Německý jazyk
Anglický jazyk
Český jazyk
, svátek má
Aktuality ↓
Aktuálně na GVH
Úspěchy žáků
v roce 2017/2018
v roce 2016/2017
v roce 2015/2016
v roce 2014/2015
v roce 2013/2014
v roce 2012/2013
v roce 2011/2012
v roce 2010/2011
v roce 2009/2010
v roce 2008/2009
v roce 2007/2008
v roce 2006/2007
Články o škole
Vysoké školy
Galerie úspěchů
2011/2012
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Galerie úspěchů
2010/2011
GVH Louny
1. místo - celostátní kolo
EUROREBUS
Pohár vítězů - kliknutím se obrázek zvětší!
Družstvo chlapců
2. místo - krajské kolo
CORNY 2011
Pohár za 2. místo - chlapci - krajské kolo středoškolského poháru v lehké atletice CORNY 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
2. místo - krajské kolo
FLORBAL
Pohár za 2. místo - dívky - krajské kolo ve florbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
3. místo - krajské kolo
BASKETBAL
Pohár za 3. místo - dívky - krajské kolo v basketbalu. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
3. místo - krajské kolo
CORNY
Pohár za 3. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo dívek
2. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 2. místo - dívky - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Družstvo chlapců
1. místo - okresní kolo
CORNY
postup
do krajského kola
Pohár za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2010. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Úspěchy žáků GVH Louny - školní rok 2011/2012

EUROREBUS ve školním roce 2011/2012

17. ročník soutěže - průběžné výsledky

GVH Louny je v soutěži EUROREBUS dlouhodobě velice úspěšné (11. ročník - 5. místo, 12. ročník - 2. místo, 13. ročník - 2. místo, 14. ročník - 3. místo, 15. ročník - 1. místo, 16. ročník - 1. místo, 17. ročník - 1. místo). Za vítězství v 17. ročníku převezme GVH Louny na podzim 2012 putovní pohár pro vítěze této soutěže v kategorii středních škol. Jsme prvním gymnáziem v ČR, kterému se podařilo v soutěži zvítězit opakovaně ve třech po sobě jdoucích ročnících.
Navíc v 17. ročníku soutěže obsadilo družstvo sekundy 1. místo, podívejte se na diplom a pořadí tříd v kategorii ZŠ01. V soutěži jednotlivců kategorie ZŠ02 obsadil 1. místo Jan Slavík, podívejte se na diplom a pořadí jednotlivců v kategorii ZŠ02. Kompletní výsledky letošního ročníku soutěže v kategorii škol jsou uvedené zde, prohlédněte si také fotografii z předávání putovního poháru pro vítěze po skončení celostátního kola. Podrobné informace o historii i současnosti soutěže najdete na www stránkách předmětu ZEMĚPIS.
Děkujeme našim studentům za vynikající výsledky v 17. ročníku soutěže EUROREBUS a výbornou reprezentaci GVH Louny.

Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ADAM RIES - MAZINÁRODNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Annaberg-Buchholz - 23. 6. 2012

Do desetičlenného reprezantačního týmu Ústeckého kraje mezinárodního kola matematické soutěže ADAM RIES se kvalifikovali Jana Sušická (v kvalifikaci obsadila 3. místo) a Pavel Vích (v kvalifikaci obsadil 4. - 6. místo). Oba dva naši reprezentanti si vedli výborně, stali se úspěšnými řešiteli úloh mezinárodního kola soutěže. V celkovém pořadí obsadili 7. místo z celkového počtu 41 soutěžících. Pro reprezentační tým Ústeckého kraje dopadl letošní ročník soutěže velice lichotivě, protože předčil německé soutěžící - podívajte se na výsledkovou listinu. Potěšitelné je, že se o to zasloužili také žáci naší primy, kterým děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.

