezentoval?
E. Dragounová (kapitánka),
A. Dragounová, M. Hříchová, A. Kaderová, Z. Chloubová, B. Řezníčková, M. Jirkovská, M. WeissováA. Ungerová.

Družstvo basketbalistek GVH Louny  Družstvo basketbalistek GVH Louny  Družstvo basketbalistek GVH Louny
Družstvo basketbalistek GVH Louny  Družstvo basketbalistek GVH Louny  Družstvo basketbalistek GVH Louny
Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Celostátní festival sborového zpěvu - HRAJEME S ORFFEM

4. listopadu 2006

Komorní soubor GVH Louny se zúčastnil 1. ročníku celostátního festivalu sborového zpěvu se zaměřením na využití Orffeova instrumentáře HRAJEME S ORFFEM. Náš soubor získal diplom za nápaditou úpravu lidových písní a zvláštní ocenění pěveckého projevu chlapců - mužů. Děkujeme členům Komorního souboru GVH Louny za nápaditost, studentům - mužům za zvláštní ocenění jejich pěveckého projevu a všem za hezkou prezentaci našeho gymnázia.

Diplom za nápaditou úpravu lidových písní.  Zvláštní ocenění pěveckého projevu chlapců - mužů.
E. Kleinová - vyučující hudební výchovy

Městské kolo v halovém fotbale chlapců

III. kategorie - 1.A/8, 2.A/8

Dne 3. 11. 2006 se naše škola zúčastnila městského kola v halovém fotbalu chlapců na ZŠ Přemyslovců v Lounech. K turnaji nastoupilo 8 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Družstva na 1. a 2. místě postupovala do semifinále a dále se hrálo do kříže.
Naši chlapci v sestavě: Müller D. (kapitán), Strašík J., Kopecký J., Laurich L., Vincík D., Bakuridze A., Cvešpr O., Dvořák J., Hons P. nastoupili k prvnímu utkání se ZŠ Černčice a remízovali, druhý zápas se ZŠ Přemyslovců také remizovali a výhrou nad ZŠ Lipenec 2:0 si zajistili postup ze skupiny na druhém místě. První zápas v semifinále sehrálo naše družstvo se ZŠ J.A.K. Louny, prohrou 2:0 jsme byli odsouzeni hrát o 3. místo znovu se ZŠ Černčice. Tentokrát jsme podlehli 3:1 a tak na nás zbylo celkové 4. místo.

Městské kolo v halovém fotbale chlapců – III. kategorie - družstvo GVH  Městské kolo v halovém fotbale chlapců – III. kategorie - družstvo GVH  Městské kolo v halovém fotbale chlapců – tabulka
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

Krajské kolo Ekologické olympiády

13. - 15. října 2006 Roudnice nad Labem

V krajském kole soutěžilo celkem 36 trojčlenných družstev ze 17 středních škol Ústeckého kraje. Naše gymnázium reprezentovala tři družstva. Družstvo septimy ve složení L. Hodan, B. Pospíšilová, T. Šponiarová obsadilo celkově 25. místo. Družstvo kvarty ve složení N. Bakuridzeová, K. Dolečková a Z. Radostová bylo milým překvapením soutěže a je příslibem do budoucna - obsadilo ve velké konkurenci 26. místo. Družstvo "čtvrťáků" ve složení L. Kratina, V. NýdrováR. Pohludková (oktáva) obsadilo 27. místo. Děkujeme za dobrou reprezentaci našeho gymnázia.
Celkové a velmi podrobné výsledky krajského kola najdete zde.

Mgr. O. Cajthamlová, Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

Přespolní běh - okresní kolo

10. 10. 2006 - Peruc

Družstvo dívek ve složení Kateřina Kurcová (3A/8), Jana Ortová (3A/8), Aneta Jirásková (3A/8), Markéta Kubištová (3A/8), Simona Havlovcová (3A/8) a Kristýna Matějová (4A/8) reprezentovalo vzorně naše gymnázium a v závodě družstev obsadily dívky výborné 2. místo. Navíc Kateřina Kurcová v běhu všech dívek kategorie IV obsadila také 2. místo. Výseldky družstva jsou příslibem pro příští běžeckou sezónu, přejeme postup na stupínek nejvyšší. Celkové výsledky okresního kola najdete zde.

Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006
Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006  Okresní kolo přespoleního běhu - Peruc - 10. 10. 2006
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Přespolní běh - oblastní kolo

3. 10. 2006 - Peruc

3. října 2006 se zúčastnilo 22 studentů našeho gymnázia oblastního kola přespolního běhu v Peruci. Děkujeme všem studentům za reprezentaci GVH a blahopřejeme družstvu dívek -- kategorie IV -- k postupu do okresního kola. Podívejte se na foto 1 a foto 2.