M. Šepsová - vyučující matematiky

LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Sedmý ročník mezinárodní vědomostní soutěže vyhlašované Památníkem Lidice, Vojenským historickým ústavem Praha
a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy

Soutěž "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěž pro děti a mládež z celého světa. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním režimům ve světě ve 20. století.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2424 soutěžících z pěti zemí světa (Česká republika, Litva, Rumunsko, Rusko, Slovensko). V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěže zapojilo 1519 žáků, v II. kategorii (15 – 19 let) 905 studentů. Rekordní byl letos počet zaregistrovaných škol, kterých bylo právě 101.
Studenti té nejúspěšnější, Gymnázia Václava Hlavatého z Loun, získali pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů. Ze 42 finalistů soutěže jich bylo nejvíce - devět žáků - z našeho gymnázia.
Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům proběhne ve čtvrtek 14. června 2012 v 11 hodin v Kladně v kině Hutník pod záštitou primátora města Kladna Dana Jiránka.
Všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny. Soutěžícím, jejichž literární práce porota ocenila zvláštní cenou poroty, bude předána skleněná plastika, diplom a další věcné ceny od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získávají jako hlavní cenu skleněnou lidickou růži. Účastníci soutěže, kteří se umístili na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží diplom s uvedením kategorie a pořadím, na němž se umístili a věcné ceny. Čeká na ně také společný týdenní pobyt v Lidicích s výletem do Strasbourgu.
Můžete si přečíst článek o soutěži (zveřejněno 26. 4. 2012 v MF DNES).

Vyhlášení výsledků 7. ročník soutěže

Mgr. Z. Zákutný - vyučující historie

EUROREBUS 2012 - KRAJSKÉ KOLO

Ústí nad Labem - 22. 4. 2012

V neděli 22. dubna 2012 se konalo krajské kolo vědomostní soutěže EUROREBUS 2012, zatím jsou známé výsledky do 10. místa. Letošní krajské kolo přineslo vynikající výsledky v soutěži družstev i jednotlivců žáků GVH Louny. Z našeho gymnázia postupuje 6 družstev a 9 jednotlivců do celostátního kola, které se bude konat v pátek 8. 6. 2012 v TOP HOTELU PRAHA. Všem soutěžícím z našeho gymnázia děkujeme za vzornou reprezentaci a těm postupujícím přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole - obhajujeme 1. místo v soutěži družstev. Kompletní výsledky budou zveřejněny v týdnu od 23. 4. 2012 na webu www.eurorebus.cz.

Postupující družstva a jednotlivci do národního kola
Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

ADAM RIES - NÁRODNÍ KVALIFIKACE

Podkrušnohorské gymnázium Most - 28. - 29. 3. 2012

Podkrušnohorské gymnázium v Mostě uspořádalo ve dnech 28. 3. - 29. 3. 2012 národní kvalifikační kolo pro mezinárodní matematickou soutěž Adama Riese, která se bude konat v červnu v německém městečku Annaberg-Buchholz. Naši studenti primy v silné konkurenci 31 účastníků jedenácti škol (v naprosté většině osmiletých gymnázií) Ústeckého kraje dopadli výborně. V desetičlenném reprezantačním týmu Ústeckého kraje máme dvojnásobné zastoupení, protože Jana Sušická obsadila 3. místo a Pavel Vích skončil celkově na 4. - 6. místě. Jakub Kučera se v celkovém pořadí dělí o 28. - 30. místo. Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia, Janě a Pavlovi přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole soutěže. Můžete si prohlédnout výsledkovou listinu.

Mgr. M. Šepsová - vyučující matematiky

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie F, E

F (žáci 8. tříd ZŠ a tercií osmiletých G), E (žáci 9. tříd ZŠ a kvart osmiletých G), DDM Žatec - 28. 3. 2012

Vynikající výsledky a umístění našich žáků především v kategorii F - 5 žáků z GVH Louny, 5 úspěšných řešitelů a 5 postupujících do krajského kola FO mezi prvními sedmi úspěšnými řešiteli. Můžete si prohlédnout diplom T. Honse - 1. místo a diplom L. Mihalčíkové - 2. místo. V kategorii E obsadil pěkné 9. místo Daniel Šupík. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 18. 4. 2012 v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
Při pohledu do výsledkových listin okresního kola FO kategorií E, F je pozoruhodná převaha soutěžících ze źateckých základních škol. Lounsko bylo reprezentováno pouze žáky GVH Louny (v kategoriích E, F) a ZŠ Přemyslovců (pouze v kategorii F).

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou tabulku!
Mgr. J. Studnička, Mgr. M. Richter - vyučující fyziky

Soutěž v cizích jazycích - FRANCOUZSKÝ JAZYK - krajské kolo

Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ, Pařížská 15, Ústí nad Labem - 22. 3. 2012

Vynikajícího úspěchu docílila Pavlína Šliková (3. A8) v krajském kole Soutěže v cizích jazycích - FRANCOUZSKÝ JAZYK - obsadila 2. místo v kategorii A1. Ve stejné soutěži obsadila Tereza Mračková (7. A8) výborné 3. místo v kategorii B2. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.

Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!   Kliknutím uvidíte zvětšený diplom!
Mgr. J. Rychtrová, PhDr. M. Krahulíková - vyučující francouzského jazyka

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategorie Z9 - krajské kolo

Ústí nad Labem - 21. 3. 2012

Úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 se stal Petr Vorlíček. Ve 4 úlohách získal 21 bodů (možné maximum bylo 24 bodů), celkově obsadil 4. - 5. místo. V silné konkurenci nejlepších matematiků Ústeckého kraje v kategorii Z9 je to výborný výsledek. Neztratila se ani Nikol Mudrová, která obsadila 18. místo. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci GVH Louny. Celkovou výsledkovou listinu můžete nahlédnout zde.

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

KRAJSKÉ FINÁLE VOLEJBALU - V. kategorie (SŠ)

Sportovní hala Louny - 14. 3. 2012

Ve středu 14. března 2012 uspořádalo GVH Louny ve spolupráci s KR AŠSK Ústí nad Labem krajské finále ve volejbale V. katergorie (SŠ) pro dívky a chlapce ve Sportovní hale v Lounech. Turnaje se zúčastnilo 13 středních škol ústeckého kraje. V kategorii dívek 7 družstev, které hrály ve dvou skupinách a 6 družstev v kategorii chlapců, kde se hrálo v jedné skupině. Naši chlapci po vítězství v okresním kole velmi dobře reprezentovali naši školu i na krajském finále a obsadili 3. místo. Umístění na 3. místě je naším nejlepším umístěním v posledních letech.
Velmi pěkný výkon jak v okresním tak i krajském kole předvedl kapitán družstva Tomáš Beneš (7A/8). Poděkování patří za předvedený výkon všem hráčům, protože bez kolektivu to ve volejbale nejde.
Gymnázium reprezentovali:
A. Macas, J. Müller, T. Beneš, M. Špinka, P. Kohlíček D. Müller, M. Lázna, M. Majer, J. Šupík.


Kliknutím se diplom zvětší!  Kliknutím se fotografie zvětší!  Kliknutím se fotografie zvětší!

Výsledná tabulka krejaského finále
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

DDM Žatec - 14. 3. 2012

Studenti GVH Louny dominovali v okresním kole Zeměpisné olympiády v každé soutěžní kategorii. Do krajského kola této soutěže postupuje 5 studentů našeho gymnázia J. Sušická, S. Frasynyuk, J. Slavík, T. Sedláčková a D. Rajchlová. Pouze tři postupová místa zbyla pro účastníky z jiných škol. Děkujeme všem studentům za vzornou reprezentaci gymnázia, postupujícím (vždy první dva v každé kategorii) přejeme mnoho úspěchů v krajském kole Zeměpisné olympiády (koná se 18. 4. 2012 v DDM Ústí nad Labem).

Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Kompletní výsledková listina okresního kola ZO - kategorie A
Mgr. I. Vernerová, Mgr. A. Studenovský - vyučující zeměpisu

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

OA a SOŠZE Žatec - 2. 3. 2012

Vynikající výsledky a umístění našich žáků, vítězství Lubomíra Musila v okresním kole a jeho postup do krajského kola Chemické olympiády kategorie D. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. L. Musilovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 16. 4. 2012 na SPŠ Stará 99, Ústí nad Labem.Kliknutím se diplom zvětší!
Mgr. M. Krupková - vyučující chemie

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III (žáci středních škol)

DDM Žatec - 20. 2. 2012

Vítězství Kláry Hylákové a další výborná umístění v první polovině 17 nejlepších angličtinářů středních škol lounského okresu, to je vynikající úspěch studentů GVH Louny. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezantaci gymnázia. Přečtěte si článek k Soutěži v anglickém jazyce.Kliknutím se diplom zvětší!
Mgr. A. Studenovská, Mgr. J. Honsová - vyučující anglického jazyka

V PŘÍRODĚ NERISKUJ!

GVH Louny - 15. 2. 2012

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny, pořádal v prostorách našeho gymnázia osmý ročník soutěže o přírodě v blízkém okolí Loun. Potěšitelná je účast žáků našeho gymnázia a jejich umístění - blahopřejeme! Celkové výsledky soutěže ukazuje následující tabulka. Podívejte se na několik fotografií ze soutěže - ekologie; poznávačka; vítězné družstvo.

Mgr. L. Pospíšilová, Ing. F. Pospíšil - organizátoři soutěže

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie I. B a II. B

DDM Žatec - 15. 2. 2012

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce. Vítězství a další výborná umístění v kategoriích I. B a II. B jsou toho dokladem. Do krajského kola soutěže postupuje pouze vítěz okresního kola v kategorii II. B. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia. V. Kučerovi přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže, které se koná 19.3.2012 na Obchodní akademii, Pařížská 15, Ústí nad Labem.

Kliknutím se diplom zvětší!  Kliknutím se diplom zvětší!  Kliknutím se diplom zvětší!
Mgr. A. Studenovská, Mgr. R. Gänselová - vyučující anglického jazyka

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE - okresní kolo - kategorie III. A

DDM Žatec - 14. 2. 2012

V kategorii III. A (žáci 3. a 4. ročníků středních škol) se v okresním kole soutěže sešla nepočetná, ale silná konkurence. Našim zástupcům děkujeme za účast a dobré umístění v okresním kole.

Mgr. L. Majdová - vyučující německého jazyka

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie D

DDM Žatec - 1. 2. 2012

V silné konkurenci 26 účastníků okresního kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY si výborně vedli zástupci našeho gymnázia, všichni skončili do 10. místa v okrese. L. Procházková se stala úspěšnou řešitelkou, obsadila 3. místo a postupuje do krajského kola soutěže. 4. místo L. Mihalčíkové, 7.-8. místo J. Slavíka a 9.-10. místo E. Bendové dokládají vysokou úroveň a připravenost našich žáků. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny a držíme palce L. Procházkové v krajském kole soutěže.

Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou tabulku okresního kola!
Mgr. J. Rychtrová - vyučující dějepisu

PYTHAGORIÁDA - okresní kolo - kategorie 6, 7, 8

DDM Žatec, DDM Podbořany, ZŠ Louny, P. Holého - 17. 1. 2012

Žáci primy, sekundy a tercie našeho gymnázia dosáhli v letošním ročníku Pythagoriády opět velmi pěkných výsledků. Výborní byli naši primáni - P. Vích, J. Kučera, E. Vrbová a J. Sušická - všichni jsou úspěšnými řešiteli okresního kola Pythagoriády. Velmi dobrých výsledků dosáhli naši žáci také v kategorii 7, M. Paul se stal úspěšným řešitelem a v silné konkurenci 34 soutěžících se dělí o 2. - 3. místo. V kategorii 8 nebyl žádný z 34 účastníků okresního kola Pythagoriády úspěšným řešitelem, zadané úlohy byly zřejmě velmi obtížné. Děkujeme za vzornou reprezentaci GVH Louny. Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou listinu.

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím se obrázek zvětší!  Kliknutím se obrázek zvětší!  Kliknutím se obrázek zvětší!
Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!
Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

PYTHAGORIÁDA - školní kolo - kategorie 6, 7, 8

GVH Louny - 21. 11. 2011

Do letošního ročníku školního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA se zapojilo 66 žáků z primy, sekundy a tercie. Do okresního kola soutěže postoupilo 13 žáků uvedených v následující tabulce (každý, kdo získal celkový počet bodů 8 a více je úspěšným řešitelem školního kola Pythagoriády a postupuje do okresního kola). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, postupujícím přejeme mnoho důmyslnosti a šikovnosti při řešení úloh okresního kola.

Mgr. M. Šepsová, Mgr. J. Studnička - vyučující matematiky

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo - kategorie Z9

DDM Žatec - 25. 1. 2012

Ve středu 25. 1. 2012 se konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9 (žáci kvart osmiletých gymnázií a 9. tříd ZŠ) za účasti 31 nejlepších matematiků lounského okresu, kteří si úspěšně vedli ve školním kole soutěže. Žáci naší kvarty si vedli výborně, z 8 soutěžících GVH Louny byli dva úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola soutěže. Děkujeme všem žákům našeho gymnázia, kteří se do matematické olympiády zapojili. Blahopřejeme postupujícím do krajského kola a P. VorlíčkoviN. Mudrové přejeme mnoho úspěchů. Krajské kolo se koná 21. 3. 2012 v Ústí nad Labem.