Kategorie III - dívky Kategorie III - hoši Kategorie IV - dívky Kategorie IV - hoši
(v závorce je uvedené pořadí v běhu příslušné kategorie)
Jenčková K. - 1. A8 (29.) Dvořák J. - 1. A8 (18.) Kurcová K. - 3. A8 (7.) Patzak K. - 3. A8 (35.)
Lebedeva M. - 1. A8 (34.) Hons P. - 1. A8 (11.) Jirásková A. - 3. A8 (19.) Chlouba V. - 4. A8 (18.)
Štruplová B. - 1. A8 (25.) Bakuridze A. - 2. A8 (29.) Gottfriedová M. - 3. A8 (32.) Křivan M. - 4. A8 (19.)
Ditrichová D. - 2. A8 (27.) Strašík J. - 2. A8 (10.) Ortová J. - 3. A8 (8.) Verner D. - 4. A8 (15.)
Křivanová P. - 2. A8 (31.) Müller D. - 2. A8 (28.) Dvořáková P. - 4. A8 (20.) Šustek J. - 4. A8 (16.)
  Kopecký J. - 2. A8 (25.) Matějová K. - 4. A8 (16.)  
7. místo 4. místo 2. místo 4. místo
celkem 8 družstev celkem 7 družstev celkem 8 družstev celkem 8 družstev
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Corny středoškolský atletický pohár - okresní kolo

20. 9. 2006 - Bílina

Dne 20. září 2006 se zúčastnila naše škola okresního kola středoškolského atletického poháru v Bílině, která nás vzala na své okresní kolo Teplicka. Z našeho okresu se účastnily, jako tradičně, pouze dvě školy - Gymnázium Žatec a GVH v Louny.

V kategorii dívek se zúčastnilo 5 škol.   V kategorii chlapců se zúčastnilo 9 škol.
pořadí škola počet bodů pořadí škola počet bodů
1. GVH Louny 6514 b. 1. G Bílina 7546 b.
2. G Teplice 5821 b. 2. GVH Louny 7142 b.
3. G Žatec 5447 b. 3. G Žatec 7137 b.
4. SOU obchodu a služeb 4249 b. 4. G Teplice 7111 b.
5. SZŠ Teplice 3760 b. 5. G Bohosudov 6409 b.
Nejlepší výkony dívek GVH Nejlepší výkony chlapců GVH
60 m M. Valtová 8,82 s 100 m T. Křivka 12,39 s
200 m M. Valtová 28,44 s 400 m P. Dvořák 57, 93 s
800 m M. Hříchová 2:50,46 400 m T. Lehman 58,00 s
výška M. Hříchová 146 cm výška M. Vít 170 cm
dálka T. Čermáková 425 cm dálka P. Dvořák 542 cm
koule V. Nýdrová 9,28 m 1500 m D. Mirovský 4:47,47
  1500 m M. Maršál 4:59,00

Štafeta ve složení M. Valtová, R. Šedivá, V. Nýdrová, M. Vernerová zaběhla čas:2:44,37.

Štafeta ve složení T. Křivka (100 m), O. Šubrt (200 m), T. Lehman (300 m) , P. Dvořák (400 m) obsadila celkově, ze všech zúčastněných škol, 1. místo v čase 2:16,77 a tímto skvělým výkonem si zajistili naši studenti postup do krajského kola.

Sestava družstva dívek:

T. Čermáková, M. Hříchová, M. Valtová, L. Czervoniaková, M. Funková, R. šedivá, L. Příhodová, B. Řezníčková, J. Brabcová, A. Křivanová, V. Nýdrová, M. Vernerová

Družstvo dívek GVH
Sestava družstva chlapců:

T. Lehman, P. Dvořák, V. Zloský, T. Vojtěchovský, M. Vít, K. Bušek, O. Petrus, M. Maršál, O. Šubrt, Z. Kouba, T. Křivka, D. Mirovský

Družstvo chlapců GVH
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Corny středoškolský atletický pohár - krajské kolo

25. 9. 2006 - Bílina

Dne 25. září 2006 se zúčastnila družstva našeho gymnázia krajského kola středoškolského atletického poháru CORNY v Bílině. Družstvo dívek obsadilo v silné konkurenci krásné 3. místo - blahopřejeme k tomuto, pro GVH vynikajícímu, úspěchu. Družstvo chlapců obsadilo 7. místo, děkujeme za reprezentaci gymnázia, protože 7. místo v těžké konkurenci je také úspěchem. Podívejte se na několik fotografií.

M. Valtová v akci   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY
Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY   Krajské kolo CORNY
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy
© 2008 MIRI → poslední aktualizace