Kliknutím se obrázek zvětší!  Kliknutím se obrázek zvětší!

Kliknutím uvidíte kompletní výsledkovou listinu!

Mgr. A. Studenovský - vyučující matematiky

FLORBAL - středoškolské hry – krajské kolo dívek - V. kategorie

25. 1. 2012 - Teplice

Po vítězství v okresním kole se družstvo dívek GVH Louny zúčastnilo KF v Teplicích. Děvčata hrála bojovně, ale na své soupeřky nestačila a v turnaji obsadila 7. místo. Děkujeme za vítězství v okresním kole a reprezentaci našeho gymnázia na krajské úrovni. Podrobné informace najdete na webu tělesné výchovy. Družstvo GVH Louny hrálo ve složení:
B. Suchanová, S. Vágnerová, D. Hořejší, D. Rajchlová, M. Sihlovcová, T. Bohatá, V. Benková, A. NěmečkováK. Srbová.

Kliknutím se foto zvětší!  Kliknutím se diplom zvětší!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE - ANGLICKÝ JAZYK - kategorie I, II, III

GVH Louny - 18. 01. 2012

Do školních kol Konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategoriích I, II a III se zapojilo 37 žáků našeho gymnázia. Ve středu 18. ledna 2012 zakončila školní kola soutěže kategorie III - žáci středních škol. Hodnotitelé - S. Dunn, J. Vaníček, A. Studenovská - určovali v silné konkurenci pořadí soutěžících velmi obtížně.
Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili. Postupujícím do okresního kola blahopřejeme, přejeme jim mnoho úspěchů a postup do krajského kola soutěže. Výsledky školních kol jsou uvedeny v následující tabulce.

Mgr. A. Studenovská - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

FLORBAL - středoškolské hry – chlapci V. kategorie

8. 12. 2011 - OA Žatec

Turnaje se zúčastnilo 8 škol. Hrálo se ve dvou skupinách. Naši chlapci hráli ve skupině „B“, kterou bez porážky vyhráli a postoupili do semifinále. Sehráli utkání s druhým ze skupiny „A“ (OA Louny) a vítězstvím si zajistili účast ve finále. Ve finále se družstvo utkalo s pořádající OA Žatec, které podlehlo a obsadilo tak v turnaji pěkné 2. místo. GVH Louny reprezentovali:
V. Fišer, J. Dvořák, J. Křivánek, D. Vincík, M. Majer, J. Sihlovec, J. Čech, K. Ditrich, J. Švec, M. Obr, P. Krůta, M. Hůrka, J. Svoboda a J. Šifalda.

Kliknutím se foto zvětší!  Výsledná tabulka
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

PLAVÁNÍ - krajské kolo IV. kategorie chlapců

7. 12. 2011 - Litoměřice

Blahopřejeme družstvu chlapců za 3. místo v krajském finále v plavání (kategorie IV. starší žáci, 8. - 9. třída ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií). Děkujeme M. Adamcovi, S. Burianovi, Danielu Šupíkovi, Davidu Šupíkovi, M. KubínkoviZ. Sušickému za vzornou reprezentaci gymnázia. Podívejte se na diplom a pohár.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů okresního kola!  Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů okresního kola!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

FLORBAL - okresní kolo kategorie IV. dívky

7. 12. 2011 - ZŠ Přemyslovců Louny

Družstvo dívek GVH Louny obsadilo 4. místo v okresním kole ve florbalu (kategorie IV. starší žákyně, 8. - 9. třída ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií). Nechyběla bojovnost a snaha, chybělo však štěstí a lepší sehranost. I tak je to pěkné umístění. Děkujeme za reprezenatci školy L. Brabencové, N. Coufalové, A. Hrdinové, B. Kůrkové, N. Mudrové, D. Šikové, L. Valdové, K. Dolečkové, L. Procházkové a D. Zlatohlávkové. Prohlédněte si diplom.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom za 2. místo!
Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

ŚACHY - okresní přebor družstev

24. 11. 2011 - Postoloprty

Družstvo chlapců GVH Louny obsadilo 2. místo v okresním přeboru v šachu. Blahopřejeme k pěknému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Školu reprezentovali - Tomáš Hons, Jan Sekera, Jiří Šifalda, Tomáš Gutlebet, Michal Trubač a Patrik Šlégr. V konečném pořadí jednotlivců obsadil Tomáš Hons 3. místo.
Podívejte se na diplom a pohár družstva.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom za 2. místo!  Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár za 2. místo!
Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

PLAVÁNÍ - okresní kolo IV. kategorie chlapců

24. 11. 2011 - Louny

Družstvo chlapců GVH Louny zvítězilo celkem přesvědčivě v okresním kole v plavání. Blahopřejeme k vítězství, děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Naše gymnázium reprezentovali:
Matěj Adamec, Stanislav Burian, Daniel Šupík, David Šupík, Matěj Kubínek, Tomáš Kolár a Zdeněk Sušický.
Podívejte se na fotografii, diplom a pohár vítězného družstva.

Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů okresního kola!  Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený diplom vítězů okresního kola!  Kliknutím na obrázku uvidíte zvětšený pohár vítězů okresního kola!
Mgr. J. Jelínková - vyučující tělesné výchovy

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2011

krajské kolo - 4. listopad 2011 - Ústí nad Labem

Do letošního ročníku Logické olympiády se zapojilo 32 300 soutěžících ve třech kategoriích A, B, C. Do krajského kola této soutěže v kategorii B (žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) postoupila čtveřice našich žáků - E. Bendová, L. Mihalčíková, S. Burian a T. Hons. Mezi 42 soutěžícími krajského kola si naši žáci vedli výborně (viz tabulka) a ukázali, že jim to „pálí”. Především 3. místo T. Honse a postup do celostátního kola soutěže mezi nejlepších 65 soutěžících z celé České republiky je vynikajícím úspěchem. Celostátní kolo všech kategorií se bude konat v pondělí 28. listopadu v Poslanecké sněmovně, zúčastní se jej 195 nejlepších soutěžících z celé ČR (v každé z kategorií A, B, C 65 nejlepších z ČR). Děkujeme všem našim žákům za účast v soutěži a velice pěkné výsledky, T. Honsovi držíme palce v celostátním finále. Podrobné informace o soutěži najdete na adrese www.logickaolympiada.cz.

Kliknutím na tabulce uvidíte více! Kliknutím uvidíte více!
Mgr. V. Zlatohlávek - koordinátor soutěže

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2011

školní kolo - 19. října 2011 - GVH Louny

Ve středu 19. října 2011 se v celé České republice zapojili žáci v kategoriích Kadet (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií) a Junior (studenti 1. a 2. ročníků SŠ a kvinty a sexty osmiletých gymnázií) do soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Šestnáct žáků našeho gymnázia se snažilo správně odpovědět na 24 zadaných úloh z chemie, biologie, fyziky i matematiky za pouhých 40 minut. Blahopřejeme vítězům, především v kategorii KADET jsou výslekdy velice pěkné. Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili děkujeme. Uvidíme, jak naši žáci obstojí v okresní konkurenci.

Kliknutím na tabulce uvidíte kompletní výsledkovou listinu kategorie JUNIOR
Mgr. V. Zlatohlávek, Dr. M. Rieger - organizátoři školního kola

PŘESPOLNÍ BĚH

krajské kolo - 13. října 2011 - Ústí nad Labem

V krajském kole přespolního běhu kategorie VI. A 1997, 1996, 1995 žákyň a žáků ZŠ a SŠ reprezentovala naše gymnázium dvě družstva a velice úspěšně. Družstvo dívek obsadilo 2. místo, chlapci skončili čtvrtí. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia a blahopřejeme k pěkným umístěním a také k odvedeným výkonům. Pořadí družstev bylo určené součtem pořadí jednotlivých běžců.
Tým dívek běžel ve složení:
K. Lošanová, A. Němečková, K. Srbová, G. Kurková a A. Veihandová.
Tým chlapců tvořili:
Daniel Šupík, David Šupík, S. Burian, T. Kolár, J. Čech a O. Mareš.

Výsledková listina.
Kompletní výsledková listina - kliknutím lze zvětšit!  Diplom za 2. místo - obrázek lze kliknutím zvětšit!  Medaile za 2. místo - obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 2. místo - obrázek lze kliknutím zvětšit!  Kompletní výsledková listina - kliknutím lze zvětšit! 
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

krajské kolo - 7. - 9. října 2011 - Ústí nad Labem

V krajském kole Ekologické olympiády reprezentovala naše gymnázium dvě družstva. Umístění našich družstev v silné konkurenci je výborné. Získali jsme nejlepší umístění v historii této soutěže - 2. místo!, jen málo chybělo k postupu do celostátního kola. Naše druhé družstvo skončilo na 14. místě. V krajském kole soutěžilo celkem 32 tříčlenných družstev. Děkujeme všem našim studentům - účastníkům krajského kola Ekologické olympiády - za výbornou reprezenatci GVH Louny. Kompletní výsledkovou listinu můžete vidět zde. Ing. F. Pospíšil pro vás připravil fotogalerii.

Část výsledkové listiny - prvních 15 družstev v pořadí.
Diplom - Daniela Hořejší. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom - Michal Lain. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom - Denisa Rajchlová. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Medaile za 2. místo. Obrázek lze kliknutím zvětšit! 
Mgr. L. Pospíšilová - vyučující biologie

Corny středoškolský atletický pohár - krajské kolo

26. 9. 2011 - Bílina

Družstva dívek a chlapců GVH Louny se zúčastnila krajského kola 30. ročníku středoškolského atletického poháru CORNY 2011 v Bílině. Obě družstva soutěžila v V. kategorii, žáci 1. - 4. ročníků středních škol. V obou kategoriích soutěžilo 8 družstev a studenti GVH Louny si vedli v silné konkurenci výborně. Družstvo dívek obsadilo celkově 4. místo a družstvo chlapců získalo historickou stříbrnou medaili, 2. místo je vynikající. V obou případech zlepšila obě družstva loňské výsledky (dívky - 6. místo, chlapci - 3. místo). K výborným výsledkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia. Oběma družstvům poblahopřála k výkonům přítomná reprezentantka ČR v lehké atletice Věra Cechlová Pospíšilová.
V soutěži dívek GVH Louny reprezentovaly :
D. Hořejší, L. Suková, K. Lošanová, K. Srbová, M. Šedivá, M. Jindrová, P. Šafářová, V. Benková, M. Seifertová, A. Němečková, B. Pospíšilová a G. Kurková.
Reprezentanti GVH Louny v soutěži chlapců:
T. Jonáš, P. Krůta, J. Šupík, K. Patzak, F. Bartoš, O. Ekrt, D. Prošek, M. Koutný, J. Vček, D. Veselák, J. StrašíkJ. Šenfeld.

Krajské kolo CORNY 2011
Foto družstva dívek. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Věra Cechlová Pospíšilová - přání GVH Louny. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 4. místo - dívky - krajské kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 2. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Medaile za 2. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Pohár za 2. místo - chlapci - krajské kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Foto družstva chlapců. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy

Corny středoškolský atletický pohár - okresní kolo

20. 9. 2011 - Meziboří u Mostu

V úterý 20. září 2011 se zúčastnila družstva dívek a chlapců GVH Louny okresního kola středoškolského atletického poháru CORNY v Meziboří u Mostu. Po dohodě organizátorů se okresní kolo konalo pro okresy Louny a Most dohromady.
Obě družstva GVH Louny v silné konkurenci zvítězila a postoupila do krajského kola soutěže. Krajské kolo se uskuteční 26. 9. 2011 v lehkoatletickém areálu v Bílině. Děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia.
V soutěži dívek GVH Louny reprezentovaly :
D. Hořejší, M. Sihlovcová, J. Křížková, L. Suková, M. Šedivá, M. Jindrová, P. Šafářová, V. Benková, M. Seifertová, A. Němečková, B. Pospíšilová a G. Kurková.
Reprezentanti GVH Louny v soutěži chlapců:
T. Jonáš, P. Krůta, J. Šupík, K. Patzak, F. Bartoš, O. Ekrt, D. Prošek, M. Koutný, J. Vček, D. Veselák a J. Strašík.

Okresní kolo CORNY 2011
Pohár vítězů - okresní kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 1. místo - dívky - okresní kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Diplom za 1. místo - chlapci - okresní kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!  Pohár vítězů - okresní kolo Corny 2011. Obrázek lze kliknutím zvětšit!
Mgr. J. Jelínková, Mgr. M. Ságlová - vyučující tělesné výchovy
 
© 2008 MIRI → poslední aktualizace